Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТОК А. Глибина поширення хмари зараженого повітря з вражаючими концентраціями СДЯР, км (резервуари не обваловані
Таблиця А. 1.

Глибина поширення хмари зараженого повітря з вражаючими концентраціями СДЯР, км (резервуари не обваловані, швидкість вітру 1м/с).

 

 

 

СДЯР Кількість СДЯР у резервуарі (на об'єкті), т
при інверсії при ізотермії при конвекції
10т 10т 10т
На відкритій місцевості
Хлор, фосген 1,8 4,6 0,47 1,4
Аміак 3,5 4,5 0,4 0,7 0,9 0,12 0,21 0,27
Сірчаний ангідрид 2,5 4,5 0,5 0,8 0,9 0,15 0,24 0,27
Сірководень 5,5 7,5 0,6 1,1 1,5 0,18 0,33 0,45
На закритій місцевості
Хлор, фосген 2,6 6,6 0,5 1,3 2,0 0,15 0,4 0,52
Аміак 0,6 1,0 1,3 0,1 0,2 0,3 0,03 0,06 0,08
Сірчаний ангідрид 0,7 1,1 1,3 0,1 0,2 0,3 0,04 0,07 0,08
Сірководень 0,8 1,6 2,1 0,2 0,3 0,4 0,05 0,09 0,13

Примітка: Для обвалованих і заглиблених резервуарів глибина поширення хмари зараженого повітря зменшується в 1,5 рази.

Таблиця А.2.

Поправочний коефіцієнт для урахування впливу швидкості вітру на глибину поширення зараженого повітря.

 

 

Вертикальний стан шару повітря Швидкість вітру, м/с
Інверсія 0,6 0,45 0,38 - - - - - -
Ізотермія 0,6 0,55 0,5 0,45 0,41 0,38 0,36 0,34 0,33
Конвекція 0,6 0,62 0,55 - - - - - -

Таблиця А.З.

Фізико - хімічні властивості СДЯР.

 

 

 

 

СДЯР Молекулярна маса Щільність Температура кипіння0С Токсичні властивості Дегазуючі речовини, кількість речовин на 1т СДЯР
Уражаюча концентрація мг/л Екопозиція, хв Смертельна концентрація, мг/л Екопозиція, хв
Хлор 70,9 1,56 -34,6 0,01 0,1...0,2 Вода-150т, гашене вапно, розчини лугів- 10т, 10%
Аміак 17,3 0,68 -33,4 0,2 Вода-2т, слабкі розчини мінера­льних кислот
Сірчис­тий ангі­дрид 64,07 1,46 -10 0,4...0,5 1,4...1,7 Вода-10т, розчи­ни лугів-13т, 10% аміак, га­шене вапно 10т
Сірковуг­лець 75,12 1,26 1,6...2,5 Сірчистий натрій або калій
Тріхлорі-стий фо­сфор 137,4 1,53 74,8 0,015... 0,08 0,5...1,0 Луги, аміак
Фторис­тий во­день 20,0 0,98 10,4 0,4 1,5 Теж
Синильна кислота 27,03 0,7 25,6 0,02... 0,04 0,1...0,2 Розчин гіпохло-риту-45т, 10%, луги, аміак, фо- рмальдегід-Зт, 10%
Фосген 98,92 1,42 8,2 0,05 0,4...0,5 Вода аміачна -Зт, розчин лугів-1 От, 10%
Окис вуг­лецю 28,1 - -190 0,22 3,4...5,7 -

 
Таблиця А.4. Середня швидкість Vср перенесення хмари, зараженої СДЯР, м/с.

 

 

 

Швидкість вітру, м/с Інверсія Ізотермія Конвекція
Віддалення від місця аварії, км
г<10 г>10 г<10 г>10 г<10 г>10
2,2 1,5 1,5 1,8
4,5 3,5
4,5 4,5 5.
- - - -
- - 7,5 - -
- - - -

Таблиця А. 5. Можливі втрати людей від СДЯР в осередку ураження, %.

 

 

 

Умови знахо­дження людей Без про­тигазів Забезпеченість людей протигазами, %
ЗО
На відкритій місцевості 90...100
У найпростіших укриттях, в будівлях

Примітка. Орієнтована структура втрат людей в осередку ураження становить:легкій ступень - 25%; середній і важкій ступені - 40%; зі смертельними наслідками - 35%.

Таблиця А.6. Коефіцієнти зменшення глибини поширення зараженої хмари при виливі "у піддон"

 

 

Назва СДЯР Висота обвалування, м
Хлор 2,1 2,4 2,5
Аміак 2,0 2,2 2,3
Сірчистий ангідрид 2,5 3,0 3,1
Сірководень 1,6
Соляна кислота 4,6 7,4
Формальдегід 2,1 2,3 2,5

Примітка: 1. Якщо резервуари і СДЯР герметично закриті та обладнані спеціальними уло­влювачами, то коефіцієнт збільшується в 3 рази. 2. При проміжних значеннях висоти обвалу­вання наявне значення висоти обвалування округлюється до близького.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал