Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.
1ухвалення Гадяцьких пунктів Азнелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиці
2Чигиринські походи турецько-татарських військ Бпочаток війни Московського царства проти Гетьманщини
3укладення Андрусівського договору Вподіл території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством
4підписання Віленського перемир’я Гпошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
  Дперехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії

 

Позначте відповіді:

  А Б В Г Д
         
         
         
         

Установіть відповідність між назвами організацій першої половини ХІХ ст. та цілями, які вони ставили перед собою.

1Південне товариство декабристів Аустановлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави
2Кирило-Мефодіївське братство Бповалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
3 «Руська трійця» Впіднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу
4Головна руська рада Гзнищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
  Дрозширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)

 

 

Позначте відповіді:

  А Б В Г Д
         
         
         
         

Установіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток.

А «Ізборник Святослава»

Б «Остромирове Євангеліє»

В «Слово о полку Ігоревім»

Г «Повість минулих літ» (перша редакція ченця Нестора)

Позначте відповіді:

  А Б В Г
       
       
       
       

Установіть послідовність суспільних подій XIX ст.А відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Бзаснування у Львові товариства «Просвіта»

В реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в Наукове товариство

Г відкриття в Одесі Новоросійського університету

 

Позначте відповіді:

  А Б В Г
       
       
       
       

Укажіть події культурного життя України в другій половині XVI — першій половині XVII ст.

1 створення Пересопницького Євангелія

2 заснування колегіумів у Чернігові, Харкові та Переяславі

3видання у Львові Іваном Федоровим «Апостола» та «Букваря»

4 створення козацького літопису Самійла Величка

5 об’єднання Київської братської та Лаврської шкіл у колегіум

6 видання «Синопсиса» — першого підручника з історії України

 

Впишіть цифри:

     

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал