Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ ВИТРАТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................... 3

1. ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ ВИТРАТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ…………....…4

2. РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ВИТРАТ ЗА СИСТЕМАМИ ОПАЛЕННЯ ……..11

2.1. Централізоване опалення та гаряче водопостачання………………….…12

2.2. Газовий 2-х контурний котел………………………………………..…….13

2.3. Електричний котел та електричний накопичувальний бойлер…….……17

3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ………….....19

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….….…24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................... 26


ВСТУП

У нашій країні ведеться велике цивільне та промислове будівництво, а також реконструкція діючих основних фондів. Основною задачею якого є подальше підвищення матеріально-духовного рівня життя людей. Однією з умов виконання цієї задачі є постійне підвищення якості будівництва, благоустрою та комфортабельності будівель. Останнє, значною мірою, визначається системою опалення (в холодну пору року), яка входить до комплексу санітарно-технічних систем, без яких неможливе нормальне життя і виробнича діяльність людей.

Стан системи теплових мереж Україні залишає бажати кращого. 85% устаткування морально і фізично застаріло ще в кінці 90-х років. Велика частина котельного обладнання має коефіцієнт корисної дії 30-60%. Цей показник не відповідає жодним європейським і світовим стандартам (ККД сучасних котлів становить 92%). Система транспортних трубопроводівна стільки зношена, що шляхові втрати тепла перевищують норми в десять і більше разів. Які висновки випливають з цієї сумної статистики для людей, що живуть у квартирах з центральним опаленням?

Висновки не втішні. По-перше, опалення працює не кращим чином і не забезпечує комфортних умов, тому майже в кожній квартирі є на чорний день масляний електричний нагрівача бо конвектор. По друге, у зв'язку із завищеними через зношеність обладнання витратами енергоносіїв, сильно завищені і тарифи на центральне опалення. За таких умов, здається, цілком логічним відключиться від центрального опалення, і обладнати квартиру автономною системою опалення.

Написання курсової роботи передбачає закріплення і практичне застосування знань, набутих протягом вивчення дисципліни „ Економіка будівництва ”.

Основна мета курсового проекту - формування у майбутніх фахівців системи спеціальних економічних знань і практичних навичок техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень у будівництві, планування показників виробничо-господарської діяльності, використання економічних методів управління будівельною організацією з урахуванням чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ ВИТРАТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Першим етапом реалізації проекту є розрахунок витрат (формування кошторису). Згідно із завданням кожен студент самостійно складає локальний кошторис на встановлення системи автономного опалення використовуючи програму АВК-5.

Система ціноутворення будівництві містить: кошторисні нормативи; правила визначення вартості будівництва; правила складання інвесторської кошторисної документації. Базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Кошторисні нормативи за ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

Елементні кошторисні нормативи:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2 – 99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3 – 99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4 – 2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв) (ДБН Д.2.5 – 2001);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6 – 2000);

- ресурсні кошторисні норми на експлуатації машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7 – 2000);

Укрупнені кошторисні нормативи (УРКН):

- на будівлі і споруди в цілому;

- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

Кошторисна норма – сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт. Кошторисні норми призначені для:- визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт як основи для наступного переходу до вартісних показників;

- визначення прямих витрат у вартості будівництва;

- розрахунків обсягів виконаних робіт;

- розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру

Поточні одиничні розцінки на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи, складені на основі РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНпн і РКНЕМ, а також поточних цін на матеріали, вироби і конструкції, машино-години будівельних машин і механізмів і поточної вартості людино-годин відповідного розряду. Поточні одиничні розцінки є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат.

Інвесторська кошторисна документація:

- локальні кошториси і відомості ресурсів до них – первинні кошторисні документи; складаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси на окремі види робіт по будівлях і спорудах або по загально майданчикових роботах на підставі обсягів робіт, які визначилися при розробці робочих креслень; локальні кошторисні розрахунки – складаються у випадках, коли обсяги робіт остаточно не визначились;

- об’єктні кошториси (об’єктні кошторисні розрахунки)об’єднують у своєму складі на об’єкт у цілому дані з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків);

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних нормативах;

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд складаються на основі об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат; це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість всіх об’єктів, передбачених Проектом чи Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

Локальні кошториси– є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт по будівлях та спорудах або по загально майданчикових роботах на підставі обсягів, що визначалися при розробленні проектної документації.

Виділяють такі види локальних кошторисів: на будівельні роботи, внутрішні санітарно-технічні, внутрішні електромонтажні роботи, придбання пристроїв, інвентарю ті на інші види роботи.

В локальних кошторисах визначається кошторисна вартість робіт (чи собівартість будівельно-монтажних робіт), яка містить в собі прямі витрати та загально виробничі витрати.

При складані локальних кошторисів застосовуються:

1. ресурсні елементні кошторисні норми України;

2. вказівки для застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

3. ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

4. поточні ціни на матеріали та витрати;

5. поточні ціни машино-годин;

6. поточна вартість людино-годин відповідного розряду робіт;

7. поточні ціни на перевезення вантажу для будівництва;

8. правила розрахунку загальновиробничих витрат.

До локальних кошторисів складаються відомості ресурсів,які містять дані: трудомісткість і середній розряд робіт, нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах в фізичних одиницях вимірювання, вартість одиниці вимірювання трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Порядок розташування робіт у ЛК та їх групування в розділах мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт.

Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами, містить:

- прямі витратизаробітна плата робітників; вартість експлуатації машин та механізмів; вартість матеріалів, виробів, конструкцій; розраховується як добуток поточної одиничної розцінки та обсягу робіт у відповідних вимірниках;

- загальновиробничі витрати – кошти на основну і додаткову заробітну плату працівників апарату управління структурних підрозділів будівельного підприємства та лінійного персоналу; відрахування на соціальні заходи згідно з законодавством; решта статей (витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології, платежі зі страхування майна, витрати на охорону довкілля тощо).

До складу елемента “ Матеріальні витрати ” включаються вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих виробів, тари, паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії всіх видів та запасних частин, придбаних у сторонніх підприємств.

До складу елемента “ Витрати на оплату праці ” включаються витрати на основну та додаткову заробітну плату, а також будь-які грошові виплати працівникам, передбачені законодавством.

До складу елемента “ Відрахування на соціальні заходи ” включаються суми відрахувань: на обов’язкове державне та додаткове пенсійне страхування; обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Відрахування на соціальні заходи здійснюється за встановленими законодавством України нормами від суми витрат на оплату праці.

До складу елемента “ Амортизація ” включаються суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, нараховані згідно з порядком, нормами та умовами, встановленими чинним законодавством.

До складу елемента “ Інші операційні витрати включаються витрати: на службові відрядження; оплату послуг, робіт, що надаються сторонніми організаціями; виплату авторських винагород за винахідництво та раціоналізацію; витрати на сплату рентних платежів; витрати на гарантійний ремонт; витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків; витрати на рекламу та маркетингові дослідження; податки, збори та інші передбачені законодавством обов¢язкові платежі; витрати на визнані штрафи, пені, неустойки тощо.

До статті “ Прямі матеріальні витрати ” включаються витрати на сировину, основні будівельні матеріали та конструкції, комплектуючі вироби та напівфабрикати, тару та тарні матеріали; вартість пари, води, енергії всіх видів, запасних частин. Ці затрати визначаються за ціною “ франко-приоб¢єктний склад будівельної площадки ”, яка враховує оптову ціну постачальника, вартість тари і реквізиту, вартість транспортування і навантаження, заготівельно-складські витрати.

До статті “ Прямі витрати на оплату праці ” включається витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати робітникам, що зайняті безпосередньо на будівельно-монтажних роботах. За цією статтею враховуються відрядна та погодинна оплата на виконання технологічних операцій і робіт, премії, доплати за відрядно-преміальними системами або за особливі умови праці (роботи у нічний час, над урочний час тощо).

До статті “ Експлуатація будівельних машин та механізмів ” включаються: основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати робітникам, які зайняті керуванням, обслуговуванням, проведенням ремонту, технічних оглядів і технічного обслуговування власних та орендованих будівельних машин і механізмів; вартість паливних та мастильних матеріалів, електроенергії, та інших матеріалів і запасних частин; витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об’єкта на об’єкт, а також на утримання рейкової та безрейкової колій; сума орендної плати (лізингового платежу) у разі оперативного лізингу будівельних машин і механізмів; сума амортизаційних відрахувань (лізинговий платіж); інші витрати.

До статті “ Інші прямі витрати ” включаються усі інші виробничі витрати, які не увійшли до попередніх статей і можуть бути віднесеними безпосередньо до конкретного об’єкта витрат за прямою ознакою, зокрема: вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями; плата за оренду земельних і майнових паїв; витрати від браку; витрати на виконання виправлень і гарантійних робіт.

До статті “ Загальновиробничі витрати ” належать: витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва; витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології; витрати на заходи з охорони праці на будівельних майданчиках; інші загальновиробничі витрати.

За ознакою відношення до вартості будівельного контракту витрати поділяються на: витрати за контрактом (прямі і загальновиробничі) та витрати періоду; адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати. Витрати періоду відображаються у складі витрат будівельної організації у тому періоді, в якому були здійснені. До вартості будівельного контракту включаються тільки адміністративні витрати. Це загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління будівельним підприємством (заробітна плата працівників апарату управління з нарахуваннями на неї, витрати на службові відрядження, на утримання легкових авто, витрати на технічні засоби сучасних інформаційних технологій, оплата послуг комерційних банків тощо).

Постійні (умовно-постійні) та змінні (умовно-змінні) витрати – поділ витрат будівельного підприємства залежно від їх впливу на рівень обсягів виконуваних робіт. Постійні витрати (Sпост.) залишаються незмінними щодо змін обсягів виробництва; наприклад, орендна плата за офіс, оплата комунальних послуг, послуг зв¢язку та охорони, амортизаційні відрахування тощо. Ці витрати визначаються по будівельному підприємству в цілому. Змінні витрати (Sзмін.) прямо, або майже прямо, залежать від змін обсягів виробництва: витрати на основні будівельні матеріали і конструкції, на заробітну плату робітників-відрядників, на технологічні енергоресурси та ін. Носій цих витрат, або об¢єкт їх обліку – конкретний вид будівельних робіт чи будівельний об¢єкт (контракт).

Поділ витрат на постійні та змінні дозволяє розв’язувати низку аналітичних задач, а саме: визначати економічний ефект від збільшення обсягів виробництва та скорочення термінів виконання робіт; визначати критичні рівні обсягів виробництва, постійних та змінних витрат, цін реалізації будівельної продукції.

Згідно локального кошторису вартість встановлення газової автономної системи опалення становить 21907 тис.грн.

Згідно локального кошторису вартість встановлення електричної автономної системи опалення становить 27388 тис.грн.

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал