Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Створення запиту
Мета роботи

Освоїти принципи і оволодіти практичними навичками у створенні запитів вибірки.

 

2. Задачі роботи

Створити запити вибірки і отримати відомості про дані з використанням різних критеріїв.

3. Зміст роботи

3.1.Створити прості запити до попередньо створених таблиць (можна використовувати таблиці з попередньої лабораторної роботи) по запропонованим викладачем критеріям.

3.2. Створити запити з умовою вибору.

3.3. Створити запити з полями що обчислюються.

4. Вимоги до звіту

Звіт про виконану роботу повинен включати:

- назву роботи, мету, послідовність виконання;

- відповіді на контрольні питання методичних вказівок (п.8).

До звіту додається дискета з виконаним завданням.

5. Загальні положення

Поняття запиту

При роботі з таблицями є можливість у будь-який час вибрати з бази даних необхідну інформацію за допомогою запитів. Запит - це звернення до БД для пошуку або зміни в базі даних інформації, відповідно заданим критеріям.

За допомогою Microsoft Access можуть бути створені наступні типи запитів:

Œ запити на вибірку;

 запити на зміну;

Ž перехресні запити;

 запити з параметром.

Одним з найбільш поширених запитів є запит на вибірку, який виконує відбір даних з однієї чи декількох таблиць по заданим користувачем критеріям, і який не призводить до змін в самій базі даних.

 

Створення запиту

Для створення запиту потрібно відкрити базу даних, і, перейти на вкладку „Запросы” та натиснути кнопку „Создать”. З'явиться вікно „Новый запрос”для вибору способу побудови запиту ( рис 3.1).

Рис. 3.1. Діалогове вікно „Новый запрос

Конструктор”- створює запит на основі пустого бланка запиту.

Простой запрос”- створює простий запит з певних полів.

Перекрестный запрос”- створює запит, дані в якому мають компактний формат, подібний формату зведених таблиць в MS Excel.

Повторяющиеся записи”– створює запит, що вибирає повторювані записи з таблиці.

Записи без подчиненных”- створює запит, що вибирає з таблиці записи, не пов'язані з записами з іншої таблиці.

При виборі „Конструктора”через діалогове вікно „Добавление таблицы” (рис. 2) додаються імена таблиць у вікно конструктора запиту

 

Рис 3.2. Діалогове вікно „Додавання таблиці

 

Вікно „Добавление таблицы”складається з трьох вкладок, що містять перелік об'єктів, запропонованих програмою для проектування запиту: „Таблицы”,„Запросы”і „Таблицы и запросы”. При виборі вкладки „Таблицы”необхідно виділити потрібну таблицю із запропонованого списку і за допомогою кнопки „Добавить”можна додати декілька таблиць. Наприклад, на рис.3.2 вибрана таблиця „Студенти.Імена таблиць повинні бути представлені у вікні конструктора запиту (рис 3.3).

Рис 3.3. Діалогове вікно „Конструктора запиту”. Приклад введення умови.

5.2.1. Вікно конструктора запиту

Вікно „Конструктора” (рис.3.3) розділено на дві частини. У верхній частині знаходяться вікна таблиць зі списками полів. Ім'я кожної таблиці відображується в рядку заголовка такого вікна.

Наприклад, на рис.3.3 представлені таблиці „Студенти”і „Студенти і заняття. Нижня частина є бланком запиту, або, як його називають, QBE – областю (Query by Example – запит по зразку). Тут вказуються параметри запиту і дані, які потрібно відібрати, а також визначається спосіб їх відображення на екрані.

Для переміщення з верхньої панелі вікна в нижню і назад, використовується функціональна клавіша <F6>.

5.2.2. Включення полів у запит

У запит не потрібно включати усі поля обраних таблиць. Додавати потрібні поля в бланк запиту можна шляхом перетаскування їх імен зі списку, що знаходиться у верхній частині вікна „Конструктора” в рядок бланка „Поле”. Ще один спосіб додавання – подвійне клацання по імені поля.

Наприклад, на рис.3.3 в бланк запиту включені поля „Прізвище”, „Ім'я” і „Місто”з таблиці „Студент”.

Примітка:Якщо був встановлений прапорець „Имена таблиц” з меню „Вид”, то у другому рядку бланка QBE вийде на екран ім'я таблиці, з якої обрано поле (рис.3.3). В рядку „Вывод на экран”прапорцем позначаються ті поля, які повинні бути виведені на екран.

В загальному випадку, поля, що уводяться в наборі записів запиту, успадковують властивості, задані для відповідних полів таблиці.Можна визначити інші значення властивостей, виконавши команду „Свойства” з меню „Вид: Описание”(текст, що містить опис об'єкта), „Формат поля” (представлення даних на екрані), „Число десятичных знаков” (для числових даних, „Маска ввода”, „Подпись” (заголовок стовпця).

Видалення поля з бланка запиту можна здійснити клавішею <Delete>,або через меню „Правка”командою „Удалить столбцы”.

Видалення таблиці. Щоб видалити таблицю, необхідно її замаркірувати у верхній частині вікна „Конструктора запиту”, виконавши клацання лівою кнопкою миші на імені, і натиснути кнопку <Delete>,або командами „Правка”Ø „Видалити”.

5.2.3. Настроювання критеріїв відбору записів

При створенні запиту можна задати критерії, внаслідок чого по запиту буде здійснений відбір тільки потрібних записів. Щоб знайти записи з конкретним значенням у будь-якому полі, потрібно увести це значення в дане поле в рядку бланка QBE „Условие отбора”(рис.3.3).

Критерії, що встановлюються в QBE – області, повинні бути поміщені в лапки. Якщо Microsoft Access ідентифікує уведені символи як критерії відбору, то заключає їх в лапки автоматично, а якщо ні, то повідомляє про синтаксичну помилку.

Наприклад, як показано на рис.3.3, побудований запит, в якому з даних успішної здачі іспитів будуть вибрані прізвища і імена студентів з оцінками тільки 4 і 5.

5.3. Види критеріїв

Для створення запиту з декількома критеріями використовують різні оператори.

5.3.1. Логічна операція или

Можна задати декілька умов відбору, з'єднаних логічним оператором или (or), для будь-якого поля одним з двох способів:

Œ можна увести всі умови в одну комірку рядка „Условие отбора”,поєднавши їх логічним операторомили (or). У цьому випадку будуть обрані дані, які задовольняють хоча б одній з умов. Наприклад, запис 4 or 5 відповідає тому, що будуть обрані прізвища студентів з оцінками по іспитам не нижче 4 або 5.

 увести другу умову в окрему комірку рядка или.Якщо використовується декілька рядків или, то щоб запис був обраний, достатньо виконання умови хоча б в одному з рядків или, як, наприклад, показано на рис. 3.4.

Рис 3.4. Приклад запису умови з використанням оператора или (or).

 

При такій умові запису, також будуть обрані прізвища студентів з оцінками по іспитам 4 або 5.

5.3.2. Логічна операція и

Логічна операціяи(and) використовується в тому випадку, коли потрібно виконання двох умов одночасно, і тільки в цьому випадку запис буде обраний. Наприклад, записавши умову

>2 and <5

будуть вибрані тільки оцінки „3” і „4”.

Щоб об'єднати декілька умов відбору оператором и (and), потрібно записати їх в одному рядку. Наприклад, на рис 3.5 показано як можна задати умову для вибору прізвищ студентів, що проживають в місті Уфа, і які вчаться тільки на „5”.

 

Рис 3.5. Приклад запису умови з використанням оператора и (and ).

Виключити групу даних зі складу аналізованих запитом записів, дозволяє наступний критерій:

< > 4.

В цьому випадку можна не використовувати лапки.

Оператори иі или можутьзастосовуватись як окремо, так і в комбінації. Необхідно пам'ятати, що умови пов'язані оператором и мають пріоритет і виконуються раніше умов, поєднаних оператором или.

5.3.3. Оператор Between

Оператор Between дозволяє задати діапазон значень, наприклад:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал