Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конкурентні стратегії
Конкурентна стратегія фірми дозволяє дати відповідь на питання, як фірма конкурує на цільовому ринку, за рахунок чого вона витримує конкурентний тиск і отримує перемогу в конкурентній боротьбі.

Система конкурентних стратегій підприємства -сукупність стратегій,спрямованихна адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку

 

 

Стратегії надбання конкурентної переваги (або загальні стратегії конкуренції)

представлено у таблиці

Характеристика загальних конкурентних стратегій

  Стратегічна перевага
Стратегічна мета Унікальність, як вона Становище
  сприймається покупцем низьковитратної фірми
у рамках ринку Диференціація Найменші сукупні витрати
на конкретному сегменті Фокусування (зосередження)

Стратегія «лідирування на основі зниження витрат (цін)» базується на оптимізаціїусіх частин виробничо-управлінської системи.

 

Конкурентні переваги низьких витрат особливо важливі у випадках, коли:

- на ринку переважає цінова конкуренція;

- продукція має високий рівень стандартизації;

 

- витрати покупців на перехід до споживання продукції конкуруючих фірм незначні.

Напрями досягнення переваг низьких витрат: економія на масштабах виробництва, економія на досвіді, скорочення витрат на сировину, удосконалення використання виробничих потужностей та ін.

 

Стратегія диференціації передбачає використання елементів унікальності увиробництві та збуті продуктів, які мають цінність для споживачів..

 

Стратегія диференціації створює сприятливі умови для взаємодії з усіма п’ ятьма елементами проміжного середовища організації і, за умови ефективної реалізації, дозволяє отримувати вищі прибутки, ніж стратегія контролю над витратами.

 

Стратегія фокусування –це більш глибока диференціація продукції,що випускаєтьсяпідприємством, або досягнення нижчих витрат на сегменті, що обслуговується. Іноді обидві сторони цієї стратегії реалізуються одночасно.

 

стратегія фокусування являє собою комплекс рішень щодо переліку цільових сегментів, на яких буде працювати підприємство, та способу позиціонування товару (послуги) підприємства в кожному з цільових сегментів.

 

Запропонований М.Портером підхід до класифікації конкурентних стратегій пізніше піддавався доповненням та модифікаціям. Одна з таких модифікацій передбачає виділення не трьох, а п’ яти базових стратегій конкуренції:

- стратегія лідерства за витратами;

- стратегія широкої диференціація;

- стратегія оптимальних витрат;

- сфокусована стратегія на базі низьких витрат;

- сфокусована стратегія на базі диференціації продукції.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал