Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Укладачі: доц. Песоцька О.П.
Для студентів 4 курсу

Спеціальності „Соціальна робота”, 2014-2015 навчальний рік

Укладачі: доц. Песоцька О.П.

 1. Соціальна робота з формування навичок усвідомленого батьківства.
 2. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини.
 3. Соціальна робота з молодим подружжям.
 4. Соціальна робота з людьми, які зазнали сімейного насильства.
 5. Соціальна робота з дітьми „групи ризику”.
 6. Технології соціальної роботи з розлученою сім’єю.
 7. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями.
 8. Технології соціальної роботи з наркозалежною молоддю.
 9. Технології вуличної соціальної роботи.
 10. Технології соціальної роботи з клієнтами похилого віку.
 11. Технології соціальної реабілітації інвалідів.
 12. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями.
 13. Соціальна робота з жертвами „торгівлі людьми”.
 14. Технологія роботи з дітьми-сиротами в прийомних сім’ях.
 15. Технології соціальної роботи в громаді.
 16. Технології формування здорового способу життя дітей та молоді.
 17. Соціальна робота в етнічному середовищі.
 18. Соціальна робота в пенітенціарних закладах.
 19. Соціальна робота з мігрантами.
 20. Соціальна робота з безпритульними людьми.
 21. Соціальний супровід ВІЛ-позитивних людей та їх сімей.
 22. Соціальний супровід вихованців дитячих будинків сімейного типу.
 23. Технологія соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 24. Соціальний супровід дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом.
 25. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями засобами мистецтва.
 26. Формування комунікативної компетентності у майбутніх соціальних працівників.
 27. Технології соціальної роботи з підлітками девіантної поведінки.
 28. Технології соціальної реабілітації інвалідів.
 29. Соціальний супровід випускників інтернат них закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
 30. Соціальний супровід дітей та молоді які перебувають у конфлікті з законом.
 31. Інноваційні технології соціальної роботи з людьми похилого віку.
 32. Технології соціальної роботи з безробітними у діяльності соціальних служб.
 33. Технології соціальної роботи з багатодітної сім’єю.
 34. Технології соціальної роботи з опікунською сім’єю.
 35. Технології соціальної роботи з людьми які переживають складну життєву кризу.

Література:

 

 1. Агрессия у детей и подростков: учеб. пособие / Под. ред. Н.М. Платоновой. – СПб.: Речь, 2004. – 336 с.
 2. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. - К.: УДЦССМ, 2001.
 3. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літер., 2005. – 176 с.
 4. Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді – К.: Держ. ін-тут проблем сім'ї та молоді; Укр. ін-тут соц. досліджень, 2002. – 149 с.
 5. Запобігання і протидія насильству в сім'ї: Метод. рекоменд. для соціальних працівників . – К.: ДЦССМ, 2004. – 192 с.
 6. Єнциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.
 7. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Узд. центр «Академия»; 2004. – 288 с.
 8. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч. Навч.-метод. посіб. – К.: ДЦССМ, 2004. – 140 с.
 9. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: Навч. посіб. для студ. виших навч. закладів / Упорядники: С.Я. Харченко та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 408 с.
 10. Кальченко Л.В. Соціально-педагогічний захист дітей у притулках для дітей: [науково-методичний посібник] / Л.В.Кальченко; Держ. закл. „Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка” – Луганськ; Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 350 с.

11. Капська А.Й.Технології соціально-педагогічної роботи: Навч.посіб.- К., 2000.-372 с.12. Капська А.Й, Пєша І.В. Соціальний супровід сімей та дітей. Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.

13. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. - М, 2001

14. М.А. Галагузова Социльная педагогика:курс лекций –М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС.-2000.-416 с.

 1. Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. – 200 с.
 2. Питання формування ефективності родинних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Н.М. Комарова та ін. – К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004. – Кн. 2. – 128 с.
 3. Соціальна педагогіка та соціальна робота з різними категоріями клієнтів: навч. метод. посіб для студ. вищ. навч. закл / Н.П. Краснова, Л.П.Харченко, В.М. Пігіда, Я.І.Юрків. Держ. закл „Луг.нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 408 с.
 4. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої – К.: Центр навч. літр., 2008. – 336 с.
 5. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої – К.: Центр навч.-літ-ри, 2006. – 316 с.
 6. Соціально-економічні причини насильства в сім'ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання. – К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004. – Кн. 2. – 144 с.
 7. Технологии социальной работы – Учеб. под общ. ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА, 2001. – 400 с.
 8. Технологии социальной работы – Учеб. под общ. ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА, 2002. – 400 с.
 9. Тюнтя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

24. Харченко С.Я., Краснова Н.П.,Харченко Л.П. Соціально-педагогічні технології: Навч.-метод.посіб.для студ.вищих навч.закл.-Луганськ:Альма-матер, 2005.-552 с. 1. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навч. посібник. – К.: Центр. навч. літер., 2006. – 464 с.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал