Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Важливою віхою на шляхудо нової державності стали вибори у березні 1990 р. до Верховної Ради України та місцевих рад.
 

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Демократичний блок, очолюваний Ру­хом, (до блоку увійшли 43 громадські організації та групи) домігся значного успіху. Він здобув 1/4 мандатів в українському парламенті, переміг на виборах до місце­вих рад у західних областях України.

Мо­нополія КПУ на владу похитнулася.

Демократичні сили у Верховній Раді створили парламентську опозицію - Народ­ну Раду (125 чол.) на чолі з Юхновським.Народній Раді протистояла прокомуністич­на більшість (300 депутатів), яку очолив О. Мороз.

 

ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Та саме при такому розкладі політичних сил 16 липня 1990 р. Верховна Рада прий­няла Декларацію про державний суверені­тет України.Декларація проголосила не­від'ємне право українського народу на са­мовизначення, верховенство, самостій­ність, повноту і неподільність влади респуб­ліки в межах її території.

Історичне значення декларації поляга­ло в тому, що вона поклала початок мир­ному процесу відродження незалежності України.

 

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Спроби кремлівської верхівки врятувати радянську Імперію.

Демократизація суспільного життя, на­міри реформувати Радянський Союз (йшла робота над розробкою нового союзного до­говору) викликали опір консервативних сил владних структур, які 19-21 серпня 1991 р.здійснили спробу державного перевороту. Був утворений Державний комітет з надзви­чайного стану на чолі з віце-президентом Г.Янаєвим. Своєю головною метою зако­лотники проголосили "врятування єдиної держави".

Із усіх політичних сил України лише ке­рівництво КПУ стало на бік заколотників. Вже 19 серпня ЦК КПУ розіслав на місця директиву про необхідність активної підтримки заколоту.

Провал перевороту обернувся поразкою сил реакції, які прагнули зберегти імпер­ський характер СРСР і тоталітарний полі­тичний режим у ньому.

У цих умовах Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991 р. прийняла історичним до­кумент - "Акт проголошення незалежності України".Таким чином припинилося існування УРСР і з'явилася незалежна держава - Україна. ЗО серпня Постановою Президії Верховної Ради КПУ була заборонена.

1 грудня 1991 р. відбувся референдум і вибори Президента України. 90,3% грома­дян, які взяли участь у референдумі, під­твердили Акт проголошення незалежності України. Вибори президента проходили на альтернативній основі (претенденти - М.Гриньов, Л. Лук'яненко, В. Чорновіл, І. Юхновський, Л.Кравчук). Президентом України став кандидат держапарату, колишній ідеолог КПУ Л. Кравчук,за якого віддали свої голоси 61,6% виборців, що прийшли на виборчі дільниці.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал