Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета роботи. Одержати навички по зняттю й аналізу вольт-амперних характеристик кремнієвих стабілітронів і визначення їхніх параметрів по цим характеристикам.

Одержати навички по зняттю й аналізу вольт-амперних характеристик кремнієвих стабілітронів і визначення їхніх параметрів по цим характеристикам.

 

2 Застосовувані прилади й устаткування

Для виконання поставленої мети використовується лабораторний стенд 87Л-01 і кремнієвий стабілітрон типу В814.

 

 

 

З Загальні відомості

Стабілітрон - це напівпровідниковий діод, на якому напруга зберігається з визначеною точністю при зміні струму, що протікає через його, у заданому діапазоні.

Цей прилад призначений для стабілізації напруги. Друга його назва - опорний діод. Робоча ділянка - на зворотній області ВАХ, тобто прилад працює в режимі в поновлюваного пробою.

Основними параметрами стабілітрона є:

- номінальна напруга стабілізації при 298 К і визначеному струмі стабілізації

- інтервал, у межах якого знаходиться напруга стабілізації приладу даного типу;

- температурний коефіцієнт напруги стабілізації, що показує, на скільки відсотків змінюється напруга стабілізації при зміні температури навколишнього середовища на 1 градус;

- диференційний опір (rст), який визначає стабілізуючі властивості приладу, що показує, як напруга стабілізації залежить від струму:

rст =(Uст.mах - Uст.mіп)/(Іст.mах - Іст.mіп) (формула 1)

Іст.mіп - мінімально припустимий струм стабілізації, при якому зберігаються його стабілізаційні властивості; при менших значеннях струму різко зростає диференційний опір і зменшується напруга стабілізації.

Іст.mах - максимально припустимий струм стабілізації, при якому прилад зберігає працездатність тривалий час.

У стабілізаторах напруги, що працюють у широкому діапазоні температур, використовують прецизійні стабілітрони з внутрішньою термокомпенсацією, у яких послідовно їхньому р-п переходу включений у прямому напрямку включений кремнієвий р-п перехід з негативним температурним коефіцієнтом прямої напруги.

 

4 Хід роботи

4.1 Підготувати всі необхідні матеріали (схеми, таблиці) у чернетку.

4.2 Зібрати схему див. рисунок 1.

4.3 Зняти пряму область ВАХ стабілітрона і занести результати вимірів у таблицю 1.

4.4 Зібрати схему див. рисунок 2.

4.5 Зняти зворотну область ВАХ і занести результати вимірів у таблицю 2.

4.6 Виміряти нестабільність напруги стабілітрона при зміні минаючого через нього струму і занести результати в таблицю 3. Нестабільність напруги визначається таким чином:

- попередньо установити через стабілітрон струм рівний 1мА, але вольтметр РV2 повинен бути виключений. На стабілітроні повинна падати напруга відповідно до попереднього пункту;- підключити вольтметр РV2 і генератором ГН2 установити напругу стабілізації. Це буде в тому випадку, якщо вольтметр РV2 покаже 0В. Межу вольтметра РV2 вибрати 100 мВ;

- не торкаючи настроювання генератора ГН2, змінювати струм через стабілітрон від 2 до 10 мА і фіксувати напруги, що показує вольтметр РV2. Ці значення напруг і є напруги нестабільності. Такий метод визначення називається методом нуль - індикатора,

4.7 Побудувати пряму і зворотну області ВАХ стабілітрона.

4.8 Розрахувати диференціальний опір стабілітрона по формулі 1

 

 

Результати вимірювань

Таблиця 1 Пряме включення стабілітрону

Прямий струм Iпр, мА 0,1 0,5
Пряма напруга Uст, В                

Таблиця 2 Зворотне включення стабілітрону

Зворотний струм Iзв, мА 0,1 0,5
Зворотна напруга Uст, В                

 

Таблиця 3 Нестабільність напруги стабілітрону

Струм стабілізації Iст, мА
Нестабільність напруги стабілізації Uст, мВ          

5 Контрольні питання

1. Яку ділянку ВАХ стабілітрона називають робочою?

2. Як змінюється напруга стабілітрона при зміні струму, що протікає через нього?З. Які властивості стабілітрона оцінюються диференціальним опором?

4. Які основні параметри стабілітрона?

5. Поясніть суть методу нуль-індикатора.

 

6 Література

 

1. Ю. П. Колонтаєвський, А. Г. Сосков Промислова електроніка та мікросхемотехніка: Теорія і практикум. За ред.. А. Г. Соскова. - К: Каравела, 2003. -368с.

2. А. К. Криштафович Промышленная электроника - Москва: Высшая школа, 1984. -351с.

3. Ю.Ф. Колонтаевский Лабораторний практикум по радиоэлектронике, :;-Москва. "'Высшая школа", 1989.

4. Справочник Полупроводниковые приборы Под редакцией Голомедова, Москва, "Радио и связь", 1989.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары. | Творческий проект по технологии
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал