Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика бюджетного механізму


Складові бюджетного механізму Сутність
Бюджетне планування і регулювання Визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку її економіки і соціальної сфери.
Фінансові показники Узагальнюючі. Доходи і видатки, державний борг, (зовнішній і внутрішній), рівень інфляції. Індивідуальні. Рівень витрат бюджету на одного жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюючим.
Нормативи Характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів.
Ліміти Є певними обмеженнями на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина.
Резерви Покликані нейтралізувати дію непередбачуваних факторів, що можуть виникнути в майбутньому.
Система управління бюджетними коштами Держава в особі її виконавчих і законодавчих органів влади встановлює методи розподілу національного доходу, форми грошових заощаджень, регулює види платежів, визначає принципи і напрями використання бюджетних коштів.

 

Розглянемо детальніше вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Цей вплив може здійснюватися прямими та непрямими методами.

До прямих методів можна віднести законодавчі та інші нормативні акти, які безпосередньо регулюють економічні відносини держави, суб’єктів господарювання, населення. Саме цими методами визначаються ставки податків, інших зборів, механізм їх стягнення, відповідальність за порушення. Такі акти є основою здійснення господарської діяльності [28].

До непрямих методів належать дії державних органів щодо перерозподілу бюджетних ресурсів, визначення складових бюджетних ресурсів, основні напрями їх використання. Це досягається відповідно до законодавчо закріпленого механізму в кожній конкретній державі. Залежно від особливостей державного устрою, національних традицій, правлячої коаліції партійних об’єднань, рівня економічного розвитку держави.

Отже, бюджет може на основі виробленої бюджетної політики, використовуючи бюджетний механізм, впливати на соціально-економічні процеси. Умовно це можна зобразити у вигляді схеми (див. рис.1.6).

Бюджет

Бюджетна політика

Бюджетний механізм

 

Соціально-економічні процеси

 

Рис 1.6. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси

Бюджетний механізм розглядається як інструмент державного регулювання економіки, стимулювання виробничих і соціальних процесів. Бюджетний механізм, представляє собою комплекс спеціально розроблених державою форм організації бюджетних відносин, а також способів і методів, що забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів між різними сферами суспільної діяльності, галузями економіки і регіонами держави в інтересах задоволення загальнодержавних потреб. Бюджетний механізм має бути орієнтованій на результативність використання бюджетних коштів.Зв’язок бюджету із зовнішнім середовищем взаємний - не лише він має вплив на соціально-економічні процеси, а й сам зазнає впливу конкретних факторів. Ці фактори розглядають з позицій об’єктивності й суб’єктивності та за напрямами - економічні, соціальні, політичні. Для наочності подамо їх у вигляді схем (див. рис. 1.7).

 
 

 

 


     
 
 
 

 


Рис. 1.7. Фактори, що впливають на формування і використання бюджету

Все вищезазначене підкреслює визначну роль бюджетного механізму у функціонуванні бюджетної системи. Зрозуміло, що від належної якості та рівня законодавчого і нормативного забезпечення, бюджетного планування, бюджетного регулювання, бюджетного контролю залежить рівень практичної реалізації бюджетних відносин. Тому всі успіхи та невдачі у соціально-економічному розвитку завжди необхідно пов’язувати з якістю організації та функціонування бюджетного механізму.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал