Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жїректіѕ кґлденеѕ орналасуы
Бўлшыќ еті мен тері асты май ќабатыныѕ жаќсы дамуы

Эпигастр бўрышыныѕ сїйір болуы

Негізгі алмасу жоєары деѕгейде

Ішектіѕ сіѕіру ќабілетініѕ тґмен болуы

\/

/\

М.В.Черноруцкий бойынша астениктерге тјн:

Эпигастр бўрышыныѕ сїйір болуы

Негізгі алмасу жоєары деѕгейде

Аяќ-ќолдарыныѕ ўзын болуы

Семіруге бейім болуы

Артериялыќ ќысымы жоєарылауєа бейім

Жїректіѕ кґлденеѕ орналасуы

Ґкпеніѕ тіршілік сыйымдылыєы тґмен

Кеуде сарайыныѕ кеѕ болуы

\/

/\

Астениктерде жиі дамиды:

Ґт-тас ауруы

Анемиялар

Созылмалы жаралы колит

Семіру

Артериялыќ гипотензия

Жїректіѕ ишемиялыќ ауруы

Антты диабеттіѕ ІІ тїрі

Артериялыќ гипертензия

\/

/\

Хромосомдыќ ауру болып табылады:

Фенилкетонурия

Даун ауруы

Ораќтјрізді жасушалы анемия

Гемофилия

Шерешевский-Тернер синдромы

Клайнфельтер синдромы

Альбинизм

Гликогеноздар

\/

/\

Жыныспен тіркескен ауру болып табылады:

Агаммаглобулинемия

Гемофилия С

Альбинизм

Дальтонизм

Брахидактилия

Фенилкетонурия

Гемофилия А

Гемофилия В

\/

/\

Полигендік ауру болып табылады:

Фенилкетонурия

Семіру

Ораќтјрізді жасушалы анемия

Гемофилия

Шерешевский-Тернер синдромы

Клайнфельтер синдромы

Аллергиялыќ аурулар

Эссенциалды гипертензия

\/

/\

13 жастаєы жасґспірім М., аќыл-есініѕ жетілмеу белгілері, беті жалпаќ, кґзі сызыєы ќисыќ, аузы ашыќ, мўрныныѕ ќыры жоќ. Науќаста келесі кариотип ґзгерісі, Барр денешіктерініѕ саны аныќталып, диагноз ќойылды:

+47 (23А + ХY)

-46 (22А + ХY)

Барр денешігі

Барр денешігі

Барр денешігі

Фенилкетонурия

Шерешевский-Тернер синдромы

Даун ауруы

\/

/\

Зат алмасуыныѕ аралыќ ґнімдері жинаќталуымен сипатталатын тўќымќуатын энзимопатиялар:

Гликогеноз

Фенилкетонурия

Гемофилия А

Гемофилия В

Дальтонизм

Галактоземия

Гемофилия С

Ораќтјрізді жасушалы анемия

\/

/\

Даун ауруына тјн белгілер:

Аќыл-есініѕ кемдігі

Бўлшыќетініѕ гипертониясы

Беті монєол типті

Дене бітімі кемтарАяќ-ќолы ўзын

+Алаќанында «маймылдыѕ ќатпары»

Балтыры ќылыштјрізді

Мойнында ќанаттјрізді ќатпар

\/

/\

Жасуша заќымдануын туындататын эндогендік жайтќа жататыны:

Вирустар

Ауыр металл тўздары

Иондаушы радиация

Майлардыѕ асќын тотыќ ґнімдері

Оршаєан ортаныѕ температурасы

Иммундыќ кешендер

Заќымдану медиаторлары

Пестицидтер

\/

/\

Жасуша заќымдануын туындататын экзогендік жайтќа жататыны:

Гамма-сјулелену

Жасуша сыртында осмостыќ ќысымныѕ жоєарылауы

Жасуша сыртында осмостыќ ќысымныѕ тґмендеуі

Тироксинніѕ гиперсекрециясы

Белсенді бос радикалдар

Вирустар

Пестицидтер

Ацидоз

\/

/\

Жасуша заќымдануыныѕ арнайы емес кґріністері

Жоєары температураныѕ јсерінен нјруыз молекулаларыныѕ табиєатын жоєалтуы

Ацидоз

Мембрана ґткізгіштігініѕ жоєарылауы


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал