Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які позитивні і негативні наслідки, на Вашу думку, мала для України Люблінська унія?


Поразка у Лівонській війні з Росією підштовхнула уряд Литви до остаточного об’єднання з Польщею. На спільному сеймі представників обох держав у місті Любліні 1 липня 1569р. було проголошено унію. За її умовами Велике князівство Литовське об’єднувалося з Польським королівством в єдину державу – Річ Посполиту.

НЕГАТИВНЕ: Українському народові загрожувало повне національне знищення. Польські магнати і шляхта жорстоко визискували укр. селян. Польський закон дозволяв феодалам карати селянина навіть смертю. Українських міщан всіляко обмежували у правах. Великі литовські князі і польські королі вважали українські землі власністю своїх держав і розпоряджалися ними в інтересах панів. Права феодалів на володіння землями і поневолення та закріпачення селян узаконювали державні акти – Литовські статути 1529,1566,1588рр., а також численні привілеї.

За Литовським статутом 1588р. було остаточно закріпачено українське селянство. За селянами зберігалося право лише на володіння рухомим майном, необхідним для виконання повинностей на земельних наділах, якими вони користувались. Міста втрачають національну самобутність, бо більшість їх мешканців складали поляки, євреї, німці. Міста-фортеці іноді ставали центрами володінь магнатів. Після Берестейської унії польські магнати шляхом релігійної експансії прагнули ще тісніше приєднати Україну до Польщі, полонізувати її населення.

ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ:

Люблінська унія повернула Україну до Заходу, зумовила піднесення релігійної, національної, економічної, збройної активності у боротьбі за виживання. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у другій половині ХУІ ст. та посилення гніту формують національну свідомість українського народу, ведуть до його національного пробудження.

Визначну роль у політичному і культурному житті відігравали братства (особливо після Берестейської унії) - громадські спілки православного укр.. населення протистояли наступу католицизму й уніатства, національним утискам.

Що ріднить і що розрізняє між собою умови укладання між Польською Короною і Великим князівством Литовським Кревської унії та Люблінської унії? Які політичні наслідки ці унії мали для українських земель?

Кревська унія: 1385 р. в містечку Крево литовці й поляки укладають унію (союз) двох держав. Передбачалося, що після шлюбу королеви Ядвіги та великого князя Ягайла Польща і Литва перетворяться на єдину державу. В унії понад усе були зацікавлені польські дворяни, які розраховували за допомогою литовців значно зміцнити Польське королівство й одержати на території Великого князівства нові земельні володіння. Унія також припускала, що язичники-литовці стануть католиками. Ягайло одержував польську корону. 1387 р. литовці прийняли християнство за католицьким обрядом. Посилення Польщі і проникнення католицизму на схід викликали тривогу серед багатьох слов'ян-православних і частини литовців. Незабаром почалося повстання, очолюване Вітовтом (двоюрідним братом Ягайла). Поляки були змушені визнати фактичну незалежність Великого князівства, але обидві держави зберігали найтісніші політичні відносини і військовий союз. Зовні для українських йемель нічого не змінилося, але поступово позначилися наслідки унії. Вітовт замінив місцевих князів своїми намісниками і змушував українських бояр виконувати обов'язкову іійськову службу в армії великого князя.Люблінська унія: у середині XVI ст. Литва різко слабшає. У 60-і роки на її територію вторгаються війська царя Івана Грозного. По військову допомогу в боротьбі проти росіян Литва звернулася до Польщі. Король Сигізмунд Август у 1569 р. у зв'язку з литовським питанням скликає в Любліні з'їзд представників двох держав і пропонує укласти нову унію. Частина литовських і українських магнатів боялася, що такий союз призведе до поглинання Литви Польщею, і зволікала на переговори. Але шляхта Волині і Київщини, розраховуючи на нові привілеї, почала присягати на вірність польському королю. 1 липня 1569 р. була підписана Люблінська унія. Польща і Литва створювали нову державу Річ Посполиту, яка мала одного короля, сейм, митні кордони. Кожна країна зберігала свою армію, судову систему і місцеве самоврядування. Але вся територія України, яка до І569 р. належала Литві, тепер ставала власністю Польщі.

Люблінська унія мала величезні наслідки для долі України. Якщо в Литовському князівстві українцям було досить легко зберігати свою культуру, релігію та національну самобутність, то у складі Речі Посполитої, де існувала релігійна нетерпимість, українці стали почувати себе неповноправними. Одночасно з установленням польського панування різко посилюються соціальні протиріччя між шляхтичами і селянами.

Таким чином, прийняття Люблінської унії різко погіршило становище України, так як за часів Кревської унії Велике князівство Литовське створювало сприятливі умови для існування укр. народу, а за часів Люблінської унії було поставлено під сумнів навіть існування украинців як окремого народу.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал