Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад. 2. Економічний довідник працівника морського транспорта// Під ред
1. Бельчук г.А. Мацкевіч В.Д. Зварка в суднобудуванні.- Л.:

Судпромгиз,1961.-444 с.

2. Економічний довідник працівника морського транспорта// Під ред. В.П. Грузінова.-М.:Транспорт,1984.-349 с.

Відомості про статтю з періодичного (що продовжується) видання повинні включати: ініціали автора і прізвище, заголовок статті, найменування серії(якщо така є), год випуску, том(при необхідності),номер видання (журналу), страниц (сторінці),на яких поміщена стаття.

При вказівці номера сторінок, на яких поміщена стаття, слід приводити номери першої і останньої сторінок, розділених тире, наприклад:

32-39

1. Ананьіна в.З. До формування універсальних перевантажувальних комплексів в морських портах// Економіка, організація і управління на морському транспорті: Сб. науч. Тр. ОЇІМФ.-М.: В/о « Мортехинформреклама»,1985.-С.63-65.

 

Б.13 Правила Оформлення графічної частки ДП і МР

 

Графічна частка дипломного проекту може бути представлена на листах креслярського паперу формату А1, А2, А3 і А4 (за рішенням керівника ДП і МР).

Графічна частка служить ілюстративним матеріалом при захисті ДП і МР і повинна забезпечити повніше розуміння членами ДЕК і присутніми на захисті суті проекту, що захищається.

Креслення виконуються ручним способом або за допомогою засобу комп'ютерної техніки.

Розмір зображень, написів і тексту таблиць повинен забезпечити можливість їх прочитання з відстані не менше 5 м. Кожне креслення повинне мати спільний заголовок. Кожна ілюстрація(таблиця, графік, діаграма-схема) повинна мати свій короткий заголовок, логічно пов'язаний із спільними назвою креслення.

Приклад оформлення основного напису для креслень представлений на малюнку Б13.1.Форма специфікації на кожну складальну одиницю, комплекс і комплект представлена в додатку В.3.

 

 

*- шифр спеціальності

**- для студентів заочного відділення номер - залікової книжки;

***- для студентів стаціонару – номер студентського квитка;

****- порядковий номер листа;

*****- кількість листів під однією назвою, якщо їх більше двох;

(1)- название листа

(2)- ОНМУ (для бакалаврів вказати курс)

 

 

Малюнок Б.13.1- основна напис для креслень і схем

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал