Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Status praesens localis
 

 

Розділ 5

Лабораторні дослідження

Крові:

Калу:

Сечі:

Ексудату:

Розділ 6.

Diagnosis et diagnosis differentialis

Розділ 7

Prognosis quo ad vitam et valetudinem completam

 

Розділ 8

Decursus morbid et therapia

 

Дата і години Температура Пульс Дихання   Дані дослідження тварини (клінічні та лабораторні) Терапія, дієта та режим утримання
           
           
           

 


ГРАФІК ТЕМПЕРАТУРИ ПУЛЬСУ І ДИХАННЯ

Число і місяць
Т П Д р в р в р в р в р в р в р в р в р в р в
42° 41° 40° 39° 38° 37°

Розділ 9

Epicrisis

Визначення хвороби. Причини даного захворювання з аналізом ветеринарно-санітарних та зоогігієнічних умов годівлі та утримання. Патогенез. Особливості клінічної картини. Обґрунтування діагнозу. Диференціальний діагноз. Обґрунтування прогнозу. Обґрунтування методів лікування. Конкретні рекомендації господарству по профілактиці даного захворювання. Використана література.Усі питання необхідно висвітлювати стосовно до даної тварини.

 

“_____” __________ 200 р. Підпис (куратора)___________

 

 

Розділ 10

Література

 

 

 

ВИКОНАННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ СТУДЕНТАМИ,

ЯКІ ПИШУТЬ ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Студенти, які з третього курсу займаються науковою роботою або на 4 курсі під час клінічної практики в умовах господарства зустрілися з масовими випадками захворювання тварин з порушенням відтворювальної здатності можуть використовувати їх для написання курсової роботи. В цьому випадку матеріал оформлюється у вигляді академічної історії хвороби. Добре виконана історія хвороби рекомендується кафедрою для доповіді на студентських наукових конференціях, а ма­теріал, що міститься в ній, можна використовувати за основу для підготовки дипломної роботи.

Для назви роботи можна використовувати такі теми:

1.Вплив екологічних факторів на відтворювальну здат­ність корів і стан новонароджених.

2. Профілактика А-гіповітамінозу сухостійних корів та її вплив на роди і післяродовий період і стан новонароджених.

1. Залежування тільної корови.

2. Субінволюція матки.

3. Випадіння піхви, матки.

4. Мастит.

5. Ендометрит.

6. Затримання посліду.

Робота виконується в такій послідовності. 1.Вступ.

Необхідно описати головні рішення Президента і Верховної ради України , задачі ветеринарної служби, що витікають з цих рішень, а також питання поставлені на розкритті даної роботи.2.Характеристика господарства.

Потрібно описати розміщення господарства, його основне направлення , характеристику тваринництва, продуктивність худоби, його утримання, годівля; провести аналіз раціонів, рентабельність виробництва продуктів тваринництва і їх собівартість.

3.Розповсюдження хвороби і її причини.

Описати масовість розповсюдження хвороби в різні пори року, процент захворілих від загального поголів’я, вік хворих, кількість вимушено забитих і загиблих тварин. Такі дані, в залежності від конкретного випадку, можуть бути приведені за декілька років або за деякий проміжок часу у випадку масового прояву хвороби (мастит, залежування вагітних, випадіння піхви, субінволюція матки).

Розширено описати етіологію хвороби, відмітити головні і другорядні фактори, провести результати лабораторних досліджень, які підтверджують головні причини хвороби.

Ілюструйте цю частину роботи таблицями, графіками, фотографіями.

 

4.Ознаки хвороби.

В розділі описати основні симптоми хвороби в динаміці патологічного процесу, звертати увагу на подібність або їх різницю в окремих тварин, на важкість хвороби. Описувати ознаки хвороби не потрібно. До цього розділу прикладайте фотографії тварин, що характеризують різні стадії хвороби, характерні пози тварин.

 

5.Діагноз і диференціальний діагноз.

Проводиться обґрунтування поставленого діагнозу на підставі анамнезу, етіології, клінічного та лабораторного дослідження. Особливо цінні дані дають специфічні або патологоанатомічні ознаки, які характерні тільки для цієї хвороби. Якщо вони відсутні необхідно вказати клінічні, лабораторні показники, на основі яких були б виключені інші хвороби, які подібні за клінічними ознаками з даним захворюванням, тобто потрібно поставити диференціальний діагноз.

 

6.Лікувально профілактичні заходи.

В цьому розділі описуються прийняті міри, що змінюють умови утримання, догляду і годівлі хворих тварин, конкретні міри лікування: вказати, які застосовували лікарські препарати, методи їх введення, дози, кратність застосування, обґрунтування методів і способів терапії, а також кожного препарату. Бажано порівняти ефективність різних схем лікування: (двох, трьох) вказати процент видужування, термін лікування, кількість вибракуваних і загинувших тварин.

Дуже важливим розділом курсової роботи є описання розробленого комплексу профілактичних заходів і його ефективність; зниження захворюваності, загибелі тварин, підвищення надоїв та інше.

 

7.Заключення

Коротко описують підсумки проведеної роботи і причину розповсюдження хвороби, її етіологію, ефективність комплексу лікувально-профілактичних заходів.

 

8.Висновок

Описуються основні висновки, до яких прийшов студент під час виконання роботи. Висновки повинні відображати отримані результати по етіології, розповсюдженню хвороби, її діагностика, ефективність лікувальних і профілактичних заходів.

 

9.Список використаної літератури

Перелік літератури складати за загальноприйнятою схемою.

 

10.Додаток

Прикладаються завірені копії експертиз, планів лікувальних і профілактичних заходів, пояснююча і додаткова робота.

 

10.Додаток

Житомирський національний агроекологічний університет

Кафедра акушерства і хірургії

Аналіз крові

Вид тварин________________Стать_______________Кличка або

Інвентарний номер ______________________________________

Вік ___________Масть______________Порода_________________

Власник і його адреса____________________________________

Діагноз__________________________________________________

 

Результати фізико-хімічного і морфологічного

дослідження крові

 

показники результати досліджень норма
первинного кінцевого
Еритроцити Т/л      
Лейкоцити Г/л      
Гемоглобін г/л      
ШОЕ мм/год      
КП      
Загальний кальцій ммоль/л      
Неорганічний фосфор ммоль/л      
Каротин ммоль/л      
Загальний білок г/л      
Резервний луг мл      

 

лейкограма

 

  Б Е нейтрофіли лімфоцити моноцити
М Ю П С
первинні дослідження                
кінцеві дослідження                
норма                

 

ПІДПИС

 

Додаток 11

 

Житомирський національний агроекологічний університет

Кафедра акушерства і хірургії

Аналіз сечі

 

Вид тварин________________Стать_______________Кличка або

Інвентарний номер ______________________________________

Вік ___________Масть______________Порода_________________

Власник і його адреса____________________________________

Діагноз__________________________________________________

 

1. Фізичні властивості

Дата дослідження Запах Консистенція Колір Прозорість Відносна питомість
           
           
           

 

2. Результати хімічного дослідження

Дата дослідження Білок Вуглеводи Кетонові тіла Уробілін Жовчні пігменти крові Жовчні пігменти
             
             

 

3. Сечові осади

Дата дослідження Неорганізовані Організовані
еритроцити лейкоцити епітелій циліндри циліндроїди
             

 

Додаток 12

Радіологічні дослідження (проб)

Дата дослідження:

Показники Результати досліджень Норма
Корми: трава    
Силос    
Сінаж    
Сіно    
Конц.корми    
Вода    
Продукти тварин:    
Молоко    
М’ясо    
Вовна    
Яйця    
Після пологів:    
Навколоплідні води    
Дочірня плацента    

 

 

Бактеріологічні дослідження

 

 

Бактеріологоскопічне дослідження

 

Теми курсових робіт

 

1. Серозний мастит (корова, свиноматка).

2. Післяродовий гнійно-катаральний ендометрит (корова).

3. Фібринозний мастит.

4. Набряк вимені.

5. Флегмона вимені у кобил.

6. Абсцесе вимені.

7. Рани вимені.

8. Рани дійок.

9. Звуження каналу дійки і цистерни (тугодійкійсть у корови).

10.Прихований мастит.

11.Піометра (сук, кішок).

12.Гіпокальціємія.

13.Прихований хронічний ендометрит.

14.Затримка посліду (корова, кобила).

15.Післяродова еклампсія.

16.Випадіння піхви.

17.Випадіння матки.

18.Кіста яєчників.

19.Персистентне жовте тіло яєчників.

20. Фолікулярний вестибуліт.

21. Інфекційний вагініт.

22. Кесарів розтин (корова, сука, кішка).

23. Кровотеча з пупка.

24. Гіпофункція яєчників.

25. Крупнопліддя.

26. Вагінальна кровотеча (корова).

27. Спазм шийки матки.

28. Скручування матки.

29. Розрив вульви.

30. Гіпогалактія у корів (масова).

31. Слабі перейми і потуги.

32. Гіпотонія матки.

33. Післяродова субінволюція матки у корови.

34. Агалактія.

35. Анафродизія у корови.

36. Кіста жовтого тіла яєчника.

37. Пухлини молочних залоз у собак. Фіброма задніх (пакетів) долей молочної залози у суки.

38. Статева імпотенція у бика, жеребця.

39. Фібринозний мастит передніх долей вимені у корів.

40. Запалення пупка.

41. Затримка меконію.

42. Інфекційний вагініт.

43. Атонія матки.

44. Гіпофункція яєчника.

45. Профілактика затримки посліду.

46. Залежування вагітних (кобили, корови, кози).

47. Діагностика і профілактика маститів у корів.

48. Буйні перейми і потуги.

49. Сухі роди.

50. Залежування після родів.

51. Неповне розкриття шийки матки.

52. Профілактика та комплексна патогенетична терапія післяпологової субінволюції матки у корів.

53. Передчасні перейми і потуги.

54. Остеодистрофія вагітних.

55. Маткова кровотеча (кобили, корови, кози).

56. Маткова грижа (кобили, корови, кози).

57. Несправжня вагітність (суки, кішки, кози, вівці, свині, кролиці).

58. Ембріональна смертність.

59. Звуження і зарощування каналу шийки матки.

60. Акушерська диспансеризація.

61. Прогнозування ускладнень післяродового періоду.

62. Післяродовий вульвіт, вестибуліт, вагініт.

63. Післяродовий цервіцит.

64. Післяродовий некротичний метрит.

65. Післяродовий периметрит.

66. Післяродовий параметрит.

67. Післяродова септицемія.

68. Післяродова піємія.

69. Післяродова септикопіемія.

70. Залежування внаслідок ушкодження периферійних нервів.

71. Асфіксія новонароджених.

72. Гіпотрофія новонароджених.

73. Гіпотермія новонароджених.

74. Гіпертрофія новонароджених.

75. Діагностика і диференціальна діагностика клінічного маститу.

76. Катаральний мастит.

77. Молочні камені.

78. Нетримання молока, або лакторея.

79. Опіки молочної залози.

80. Обморожування молочної залози.

81. Фурункульоз та акне (вугор) вим'я.

82. Мастопатія (дисгормальна дисплазія).

83. Новоутворення молочної залози у корів (папіломи і бородавки) у собак (ліпоми, фіброми, саркоми, карциноми).

84. Серозний набряк вим'я.

85. Гіперемія вим'я (криваве молоко).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.032 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал