Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Установіть відповідність між прізвищем науковця та фактами його біографії.
1В. Каразін Аетнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету
2 М. Остроградський Бвинахідник, агроном і метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету
3М. Максимович Вматематик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академій наук
4М. Костомаров Гетнограф, автор українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману
  Дісторик, автор праць з історії козацтва, член Кирило-Мефодієвського братства

Позначте відповіді:

  А Б В Г Д
         
         
         
         

 

Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.

А Андрусівський договір між Московським царством та Річчю Посполитою

Б Бахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією

В «Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою

Г Гадяцькі пункти між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою

 

Позначте відповіді:

  А Б В Г
       
       
       
       

 

Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України.

А виникнення фабрик

Б заснування мануфактур

В створення монополій

Гвиникнення ремесла

 

Позначте відповіді:

  А Б В Г
       
       
       
       

 

У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Святослава Ігоревича?

1 «…на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…»

2 «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев'яного, - а голова його була срібна, а вус - золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»*

3«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»

4« Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав - ту...»5 «...побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто - хай буде проклят...»

6 «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас»...І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину...! повернувся він в Переяславець...»

 

Впишіть цифри:

     

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал