Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика, склад і структура оборотних коштів підприємства.
Таблиця 4.1

Вихідні дані для структури, середньорічної вартості і показників їх використання

Варіант Серед-ній залишок обігових засобів у базо-вому році/чистий дохід, грн. Звітна дата Залишки обігових засобів за елементами, грн.
Сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати Паливо Незавершене виробництво Готова продукція на складі Продукція відвантажена, але не сплачена у строк Грошові кошти Дебіторська заборгованість Допоміжні матеріали Розрахунки майбутніх періодів Запасні частини
750328/1469785 На початок звітного року
На початок ІІ кварталу
На початок ІІІ кварталу
На початок ІV кварталу
На кінець звітного року

 

Таблиця 4.2

Структура оборотних коштів підприємства у звітному році

Складові елементи оборотних коштів На початок року На кінець року Відхилення: (+)збільшення (-)зменшення, грн. Темпи зростання
Наявність, грн. Питома вага, % Наявність грн. Питома вага, %
1.Оборотні фонди і фонди обігу всього у тому числі. 100% 100% -52940 -19,67%
2.Оборотні фонди. 69% 66% -42200 -22,85%
2.1.Виробничі запаси, з них: 58% 64% -17500 -11,30%
сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати 26% 28% -9100 -13,11%
паливо 17% 20% -3900 -8,48%
допоміжні матеріали 2% 2% -900 -14,29%
запасні частини 13% 14% -3600 -10,88%
2.2.Незавершене виробництво. 10% 1% -24500 -90,74%
2.3.Розрахунки майбутніх періодів. 1% 1% -200 -6,90%
3.Фонди обігу. 31% 34% -10740 -12,71%
3.1.Готова продукція. 6% 6% -3000 -19,48%
3.2.Продукція відвантажена, але неоплачена в строк. 14% 15% -5700 -15,08
3.3.Готові кошти. 0,6% -140 -8,75
3.4.Дебіторська заборгованість. 10,8% -1900 -6,40

4.2. Визначення середньорічного залишку оборотних коштів.

 

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризується швидкістю їхнього обороту (оборотністю).(4.1)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал