Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шредингер теңдеуі
$$$ 832

Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 833

Сутегі атомындағы электронның стационар күйлері үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 834

Кванттық осцилятордың ең минимал энергиясы неге тең?

A) 0

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 835

Қоздырылған n=2 күйінде тұрған бөлшек ені болатын потенциалды орында тұр. интервалдың қай нүктесінде бөлшектің орналасуының ықтималдылық тығыздығы 2 ең минимал болады?

A)

B)

C)

D)

E) мұндай нүкте жоқ

 

$$$ 836

Электрон терең потенциалды шұңқырда тұр. Электронның потенциалды энергиясы неге тең?

A) 10-16 Дж

B) 10-19 Дж

C) 10-20 Дж

D)

E) 10-10Дж

 

$$$ 837

Бірөлшемді терең потенциалды “шұңқырдағы” ( бөлшек үшін Шредингер теңдеуін анықтаңыз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 838

Электрон терең потенциалды “шұңқырда” орналасқан болса, электронның потенциалдық энергиясы қанша болады?

А) 10-16Дж

В) 10-19Дж

С) 10-20Дж

D) 0

Е) 10-10Дж

 

$$$ 839

Суретте, бөлшектің “потенциалдық шұңқыр” қабырғасынан әртүрлі қашықтықта табудың ықтималдылығының тығыздығы берілген. А ( ) нүктесіндегі ықтималдылық тығыздығының мәні нені көрсетеді?

 

А) бөлшек потенциалды шұңқырдың сол жағында табылмайтындылығын

В) бөлшек потенциалды шұңқырдың оң жағында табылмайтындылығын

С) бөлшек потенциалды шұңқырдың ортасында табылмайтындылығын

D) бөлшек потенциалды шұңқырдың кез келген нүктесінде табыла алатындығын

Е) бөлшек потенциалды шұңқырда жоқ екендігін

 

$$$ 840

Потенциалды тосқауылдың биіктігінен энергиясы аз болатын бөлшектің тосқауыл арқылы өту құбылысы қалай аталады?

А) туннель эффекті

В) бөлшектер дифракциясы

С) анықталмаушылық қатынасыD) электр тогы

Е) фотоэффекті

 

$$$ 841

Шредингер теңдеуі нені анықтауға мүмкіншілік береді?

А) қозғалыс теңдеуін

В) толқындық функция арқылы бөлшектің орнын анықтау ықтималдығы

С) бөлшектің траекториясын

D) бөлшектің орнын дәл анықтауға

Е) бөлшектің жылдамдығын дәл анықтауға

 

$$$ 842

Микробөлшектің төменде көрсетілген қай шамасы толқындық функцияның модулінің квадратымен анықталады?

А) Координатасы

В) Импульсі

С) Энергиясы

D) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығының тығыздығы

Е) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығы

 

$$$ 843

Кванттық механикада бөлшектің күйін анықтайтын:

1 Координаталар

2 Импульс

3 Толқындық функция

4 Масса

5 Энергия

А) 1 және 2

В) 2 және 3

С) 3 және 5

D) Тек 5

Е) Тек 3

 

$$$ 844

Микробөлшектердің толқындық қасиеттері төмендегі түсініктерге тәуелсіз: 1-импульс, 2-энергия, 3-траектория, 4-масса:

А) 1 және 4

В) 2 және 4

С) 3

D) 1 және 3

Е) 2

 

$$$ 845

Энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен бөлшектің барьерден өтуі... деп аталады:

A) туннельдік эффект

B) бөлшектер дифрациясыC) анықталмағандық қатынасы

D) электр тогы

E) фотоэффект

 

$$$ 846

Стационар күй үшін релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 847

Төменде келтірілген шамалардың қайсысы микрообъектінің кеңістіктің белгілі аймағында болу ықтималдығын анықтайды?

А) Толқындық функция

В) Координата

С) Толқындық функцияның модулінің квадраты

D) Импульс

Е) Энергия


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал