Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Флюїдний режим магматичної еволюції та його геохімічне значення
Головними флюїдними компонентами є вода, хлор, фтор та бор.

Магматична еволюція починається в момент кристалізації розплаву, що утворився у магматичній камері. Після того, як почався процес кристалізації, утворюється двох фазова камера (тверда + рідка фази), де частка твердої фази збільшується у процесі еволюції.

Оцінку вмісту води (як головного флюїдного компоненту) в залишковому розплаві для значення f = 185 можна отримати підстановкою відповідних модельних оцінок його Tmodel , CLREE і валового складу в рівняння розчинності Mnz (Montel). Така оцінка, яка в значній мірі базується на Tmodel , дозволяє істотно розвинути модель магматичної системи, у тому числі одержати оцінку = 2,36, що відповідає виходу первинного розплаву на ліквідус ( f ) за Tmodel та простежити зростання у магматичній еволюції аж до досягнення насичення залишкового розплаву відносно H2O з наступним відокремленням рудоносного водного флюїду, тобто до переходу магматичної системи в магматогенно-гідротермальну стадію розвитку.

 

3.Геохімічна диференціація первинної земної речовини. Формування мантії та ядра. Примітивна мантія Землі як джерело речовини для формування земної кори.

На початку архею Земля почала прогріватися у верхніх шарах екваторіального поясу. Саме там утворилися найдавніші континентальні блоки, виникли конвективні течії, і почалися процеси диференціації земної речовини із виділенням земного ядра. Процес диференціації земної речовини поступово просувався углиб Землі, викликаючи при цьому гравітаційну нестійкість планети. Для відновлення стійкості планети, первинна земна речовина «вижималась» в екваторіальному поясі одного з півкуль. А з протилежного боку відбувалося опускання важких розплавів до центру Землі. Все це створило наприкінці архею сильну асиметрію у будові планети. Виникла конвективна структура з одним висхідним потоком над місцем спливання колишньої серцевини Землі і одним низхідним потоком над областю стоку "ядерної" речовини. Імовірно саме над цим спадним мантійним потоком на рубежі архею і протерозою сформувався перший в історії Землі суперконтинент - Моногея (Пангея 0). На цьому завершилася перша і найбільш бурхлива стадія формування земного ядра. Його подальше виділення і зростання відбувалися вже більш спокійно.

Примітивна мантія (іноді називається валова силікатна Земля) – силікатна частина Землі, в період існування після відділення ядра, але до початку диференціації на кору і нині існуючу мантію.

Розподіл хімічних елементів між речовиною мантії і земної кори свідчить про накопичення в земній корі <легкоплавких> елементів і є обгрунтуванням ідеї А.П. Виноградова про виплавлення речовини земної кори з мантії. Очевидний геологічний процес, в якому реалізується принцип виплавлення - мантійних магматизм. Геологічні дані показують, що процес виплавлення та формування земної кори йде протягом усієї геологічної історії.Білет №15 Хімічна рівновага в природних системах та її умови. Константа рівноваги та її залежність від температури та інших факторів. Співідношення між константами рівноваги реакцій міжфазового обміну елементів та їх коефіцієнтами розподілу. Їх використання.

Химическое равновесие — состояние химической системы, в котором обратимо протекает одна или несколько химических реакций, причём скорости в каждой паре прямая-обратная реакция равны между собой. Для системы, находящейся в химическом равновесии, концентрации реагентов, температура и другие параметры системы не изменяются со временем.[1] А2 + В2 ⇄ 2AB

В состоянии равновесия скорости прямой и обратной реакции становятся равными.

Смещение химического равновесия


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал