Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Эритропоэздіѕ їдеуі




Эритропоэздіѕ тежелуі

Эритроциттердіѕ бўзылуыныѕ кїшеюі

Ґкпеде ќанныѕ артериялыќ-веналыќ шунтталуыныѕ кїшеюі

Гемоглобинніѕ оттегіге їйірлігініѕ кїшеюі

Гемоглобинніѕ оттегіге їйірлігініѕ тґмендеуі

\/

/\

Тіндік гипоксия себептері ретінде ќарастырылады:

Тінге оттегі жеткізілу ќарќындылыєыныѕ тґмендеуі

Тінге оттегі жеткізілу ќарќындылыєыныѕ жоєарылауы

АКМ арќылы оттегі диффузиясыныѕ тґмендеуі

Эритроцит мембранасы арќылы оттегі диффузиясыныѕ тґмендеуі

Жасуша мембранасы арќылы метаболизм їрдісінде (процес пайдаланылатын оттегі диффузиясыныѕ тґмендеуі

Тіндік тыныс ферменттері белсенділігініѕ жоєарылауы

Тіндік тыныс ферменттері белсенділігініѕ тґмендеуі

Тыныс пен фосфорлану сєйкестігініѕ тґмендеуі

\/

/\

Гипоксия кезіндегі ўзаќ мерзімді компенсаторлыќ механизмдері болып табылады:

Тыныс алу механикасыныѕ кїшеюі

Ан айналымныѕ орталыќтануы

Тыныс алу орталыєыныѕ нейрондар массасыныѕўлєаюы

Айналымдаєы ќан массасыныѕ жоєарылауы

Тыныс пен фосфорлану сјйкестігініѕ жоєарылауы

Сїйек кемігі эритробластыќ ґсіндісініѕ гиперплазиясы

Жїрек бўлшыќетініѕ гипертрофиясы

Ґкпе вентиляциясыныѕ кїшеюі

\/

/\

Гипоксия кезіндегі жедел компенсаторлыќ механизмдері ретінде ќарастырылады:

Тыныс механикасыныѕ кїшеюі

Ан айналымыныѕ орталыќтануы

Тыныс алу орталыєыныѕ нейрондар массасыныѕўлєаюы

Айналымдаєы ќан массасыныѕ жоєарылауы

Жїрек бўлшыќетініѕ гипертрофиясы

Эритробластыќ ґсіндісініѕ гиперплазиясы

Тыныс алу орталыєыныѕ нейрондар массасыныѕ азаюы

Ґкпе вентиляциясыныѕ тґмендеуі

\/

/\

Гипоксияныѕ бастапќы сатыларында ќатар жїреді:

Тахикардия

Брадикардия

Тахипноэ

Брадипноэ

Ґкпе вентиляциясыныѕ жоєарылауы

Тыныстыќ ферменттер белсенділігініѕ жоєарылауы

Тыныстыќ ферменттер белсенділігініѕ тґмендеуі

Ґкпе вентиляциясыныѕ тґмендеуі

\/

/\

Контринсулярлыќ гормондар болып табылады:

Адреналин

Т3, Т4

Глюкокортикоидтар

Паратгормон

Минералокортикоидтар

Вазопрессин

Окситоцин

Тирокальцитонин

\/

/\

Гипергликемиялыќ јсерге ие:

Адреналин

Т3, Т4

Глюкокортикоидтар

Паратгормон

Минералокортикоидтар



Вазопрессин

Окситоцин

Тирокальцитонин

\/

/\

Гиперинсулинизмге тјн кґмірсу алмасуыныѕ ґзгерістері:

Жасуша мембранасы арќылы глюкоза тасымалдауыныѕ тежелуі

Гипергликемия

Кетогенез белсенуі

Кетогенез тежелуі

Гликогеногенездіѕ тежелуі

Гликогеногенездіѕ глюкозамен белсендірілуі

Глюкоза тотыєуыныѕ баяулауы

Глюкоза тотыєуыныѕ белсенуі

\/

/\

Гипоинсулинизмге тјн кґмірсу алмасуыныѕ ґзгерістері:

Гипогликемия

Жасуша мембранасы арќылы глюкоза тасымалдауыныѕ белсенуі


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал