Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обов'язки керівників виробничих підрозділів.
Керівники виробничих підрозділів в своїй роботі по охороні праці керу­ються актами, наказами, розпорядженнями та указали керівників господарств, організацій, головних спеціалістів; приймають міри направлені на попереджен­ня нещасних випадків, професійних захворювань, пожарів на підприємстві; не­суть відповідальність за стан охорони праці на керованих ділянках і повинні:

1. Забезпечувати здорові та безпечні умови праці на керованих роботах, дотри­мування діючих правил і норм з охорони праці та протипожежного захисту.

2. Приймати міри, направлені на попередження нещасних випадків.

3. Приймати участь в розробці і виконанні заходів по поліпшенню умов та без­пеки праці, безаварійному використанню транспорту та запобіганню пожеж на керованих ділянках.

 

4. Забезпечувати виконання стандартів, правил, норм, інструкцій з охорони праці, пропозицій контролюючих органів, керівників, головних спеціалістів.

5. Брати участь у проведенні паспортизації санітарно-технічного стану відді­лення, ділянки, бригади,

6. Брати участь в розробці та виконанні комплексних планів поліпшення умов і охорони праці та призупиняти виробництво робіт при виникненні загрози жит­тю або здоров'ю людей.

7. Слідкувати за своєчасним випробуванням, технічним освідченням і реєстра­цією котельних установок, апаратів і сосудів, працюючих під тиском, вантажо-під'ємних машин та механізмів, контрольно-вимірюючих приладів.

8. Не допускати до управління машинами, механізмами та іншими установками осіб, які не досягнули необхідного віку, які не мають відповідних посвідчень та не пройшли атестацію.

9. Своєчасно та спільно із головними спеціалістами забезпечувати видачу засо­бів індивідуального захисту та лікувально-профілактичного харчування. Забез­печувати санітарно-побутове обслуговування.

 

10. Обладнувати кутки з охорони праці; забезпечувати проходження періодич­ного медичного огляду працюючих.

11. Проводити первинний, повторний, позаплановий та цільові інструктажі; ве­сти журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

12. Брати участь в розробці та вимагати дотримання інструкцій з охорони праці та правил виробничої санітарії, трудової та технологічної дисципліни.

13. Слідкувати за технічним станом машин, механізмів та обладнання.

14. Організовувати першу допомогу потерпілим; повідомляти керівництву про нещасні випадки; брати участь в розслідуванні обставин та причин нещасних випадків, розробляти заходи по їх попередженню..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал