Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список літератури. 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика


1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

2. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.

3. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політика, культура, ідеологія, психологія. Навчальний посіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 104 с.

4. Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М.: Логос., 2000. – 360 с.

5. Воронов И.О. Глобалізація і політика. – К.: Ґенеза, 2004. – 262 с.

6. Воронов І.О. Політичні теорії XX століття. – К.: Ґенеза, 2004. – 288 с.

7. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського та політичного виміру. – К.: Ґенеза, 2005. – 288 с.

8. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 1997. – 544 с.

9. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – 426 с.

10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К.: МАУП, 2002. – 302 с.

11. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. – К.: Логос, 1997. – 184 с.

12. Кынев А.В.Эффекты «Майдана»: политическая система Украины после кризиса 2004 года // Политические исследования. – 2005. – №1. – С. 20 – 28.

13. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В.Бабкіної., В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 528 с.

14. Политология: Учебник для студентов вузов. / Под ред. М.В.Василика. – М.: Юрист, 2000. – 592 с.

15. Політологія: історія та методологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000. – 632 с.

16. Політологія: Підручник / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2002. – 584 с.

17. Політологічнийенциклопедичний словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.С. Шемчушенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 735 с.

18. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.І. Кулагіна., В.І Полуріза. – К.: Альтпрес, 2002. – 612 с.

19. Политология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Н.И. Сазонова. – Харьков: Фолио, 2001. – 831 с.

20. Політологія: Підручник / За ред. О.І.Семківа. – Львів.: Світ, 1998. – 576 с.

21. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

22. Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей. – К.: Світогляд, 2005. – 186 с.

23. Рябов С.Г. Політичні вибори. Навчальний посібник.– К.: Тандем, 1998. – 96 с.

24. Шляхтун П.О. Політологія: теорія та історія політичної науки. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.Додаток 1

Семінар № 1. Держава як головний інститут

Політичної системи суспільства

План

1. Походження держави, її сутність, ознаки та функції.

2. Виникнення, розвиток та основні ознаки правової держави.

3. Державотворчий процес та основні ідеологічні течії сучасності.

 

Основні поняття та термінологія:Держава, правова держава, громадянське суспільство, теократична держава, суверенітет, форма правління, форма державного устрою, унітарна держава, федерація, конфедерація, республіка, монархія, анархізм, конституція, соціальна держава, політичний плюралізм, ідея, ідеологія, ідеологічна доктрина.

Література:1[177-184], 8[96-110]; 13[241-259]; 14[299-318]; 16[369-392]; 18[158-206]; 19[310-323]; 20[260-265]; 24[246-291].

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні теорії походження держави.

2. Охарактеризуйте форми державного правління та державного устрою в сучасному світі.

3. Дайте визначення та назвіть засади функціонування правової держави.

4. Дайте визначення та розкрийте структуру громадянського суспільства.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал