Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ККККККК. К. Маркс әлеуметтануының негізгі ұғымы: қоғамдық - экономикалық формация


К. Маркс әлеуметтануының негізгі ұғымы: қоғамдық - экономикалық формация

К. Маркс, Г. Зиммель, Р.Дарендорф есімдерін біріктіретін:әлеуметтік жанжал теориясы

К. Маркстың ұлы буржуазиялық антиподы:М. Вебер

Католиктік тармағы болып табылатын дін:христиан

Кәсіби - қызмет мәртебесі:қол жеткізген

Кең ауқымды аудиториясы бар мәдениет:бұқаралық

Кеңейтілген өндіруді қамтамасыз ететін отбасындағы балалар саны:үш

Кеңес қоғамының негізі болған стратификация:таптық

Кешендік реформалар арқылы дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту:модернизация

Кинотертрларда биік баскиіммен отыруға тыйым салатын ереже - үлгісі:салт

Классикалық касталық жүйе орын алған ел:Үндістан

Контент сараптау:құжат талдау

Контент талдау:құжат талдау

Көлденең мобильділік:бір деңгейдегі әлеуметтік топтар ішіндегі жылжу

Көлденең мобильділік:деңгейлері бірдей топтар ішіндегі жылжу

Көп әйел алу:полигамия

Көпшілік қабылдаған тәртіп нормалары негізінде реттелетін қоғам құрылымының компоненті:әлеуметтік рөл

Кіші әлеуметтік топ саны:екі

Кіші әлеуметтік топ:спорт командасы

ҚҚҚҚҚҚҚ

Қазақстан білім жүйесін реформалаудың басты буыны:ақпараттық - технологиялық даму

Қазақстан қоғамы әлеуметтік стратификациясын бейнелейтін геометриалық пішін:ромб

Қазақстан қоғамындағы стратификациялық жүйенің жаңа элементі:кәсіпкерлер

Қазақстан Республикасында қылмыстың өсу себептері:экономиканың либералдануы

Қазақстанның үздіксіз білім жүйесінің негізгі кезеңдері:мектепке дейінгі, орта - кәсіби, жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім беру

Қазіргі англо - американдық ғылымда «ұлт» деген:мемлекет азаматтарының жиынтығы

Қазіргі жастарға тән негізгі өмір мәселелері:күнделікті шығын,материалдық тәуелділік, мазмұнды уақыт өткізу, өмір мәселелеріҚазіргі кездегі отбасыларына тән тенденциялар:туу деңгейінің және отбасы көлемінің кемуі

Қазіргі қазақстан қоғамының негізгі табы:орта тап

Қазіргі қоғам сипаттары:даму, өзгеру, мобильділік, нарық қатынасы, ұтымдылық

Қазіргі қоғамда басым неке түрі:моногамия

Қазіргі қоғамда кең тараған отбасы түрі: моногамия

Қазіргі қоғамдардағы мәртебе:қол жеткізген

Қалалардың, қала тұрғындарының өсуі, олардың қоғам дамуындағы рөлінің арту үрдісі:урбанизация

Қаңғыбастық, нашақұмарлық, ұйымдасқан қылмыс:күнделікті өмірді ұйымдастыру тұрпаты

Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:қауымдастықтың индивидке тиімділігіне

Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:қоғамның индивидке берерінің тиімділігіне

Қоғам белгісі:ішкі байланыстарды қолдау, өндіру қабілетінің болуы

Қоғам дамуы нәтижесінде екі мәдениет аралығында қалған топ жағдайы:маргиналдық

Қоғам дамуында ұлттық факторлардың басымдылығын мойындау:ұлтшылдықҚоғам және ондағы үрдістерді тұтас әлеуметтік жүйе ретінде зерттейтін ғылым: әлеуметтану

Қоғам және тұлға өмірі салаларындағы дін ықпалынан арылу үрдісі: секуляризация

Қоғам мен құндылық көзқарастар арасын байланыстыратын күш ретінде Э. Дюркгейм ұсынған атау:ынтымақтастық

Қоғам мүшелері өндірген, меңгерген, бөліп алатынның бәрі:құндылықтар

Қоғам өмірінің әлеуметтік саласы:әлеуметтік топтар арасындағы

Қоғам өмірінің басқа салалардан бұрын зерттелген саласы:саяси

Қоғам теориясының жалпы мәселелерін кеңінен дамытқан:П. Сорокин

Қоғам тұрпатының марксистік өлшемі:өндіріс тәсілі және меншік түрі

Қоғам шеңберінде индивидте қалыптасатын идеялар, міндеттер, ниеттер:қоғам қажеттліктеріне тәуелділікті мойындататын

Қоғам эволюциясының әлеуметтік заңы:даму шапшаңдығының бірдей болмауы

Қоғам элементі:отбасы

Қоғам:бірігіп әлеуметтік өмір құратын адамдар жиынтығы

Қоғамға жүйелі талдау жасау тұжырымдамасын қалыптастырған:К. Маркс

Қоғамда адамды сәйкестендіретін мәртебе:әлеуметтік мәртебе

Қоғамда әлеуметтік институттардың пайда болуы нәтижесі:институттану

Қоғамда әртүрлі топтардың қызметтері мәселелерін қарастыратын теория:топтық динамика

Қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздіктің Абай атап көрсеткен себептері: ру, тайпа аралық тартыстар

Қоғамдағы басқа адамдар тәртібіне еліктеу:конформизм

Қоғамдағы ерлер мен әйелдер арасындағы жыныстық қатынастарды, ерлі -зайыптылар құқықтарын ретке келтіретін, тарихи өзгеріп отыратын қатынастар түрі:неке

Қоғамдағы индивид тәртібін ретке келтіріп әлеуметтік тәртіпті қолдайтын механизм:әлеуметтік бақылау

Қоғамды ұйымдастырудың негізіне коммунистік принциптерді жатқызған концепция:утопиялық социализм

Қоғамдық өмірді адамдар әрекеттестіктері нәтижесі ретінде қарастыратын концепция:Т. Парсонстың құрылымдық функционализмі

Қоғамның әлеуметтік - аумақтық құрылымының компоненті:аумақтық жиынтықтар, тұрғындар қауымдастықтары

Қоғамның әлеуметтік жүйесін құрайтын ресми, бейресми ережелер мен ұстанымдардың тұрақты кешені:әлеуметтік институт

Қоғамның әлеуметтік құрылымындағы белгілі бір орын:мәртебе

Қоғамның әлеуметтік құрылымының элементі ретінде ұлт қауымдастыққа жатады: әлеуметтік - этникалық

Қоғамның әлеуметтік нормаларын, мәдени құндылықтарын индивидтің өмір бойы меңгеру үрдісі: әлеуметтену

Қоғамның жүйе құрастыратын қасиеттері:тұтастық, динмизм, өзін өзі ретке кетіру

Қоғамның материалдық және рухани дамуының барлық жетістіктерінің жиынтығы:ғылым

Қоғамның рухани саласының түрі, көрінісі болып саналады:мәдениет

Қол жеткізген мәртебе:жеке күш жұмсап, бәсекелесу арқылы жететін

Қолданбалы әлеуметтану: зерттеулердiң тәсiлдерi мен процедураларының, әдiстемелiк принциптерi, теориялық модельдерiнiң жиынтығы

ҚР үздіксіз білім жүйесінің базалық буынының сатылары:бастауыш, негізгі, жалпы орта

Құбылыстар туралы жаңа білім алуға бағытталған теориялық және эмпирикалық процедуралар жүйесі:зерттеу

Құжаттар талдауда жоғары деңгейдегі нақтылықты қамтамасыз ететін әдіс:дәстүрлі

Құлдырау:мемлекеттік мекемені жеке меншік мекемеге ауыстыру

Құрылымдық функционализм теорисының негізгі ұғымы:әлеуметтік жүйе

Қызметтері, мәртебелері, әлеуметтік рөлдері, мәдени сұраныстары ұқсас адамдар қауымдастығы:әлеуметтік

Қылмыстық жазаға әкелетін тәртіп:делинквенттікmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал