Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Функціональна схема САР




Всі системи надто різноманітні, тому їх можна класифікувати по різних ознаках. Система з сепаратором є системою прямої дії. Вони мають обмежене застосування, так потужність чутливого елементу не завжди достатня. Значно частіше використовуються системи непрямої дії.

Функціональна схема системи непрямої дії приведена на рисунку 1.22.

В такій системі поточне значення регульованої величини сприймається чутливим елементом з допомогою ПТ і додаткового ДЕ перетворюється в деякий сигнал і потім порівнюється в елементі порівняння з аналоговим, по своїй фізичній природі, сигналом який поступає від задаччика (З).

В результаті цього на виході ЕП утворилося розузгодження ε, яке поступає на ФП, де підсилюється і виробляється певний закон регулювання. ВМ перетворює вихідний сигнал ФП в переміщення РО.

ПТ – перетворювач; ДЕ – додаткове джерело енергії


ФП – формуючий пристрій; РП – регулюючий пристрій

ВМ – виконавчий механізм; ВП – виконавчий пристрій

ФП – це пристрій для формування певного закону регулювання.

Рисунок 1.12 – Функціональна схема автоматизації непрямої дії

В залежності від роду ДЕ системи непрямої дії діляться на:

- електричні;

- пневматичні;

- гідравлічні;

- та їх комбінації.

В таких системах ЧЕ і ПТ утворюють датчик, а ЕП і ФП утворюють РП, і в свою чергу ВМ та РО утворюють ВП.

Таким чином АР складається із 3-ох таких основних елементів:

- Датчика;

- Регулюючого пристрою;

- Виконавчого пристрою.

В залежності від того, по якому закону повинно змінюватись задане значення регулюючого параметру САР можна поділити на 3-и групи:

- системи автоматичного регулювання, в яких задане значення регульованого параметру є постійною величиною, називаються системами автоматичної стабілізації.

- системи автоматичного регулювання, в яких задане значення регульованого параметру змінюється в залежності від будь-якого іншого параметру, а цей параметр змінюється по певному закону, то такі системи називаються системами програмного регулювання.

- Слідкуюча система – автоматична система, задача якої полягає в зміні керованої величини у відповідності з наперед невідомою функцією часу, яка визначається задаючим впливом Хвх (t) = F(t), де F(t) – наперед невідома функція.

У всіх цих випадках регулювання здійснюється по відхиленню.

В останній час дуже поширені експериментальні системи, які знаходять і підтримують регулюючий вплив, що забезпечує екстремальне, min або max, значення вихідних величин. До таких систем автоматичного регулювання відносяться системи скиду пластової води від нафтових відстійників, в ній регулюючий орган відкривається і закривається при досягненні верхнього або нижнього рівня.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал