Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ
 
1. Тема проекту  
 
 
керівник проекту  
затверджені наказом вищого навчального закладу від 2015 року №
2. Строк подання студентом проекту 2015 р.
3. Вихідні дані до проекту:  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно
розробити)  
 
 
 
 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
 
 
 
 
           

Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       
       
       
7. Дата видачі завдання  
         

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту Строк виконання етапів проекту Примітка
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент ____________ _____________

Керівник проекту ____________ ______________


Додаток Д Зразок виконання титульного листа пояснювальної записки

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТУ ТА КОМП´ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей

5.05010201, 5.05010101

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

 

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________КТКТ ДПХХХХ 000 ПЗ

 

Виконав: студент IV курсу, групи КС-ХХХХ

напряму підготовки 6.050102 Комп´ютерні науки

спеціальності 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

м.Чернігів - 2015 рік


 

 
 


Додаток Е Зразок першого листа пояснювальної записки

 

Зміст

Вступ 3

1 Заголовок першого розділу 5

1.1 Заголовок першого підрозділу першого 7

…………………

 

Висновки 45

Перелік посилань 47

Додатки 50

Додаток А 51


Додаток Є
Зразок наступних листів пояснювальної записки

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал