Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0

 

1. Метаданные теста. 2

2. Параметры секций. 3

3. Вопросы типа «Выбор». 3

4. Вопросы типа «Упорядочение». 3

5. Вопросы типа «Соответствие». 3

6. Вопросы типа «Поле ввода». 3

 

 


 

1. Метаданные теста

Автор теста: Амирканов Р.А.

· Название курса: 4 жылдық 4 курс және З жылдық 3курс

  • Название теста: «Қаржылық менеджмент»
  • Предназначено для студентов специальности: «Қаржы»
  • Семестр: 5
  • Проходной балл: 50
  • Время на тест: 30мин

 

2. Параметры секций.

Секция Выборка (шт) Родительская секция
Қаржылық менеджменттің мақсаты және міндеттері
Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары.
Тәуекел және табыстылық Корпорациялық тәуекелдерді басқару.
Активтерді бағалау әдістері және модельдері
Капиталдың құны*
Инвестициялық жобалауды талдау әдістері. Жобаның тәуекелін талдау
Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру
Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау
Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару.
Қаржы тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.
Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдері; ымыралы моделдер
Дивидендтік саясатты басқару *
Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару
Босалқы қорларды басқару
Дебиторлық борышты басқару

 

3. Вопросы типа «Выбор»

Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
Қаржы механизмінің (тетігінің) элементтері: Секция:
  Жоспарлау әдісі. Вес вопроса:
+ Қаржы көрсеткіштері; Перемешивать ответы: +
  Шаруашылық есеп әдісі;    
  Ынталандыру әдісі;    
  Несиелеу әдісі;    
       
       
Акционерлік капиталдың таза рентабелдігінің формуласы(Дьюпон формуласы): Секция:
+ Акр= Таза пайда / акционерлік капитал; Вес вопроса:
  Акр= Түсім / акционерлік капитал; Перемешивать ответы: +
  Акр= Акционерлік капитал / пайда;    
  Акр= Таза пайда / айналым;    
  Акр= Айналым / Акционерлік капитал.    
       
       
Қаржылық менеджмент түсінігі: Секция:
+ Капиталды басқару; Вес вопроса:
  Капиталды реттеу; Перемешивать ответы: +
  Капиталды ұйымдастыру;    
  Капиталды болжау;    
  Капиталды ынталандыру.    
       
       
Қаржылық ресурстардың құралу көздері: Секция:
+ Пайда; Вес вопроса:
  Рентабелділік; Перемешивать ответы: +
  Қаржылық мұқтаждық;    
  Өзіндік құн;    
  Жарғылық капитал.    
       
       
Қаржылық менеджменттің басты мақсаты: Секция:
  Санды барынша көбейту; Вес вопроса:
+ Иелік етушінің бар капитал үлесінің рыноктық құнын барынша көбейту; Перемешивать ответы: +
  Шығындарды барынша көбейту;    
  Активтердің рентабельдігін ұлғайту;    
  Пайданы барынша көбейту.    
       
       
Қаржы менеджменті қызметінің субъектісі: Секция:
+ Қаржы қызметі және оның бөлімшелері; Вес вопроса:
  Қаржы ресурстары; Перемешивать ответы: +
  Қаржы қатынастары;    
  Қаржы ресурстарының көзі;    
  Ақша айналымы.    
       
       
Қаржы ақпаратын сыртқы пайдаланушылар: Секция:
  Кәсіпорынды басқарушылар; Вес вопроса:
  Кәсіпорынның несиегерлері, инвесторлар; Перемешивать ответы: +
+ Салық органдары, аудиттік фирмалар;    
  Ақпараттың өз уақытында болуы;    
  Ақпараттың түсініктілігі.    
       
       
Сыртқы көз арқылы қалыптасқан ақпарат көрсеткішіне жататындар: Секция:
+ Мемлекеттің жалпы экономиканың дамуын сипаттайтын көрсеткіштер; Вес вопроса:
  Ресурстардың ынталандырылуын; Перемешивать ответы: +
  Қаржы ресурстарының бақылануын;    
  Капиталдың жоспарлануын;    
  Қаржы ресурстарының басқарылуын.    
       
       
Кәсіпорынның қаржы бөлімін басқарушысы – қаржы менеджеріне қандай талаптар қойылады? Секция:
  Тарату және бақылау; Вес вопроса:
  Табысты қалыптастыру; Перемешивать ответы: +
  Қаржыны тарату;    
+ Қаржылық және экономикалық талдау жасау;баға белгілеу, салық салу және т.б. ғылымның нәтижелерін қолдана білетін маман болу;    
  Табысты қалыптастыру, оны тарату және тиімді бақылау.    
       
       
Қаржы жағдай туралы ақпарат негізінен келесілерде болады ? Секция:
+ Бухгалтерлік баланста; Вес вопроса:
  Ақша қаражаттарының қозғалысы есебінде; Перемешивать ответы: +
  Шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есепте;    
  Пайда және шығын есебінде;    
  Жарты жылдық талдауда    
       
       
Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері: Секция:
+ Экономикалық рентабельділік; Вес вопроса:
  Өзгермелі шығындар; Перемешивать ответы: +
  Өндіріс тиімділігі;    
  Түсім;    
  Тұрақты шығындар.    
       
       
Экономикалық рентабельділігінің формуласы: Секция:
  (ИПНН / өзіндік құн)*100%; Вес вопроса:
+ (ИПНН / актив)*100%; Перемешивать ответы: +
  (актив / ИПНН)*100%;    
  (ИПНН / таза пайда)*100%;    
  (ИПНН / өнімді өткізуден түсім)*100%.    
       
       
Активтердiң экономикалық рентабелдiгiнің формуласы: Секция:
+ ЭР = (ИПНН /айналым) х 100; Вес вопроса:
  ЭР = (Пайда / шығын) х 100; Перемешивать ответы: +
  ЭР = (ИПНН / актив) х 100;    
  ЭР = (Айналым / актив) х 100;    
  ЭР = (Пайда /өзiндiк құн) х 100.    
       
       
Қосылған құнның формуласы: Секция:
+ ҚҚ = Өндiрiлген өнiмнiң құны - шикiзат, энергияның , басқадай көрсетiлген қызметтiң құны; Вес вопроса:
  ҚҚ = ӨӨҚ – еңбек ақы құны; Перемешивать ответы: +
  ҚҚ = ӨӨҚ + еңбек ақы құны;    
  ҚҚ = ИПБН + еңбек ақы құны;    
  ҚҚ = ИПНН + ИПБН.    
       
       
Қаржылық менеджменттiң басты мақсаты неде? Секция:
+ Кәсiпорындардың ағымдағы және болашақ кезеңдердегi экономикалық жағдайын жақсарту; Вес вопроса:
  Кәсiпорынды айналымнан тыс активтермен жабдықтау; Перемешивать ответы: +
  Кәсiпорынды айналым активтермен толық қамтамасыз ету;    
  Кәсiпорынның инфрақұрылымын жақсарту;    
  Кәсiпорынды шикiзат ресурстарымен жабдықтау.    
       
       
Қаржы менеджменті нені зерттейді? Секция:
  Ресурстардың ынталандырылуын; Вес вопроса:
  Қаржы ресурстарының бақылануын; Перемешивать ответы: +
  Капиталдың жоспарлануын;    
+ Қаржы ресурстарының басқарылуын;    
  Қаржы-несиелік қатынастар;    
       
       
Қаржы менеджменті қызметінің объектісі: Секция:
  Валюталық қатынастар; Вес вопроса:
  Қаржы-несиелік қатынастар; Перемешивать ответы: +
  Биржалық нарық;    
  Брокерлік қызметтер.    
+ Қаржы нарығы;    
       
       
Қаржы тұтқасы оралымының формуласы: Секция:
+ ҚТО =ҚҚ / МҚ; Вес вопроса:
  ҚТО = (Пайда / Шығын) *100 ; Перемешивать ответы: +
  ҚТО = ИПНН / Актив ;    
  ҚТО = ҚҚ / ЕА(еңбек ақы) ;    
  ҚТО = ҚҚ – ЕА.    
       
       
Өндірістік тәуекел қандай факторларға тәуелді? Секция:
+ Сұраныстың өзгермелілігіне; Вес вопроса:
  Сұраныс пен ұсыныстың пропорционалдығына; Перемешивать ответы: +
  Нарық коньюнктурасына;    
  Тауар ассортиментіне;    
  Шығындардың тұрақтылығына.    
       
       
Қаржы тұтқасының әсері қандай көрсеткіштерге әсер етеді? Секция:
  Фирманың таза пайдасының сомасына; Вес вопроса:
  ИПНН; Перемешивать ответы: +
+ Несие деңгейіне;    
  Айнымалы шығындарға;    
  Салықтық төлемдерге.    
       
       
Пайданы тарату нормасы: Секция:
  Фирмада қалатын пайданың бір бөлігі; Вес вопроса:
  Пайданың қайта инвестициялау бөлігі; Перемешивать ответы: +
+ Акционерлерге төленетін пайданың бір бөлігі;    
  Несиені жабуға бөлінетін пайданың бөлігі;    
  Салық түрінде төленетін пайда.    
       
       
Мөлшерлеме пайызының орташа есебiнiң дұрыс формуласын белгiлеңiз: Секция:
+ МПОЕ =Нақтылы қаржы шығыны / қарыз қаражаттары; Вес вопроса:
  МПОЕ = ИПНН / қарыз қаражаттары; Перемешивать ответы: +
  МПОЕ = Нақтылы қаржы шығыны / пайда;    
  МПОЕ = Қарыз қаражаттары / ИПНН;    
  МПОЕ = ИПНН / актив.    
       
       
Рентабельдiктiң шегiн анықтаңыз: Секция:
+ Рш =Тұрақты шығындар / (өнiмді сатудан алынған түсiм - өзгермелi шығын); Вес вопроса:
  Рш = Өзгермелi шығын / пайда; Перемешивать ответы: +
  Рш = Пайда / тұрақты шығындар;    
  Рш = Тұрақты шығындар / (пайда + аралас шығындар);    
  Рш = Пайда / (өзгермелi шығындар + тұрақты шығындар).    
       
       
Операциялық тұтқаның әсер ету күшiнiң дұрыс формуласын белгiлеңiз: Секция:
+ ОТӘК = Жалпы маржа / пайда; Вес вопроса:
  ОТӘК = Жалпы маржа / жалпы шығын; Перемешивать ответы: +
  ОТӘК = Пайда / шығын;    
  ОТӘК = Жалпы түсiм / жалпы шығын;    
  ОТӘК = Маржа / жалпы түсiм.    
       
       
Рентабелдік табалдырығының формуласы: Секция:
  Ртаб = өзгермелі шығындар / (өнімді сатудан түскен түсім - тұрақты шығындар); Вес вопроса:
+ Ртаб = тұрақты шығындар / (өнімді сатудан түскен түсім - өзгермелі шығындар); Перемешивать ответы: +
  Ртаб = тұрақты шығындар / (өнімді сатудан түскен пайда - өзгермелі шығындар);    
  Ртаб = өнімді сатудан түскен түсім / ( тұрақты шығындар + өзгермелі шығындар);    
  Ртаб = өнімді сатудан түскен түсім * ( тұрақты шығындар - өзгермелі шығындар);    
       
       
Егер дифференциал нөлге жақындаса немесе нөлден төмен болса, онда ҚТН кәсіпорынға қандай нәтиже әкеледі? Секция:
  Кәсіпорынға пайда әкеледі; Вес вопроса:
  Кәсіпорынның рентабелділік деңгейі артады; Перемешивать ответы: +
+ Кәсіпорынға зиян шектіреді;    
  Жоғарыда аталғандардың барлығы да дұрыс емес;    
  Кәсіпорынның қаржысы тұрақтандырылады    
       
       
Қаржы тұтқасының нәтижесiнiң дұрыс жауабын анықтаңыз: Секция:
+ ҚТН - несиенi пайдалану арқылы алынған меншiк қаражатының рентабелдiгiне қосылған өсiм; Вес вопроса:
  ҚТН - несиенi пайдалану арқылы меншiк қаражатының көлемiн көбейту; Перемешивать ответы: +
  ҚТН - несиенi пайдалану арқылы өндiрiс шығынын азайту;    
  ҚТН - несиенi пайдалану арқылы меншiк қаражатының табыстылығын өсiру;    
  ҚТН - несиенi пайдалану арқылы алынған меншiк қаражатының көлемiн пайдалылығын өсiру.    
       
       
Қаржы тұтқасының нәтижелік деңгейін анықтайтын формуланы анықтаңыз: Секция:
  ҚТН = 2/3( Актив - МПОЕ) + МҚ/ҚҚ; Вес вопроса:
  ҚТН = 2/3( ЭР – ИПНН)*100; Перемешивать ответы: +
  ҚТН = 2/3( ИПНН – ИПБН)*МҚ/ҚҚ;    
+ ҚТН = 2/3( ЭР – МПОЕ)*ҚҚ/МҚ;    
  ҚТН = 2/3( МПОЕ – ҚҚ)*МҚ/ҚҚ.    
       
       
Қаржылық инструментпен жасалған мәмілелер келесі қаржылық тәуекелдерді қабылдауға ықпал ету мүмкін: Секция:
  Бағалық тәуекел; Вес вопроса:
  Төлемеу тәуекелі; Перемешивать ответы: +
+ Аталған барлық туекел түрлері;    
  Өтімділік туекелі;    
  Ақша қаражаттары ағынымен байланысты тәуекел;    
       
       
Айнымалы шығындар өнім өндіру көлеміне сәйкес қандай өзгерісте болады? Секция:
+ Айнымалы шығындар өнім өндіру көлеміне тәуелді және өндіріс өзгерісіне тура пропорционалды өзгереді; Вес вопроса:
  Айнымалы шығындар өнім өндіру көлеміне тәуелсіз және өндіріс өзгерісінен өзгермейді; Перемешивать ответы: +
  Айнымалы шығындар өнім өндіру көлемінде тәуелді және өндіріс өзгерісінен қысқарады;    
  Айнымалы щығындар өнім өндірісінен регрессивті өзгереді;    
  Айнымалы шығындар өндіріс өзгерісінен прогрессивті өзгереді.    
       
       
Айнымалы шығындарға қатыстылар? Секция:
+ Шикізат пен материалдар; Вес вопроса:
  Телеграфқа шығындар; Перемешивать ответы: +
  Іс-сапар шығындары;    
  Сату үшін жинаулар;    
  Жалақы.    
       
       
Қаржылық активтердің табыстылығын бағалау үлгілернің авторы болып есептелетін: Секция:
  Бригхем Ю.; Вес вопроса:
  С.Росс; Перемешивать ответы: +
+ Шарп У. Линкер Дж, Моссин Дж;    
  Брейли Р.;    
  М и М.    
       
       
Акционерлік капиталдың нарықтық құнын анықтаңыз: Секция:
+ Күтілетін девидендтер / пайда нормасы; Вес вопроса:
  Күтілетін девидендтер х пайда нормасы; Перемешивать ответы: +
  Күтілетін дивидендтер - пайда нормасы;    
  Күлтегін девидендтер + пайда нормасы;    
  Пайда нормасы / күтілетін дивидендтер.    
       
       
Қаржы тұтқасының әсерi (2- концепциясы): Секция:
+ Әр-бiр жай акцияға таза пайданың пайыздық өзгерiсi; Вес вопроса:
  Әр-бiр жай акцияға таза пайданың пайыздық төмендеуi; Перемешивать ответы: +
  Таза пайда 5 әр-бiр жай акцияға;    
  Таза пайда мен жай акция құнының айырмасы;    
  Әр-бiр жай акцияға таза пайданың проценттiк артуы.    
       
       
Меншiк қаражаттардың рентабельдiгiн анықтаңыз: Секция:
  МҚР = 2/3+ЭР; Вес вопроса:
  МҚР = 2/3:ЭР; Перемешивать ответы: +
  МҚР = ЭР-2/3;    
+ МҚР = 2/3 ЭР;    
  МҚҚ = ЭР-2/4;    
       
       
Қаржылық тұтқаның тиiмдiлiгi және қаржылық тұтқаның тиiмдiлiгiн құрайтын көрсеткiштер: Секция:
  Несиенi пайдаланудан алынатын қаржылық тиiмдiлiк, рентабельдiлiк; Вес вопроса:
+ Несиенi пайдаланудан алынатын жеке меншiк қаражаттар рентабелдiлiгiнен өсiм / дифференциал / тұтқалығы; Перемешивать ответы: +
  Несиенi пайдалану арқылы алынатын пайда / ИПНН;    
  Таза рентабельдiлiктiң проценттiк өзгерiсi / шығындар;    
  Шығындарды азайту есебiнен алынатын табыс / ИПБН.    
       
       
Акционерлер мен әкiмшiлiк арасындағы қарама қайшылық неден туындайды? Секция:
  Акционерлерге дивиденттiң аз төленуiнен ; Вес вопроса:
  Кәсiпорынның пайдасының аздығынан; Перемешивать ответы: +
+ Меншiкке иеліктің тең болмауынан;    
  Өндiрiлген тауарға сұраныстың кемуiнен;    
  Нарық сыйымдылығының азаюынан.    
       
       
Нарықтық экономикада фирмалардың акционерлері мен әкiмшiлiгінің арасындағы қарама-қайшылықты татуластырудың қандай тетiктерi бар? Секция:
+ Басшыларды меншiк иелігіне қатыстыру (акцияға иелiк еткiзу); Вес вопроса:
  Кәсiпорын жұмыстарының бухгалтерлiк есептерiн аудиттiк тексеру арқылы басқаруды бақылау; Перемешивать ответы: +
  Акционерлер жиналысында әкiмшiлiктiң жағымсыз шешiмдерiн қабылдамай тастау;    
  Кәсiпорынның өте жоғары деңгейдегі қарыздарының болуы;    
  Инвесторлар қажет болса акция шығаруға көмек жасайды;    
       
       
Акционерлер мен несиегерлер арасындағы жанжалға не себеп болады? Секция:
  Шығын көлемін азайту; Вес вопроса:
+ Кәсiпорынның өте жоғары деңгейдегі қарыздарының болуы; Перемешивать ответы: +
  Инвесторлар қажет болса акция шығаруға көмек жасайды;    
  Инвесторлар жағымсыз белгi ретiнде бағалайды;    
  Инвесторлар акцияға жазылады;    
       
       
Тәжiрибелi қаржы менеджерлерiнiң ойынша пассивтегi қарыз қаражатының үлесiн қанша пайыздан асырмау керек? Секция:
  50% Вес вопроса:
  60% Перемешивать ответы: +
+ 40%    
  35%    
  25%    
       
       
Компанияның жаңадан акцияларды шығаруы инвесторлармен қалай бағаланады? Секция:
  Инвесторлар құптайды; Вес вопроса:
  Инвесторлар қажет болса акция шығаруға көмек жасайды; Перемешивать ответы: +
+ Инвесторлар жағымсыз белгi ретiнде бағалайды;    
  Инвесторлар акцияға жазылады;    
  Инвестициялау.    
       
       
Барлық оның міндеттемелерін игергеннен кейін қалған капиталының активтегі үлесі: Секция:
+ капитал Вес вопроса:
  Таза пайда Перемешивать ответы: +
  Таратылмаған пайда    
  Табыстар    
  активтер;    
       
       
Капиталдың құрылымы кәсіпорынның қандай көрсеткішіне тікелей әсер етеді? Секция:
  Табыстылық деңгейіне Вес вопроса:
+ Рыноктың құнына Перемешивать ответы: +
  Дисконттау ставкасына    
  Активтердің көлеміне    
  Кәсіпорынның табыстылығына    
       
       
Кәсіпорынның ағымдағырыноктық құнын (v) анықтау үшін қолданылатын формула: Секция:
  V=EBIT(I+T)-W; Вес вопроса:
  V=EBIT(I+W)-;: Перемешивать ответы: +
+ V=EBIT(I-T)/W;    
  V=EBIT(T-W)/I;    
  V=EBIT(T+W)/I;    
       
       
Модельяни және Миллер теориясының басты кемістігіне қатыстылардың бірі: Секция:
+ Брокерлік шығындардың есепке алынбауы; Вес вопроса:
  Агенттік шығындардың есепке алынбауы; Перемешивать ответы: +
  Рынок коньюнктурасының зерттелмеуі;    
  Капитал құрылымындағы қарыз қаражатының үлесінің ұлғаюы;    
  Дивидендтің қалдық принціпінен төленуі;    
       
       
AP(ROA)=ИТ/А формуласы нені білдіреді? Секция:
  Активтің өнімділігін Вес вопроса:
  Активтің шығындылығын Перемешивать ответы: +
  Пассивтің өтімділігін    
+ Активтің рентабельділігін    
  Пассивтің рентабельділігін    
       
       
Капиталдың дұрыс анықтамасын беріңіз: Секция:
  Кәсіпорынның таратылмаған пайдасы; Вес вопроса:
  Акционерлік капитал сомасы; Перемешивать ответы: +
+ Пайда алу мақсатымен өндіріске авансыланған құн;    
  Ұсақ мерзімді қаражат көздері;    
  Барлық қаражаттың ақшалай құны;    
       
       
Басқару объектісінің қызметіне жататындар: Секция:
  Жоспарлау; Вес вопроса:
  Болжау; Перемешивать ответы: +
+ Материалдық және қаржылық ресурстардың баланстығын қамтамассыз ету;    
  Инвестициялық қаражаттардың баланстығын қамтамассыз ету;    
  Қаржы институттарына;    
       
       
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау кімдерге қажет: Секция:
+ Инвесторларға; Вес вопроса:
  Қор биржасына; Перемешивать ответы: +
  Қаржы институттарына;    
  Несие берушілерге;    
  Конъюктураға;.    
       
       
Қаржы ресурстарының қозғалысы процесінде шаруашылық субъектілер арасында пайда болатын қаржылық қатынастар мен қаржы ресурстарының қозғалысын басқару: Секция:
  Қаржы тәуекелі Вес вопроса:
  Банктік маркетинг Перемешивать ответы: +
  Кәсіпорын қаржысы    
  Қаржы нарығы    
+ Қаржы менеджменті    
       
       
Қаржы менеджментінің анықтамасы: Секция:
  Шаруашылық субъектілер арасында қаржы ресурстарының қозғалысын жоспарлау; Вес вопроса:
+ Қаржы ресурстарының қозғалысы процесінде шаруашылық субъектілер арасында пайда болатын қаржылық қатынастар мен қаржы ресурстарының қозғалысын басқару; Перемешивать ответы: +
  Қаржы ресурстарының қозғалысы процесінде шаруашылық субъектілер арасында пайда болатын қаржылық қатынастар мен қаржы ресурстарының қозғалысын бақылау;    
  Шаруашылық субъектілер арасында қаржы ресурстарын бөлу;    
  Салынған инвестиция есебiнен алынған өнiмдi сату мерзiмiне.    
       
       
Шаруашылық субьектінің табыстылығын сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш: Секция:
  Пайда; Вес вопроса:
  Өзіндік құн; Перемешивать ответы: +
  Өткізуден түсім;    
+ Рентабельділік деңгейі;    
  Өнімдердің бағасы;    
       
       
Қаржы тұтқасының нәтижелілігінің бірінші құрамды бөлігі - дифференциалдың формуласын белгілеңіз: Секция:
  Д = 2/3(ЭР + МПОЕ); Вес вопроса:
  Д = 2/3(ЭР +ҚҚ/МҚ ); Перемешивать ответы: +
+ Д = 2/3(ЭР - МПОЕ);    
  Д = 2/3(ЭР + ҚТН);    
  Д = 2/3(ЭР+ МҚР).    
       
       
Тәуекелді басқару әдістеріне жататындар: Секция:
  Өзіе – өзі сақтандыру Вес вопроса:
+ Хеджерлеу Перемешивать ответы: +
  Әртараптандыру    
  Сертификациялау    
  Әртараптандыру, сертификациялау    
       
       
Дюпон формуласы, ұйымдардың экономикалық пайдалылығына ықпал ететін келесі факторларды зеттеуге мүмкіндік тудырады:
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
III. Досуговые формы взаимодействия с родителями | Холера. Этиология и эпидемиология. Патогенез.Патан.
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал