Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення Люблінської унії?
А «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського...»

Б «Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрості... Королю держати сповна землю Львівську, а нам держати Володимирську, Луцьку, Белзьку, Холмську та Берестейську. Мир тримати від Покрови Богородиці два роки...»

В «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом... що із генеральними особами мають радитися гетьман про ...всілякі публічні справи, нічого без їхнього дозволу не починаючи...»

Г «Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу [об’єднання] між князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів...»

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

10. Поширення якої форми господарювання в ХVI ст. спонукало сучасника зробити такий висновок:

«Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга»?

А зимівник

Б уход

В фільварок

Г слобода

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Яка з указаних ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?

А щоденний відробіток селянами панщини

Б особиста залежність селянина від пана

В сплата селянами натурального чи грошового оброку

Г виконання певних повинностей у маєтку поміщика

 

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

 

Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про

А початок національного відродження на західноукраїнських землях.

Б політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.

В розгортання національного руху під релігійними гаслами.

Гпереорієнтацію українського руху на Російську імперію.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

 

Що було спільним для селянських реформ ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях?

А упровадження в умовах революційних подій у Європі

Б надання селянам землі та громадянських прав

В залучення селянства до парламентської діяльності

Г ліквідація селянського малоземелля та безземелля 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

 

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

А політичні утиски

Б аграрне перенаселення

В національно-релігійний гніт

Г низький рівень промислового розвитку

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал