Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Твори давньоруського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом пов’язані з Києвом та князем Володимиром Святославичем, – це
А билини.

Б балади.

В поеми.

Г думи.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Фільварок — це форма господарювання

А козаків.

Б селян.

В міщан.

Г шляхти.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
  +    

У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

А «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви відступили з військом до польського кордону…»

Б «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…»

В «Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей…»

Г «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього…»

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

А упорядкування системи управління Запорозькою Січчю.

Бліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини.

Взапровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

Г повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
  +    

Берестейську церковну унію укладено

А 1556 р.

Б 1574 р.

В1569 р.

Г1596 р.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
      +

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено

А масонською ложею «Любов до істини».

Б Кирило-Мефодіївським братством.

В польським Патріотичним товариством.

ГПівденним товариством декабристів.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

В уривку йдеться проА реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770–1780-х рр.

Б Польське повстання 1830–1831 рр.

В революцію 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

Г Польське національно-визвольне повстання 1863–1864 рр.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли

А завершенню промислового перевороту.

Б скасуванню заборон щодо української мови.

Ввідкриттю українських кафедр в університетах.

Г зрівнянню в правах усіх верств суспільства.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал