Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Факультет_____________________ Курс _______ Група___________
Назва предмета ___________________________________________

Дата проведення заліку/іспиту ______________________________

П.І.Б. викладача ________________________________________

 

c в області заголовка форми за написом „Номер залікової книжки”, розмістити написи „Оцінка” і „Підпис викладача”;

c в області даних під знову створеними написами розмістити поля вільного формату (тобто порожні поля, не пов'язані ні з якими даними таблиць/запитів), видаливши їх приєднані підписи. Для розміщення полів вільного формату потрібно на „Панелі елементів” вибрати елемент „Поле” і зазначити місце його розміщення;

c переглянути створену форму і при необхідності відредагувати її, повернувшись в режим „Конструктора”;

- зберегти форму з ім'ям „Екзаменаційна відомість”.

6.6. За допомогою „Майстра форм” створити ієрархічну форму по двом таблицям. Для цього:

¡ в якості режиму створення вибрати „Майстер форм”;

¡ в якості джерела даних вказати таблицю „Іспити”;

¡ включити в форму поля „Номер залікової книжки”,„Предмет”і „Оцінка”з таблиці „Іспити” і поля„Прізвище”,„Ім'я, По батькові”,„Факультет”,„Курс”,„Група”,„Стипендіяз таблиці „Студенти”;

¡ вибрати тип представлення даних по таблиціСтуденти”;

¡ вибрати стиль і зовнішній вид форми (табличний);

¡ задати назву форми „Дані про успішність студента”;

¡ переглянути отриману форму і зберегти.

6.7. Створити підсумковий запит до таблиці „Іспити”, де буде підрахований середній бал по кожному предмету. Зберегти цей запит з ім'ям „Дані для діаграми”. Створити діаграму по запиту „Дані для діаграми”і відредагувати її.

 

7. Контрольні питання

1. З якою метою створюються форми? Назвіть види форм MS Access.

2. Назвіть інструменти створення форм.

3. Назвіть види автоформ.

4. Перерахуйте основні розділи форм і їх призначення.

5. Для чого використовується розділ „Дані”в формі?

6. Як розмістити в формі елемент управління?

7. Як використовується при створенні форм „Список полів?

8. Як змінити порядок обходу елементів у формі?

9. Як побудувати форму по двом пов'язаним таблицям?

10. Назвіть основні елементи діаграм.

11. Як побудувати діаграму, використовуючи режим „Майстра діаграм”?

8. Рекомендована література

8.1. Зацерковний В.І. Конспект лекцій по курсу „Інформатика та програмування ч.4” Чернігів, ЧДІЕУ-2007р.

8.2. Скотт Баркер. Использование Microsoft Access 2000. - Киев-Москва: Диалектика, 2000г.- 257 с.

8.3. Мари Свонсон. Microsoft Access 2000: наглядно и конкретно. - Москва: Microsoft Press, Русская редакция, 2000г.- с.10-57.8.4. Алексей Гончаров. Access 2000 в примерах. - С.-Петербург: Питер, 1998г.-С.12-60.

8.5. Н.В.Макарова. Информатика.- Москва: Финансы и статистика, 192000г.-С.560-587.

8.6. В. Пасько. Access 2000 для пользователя.-Киев: BHV, 2000 г.-С.5-28, 99-121.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал