Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура кодових позначень професій в КП
Ознаки класифікації розташовані в такій послідовності:

- рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);

- спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації - підрозділи, класи і підкласи професій);

- кваліфікаційний рівень виконуваних робіт (п'ятий рівень класифікації - групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу складається з коду розділу й однозначного коду підрозділу. Код класу складається з коду підрозділу й однозначного коду класу. Код підкласу складається з коду класу й однозначного коду підкласу. Частина підкласів поділяється на групи. Код групи складається з коду підкласу і відділеного від нього крапкою коду групи.

 

2.1. Визначення середньорічної чисельності персоналу підприємства за звітний рік.

Таблиця 2.1

Вхідні дані для визначення середньооблікової чисельності персоналу підприємства

Варіант Середньооблікова чисель-ність праців-ників (у т.ч. робіт-ників) у базовому році, чол. Чисель-ність робіт-ників на 01 січня звітно-го року, чол. Надійшло робітників протягом року, чоловік, чисельник – дата надходження, знаменник – чисельність робітників, які працевлаштувалися Вибуло робітників протягом рогу, чол. Чисельність керівників, спеціалістів та службовців, чол.
Усього у тому числі з причини
За власним бажанням У зв’язку з виходом на пенсію У зв’язку з призовом н дійсну військову службу У зв’язку зі вступом до ВНЗ За порушення трудової дисципліни
(92) 12.03/1 25.05/1 14.07/2 28.09/1   14.01/1 25.04/3 29.09 /2    

Таблиця 2.2

Характеристика складу та структури персоналу підприємства у звітному році

Категорія персоналу На початок року Надійшло, чол. Вибуло, чол. На кінець року Темп зростання, %
всього, чол. питома вага, % всього, чол. питома вага, %
Всього персоналу 100% 99% -1%
У тому числі              
АУП 8% - - 8% -
Робітники 92% 91% -1%

 

Розрахунок середньорічної чисельності робітників за звітний рік ведуть за формулою:

, (2.1)

де – середньооблікова чисельність робітників за рік;

– середньооблікова чисельність робітників за рік.

Таблиця 2.3

Розрахунок середньооблікової чисельності персоналу за звітний рікМісяці Наявність на початок місяця, чол. Рух робітників: (+) – надійшли (-) – вибули Дата - чисельність Підрахунок Середньооблікова чисельність робітників за місяць, чол.
Січень 14.01-1 (89*13+88*18)/31
Лютий   (88*28)/28
Березень 12.03+1 (88*11+89*20)/31
Квітень 25.04-1 (89*24+88*6)/30
Травень 25.05+1 (88*24+89*7)/31
Червень (89*30)/30
Липень 14.07+2 (89*13+91*18)/31
Серпень (91*31)/31
Вересень 28.09+1 29.09-2 (91*27+92*2+90*1)/30
Жовтень (90*31)/31
Листопад (90*30)/30
Грудень (90*31)/31
Разом:      
Середньооблікова чисельність робітників за рік

 

Таблиця 2.4

Структура персоналу підприємства за базовий і звітний роки

Категорії персоналу Базовий рік Звітний рік
Чисельність, чол. Структура, % Чисельність, чол. Структура, %
Робітники 92% 92%
АУП 8% 8%
Всього: 100% 100%

Середньооблікова чисельність працівників визначається за формулою:

, (2.2)

де – чисельність керівників, спеціалістів та службовців;

– середньооблікова чисельність робітників за рік.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал