Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Геохімічні риси головних продуктів гідротермального та метасоматичного процесів
За температурою гідротермальні системи:

1. Кріопечи(0-36градусів)відємно температури води

2. Печи (0-+20)позитивно по температурі води

3. Терми (теплі гарячі)до 100градусів-гідротерми

4. Надгарячі (перегріті)супертерми100-700градусів

5. Вакотерми (вода в газовому стані)більше 700 град.

Найкраще застосовується класифікація за складом-матрична класифікація

1. Сильно-кислі, сірчано-кислі. Зони окислення сульфідних родовищ, хлоридні розсоли(вилуговування соляних порід) високі значення енергії до +1В. багато Fe Al Zn Pb Cu O- з повітря

2. Сильно-кислі глеєві(хлоридні розсоли соляна кислота). Металоносні хлоридні розсоли Червоного моря тем.більше 50 градусів. Мінералізація більше 300г/л і вище. Збагачені на Fe Mn Zn Cu Co Ba Sr. Більшість металів – хлоридні комплекси. Кислота утворюється з евапоритів інколи з вулканічних джерел.

3. Слабко кислі глеєві Ph5,5-6,5 температ 100градусів гази-CH4 H2. Багато Pb. Значні кількості Zn Cu Cd важких елементів

4. Азотнокислі гідротерми-слабка мінералізація, є азотна кислота. Високотемпературні більше 200 градусів є ортокремнієва H4SiO4 і азотна кислота. За складом гідрокарбонатнонатрієві. Води збагачені Ge Be MoW НемаєO, присутній сірководень. Джерело сульфідів- іонів: або сульфат редукуючи бактерії або хімічне розкладання органіки, магматичні джерела. З ними пов’язане утворення поліметалевих родовищ. «чорні курці»-розвантаження високотемпературних вод на контакті з холодними водами-формування трубок сульфідних мінералів. «білі курці!»-сульфатні розчини.

Рух розчинів

1. Область мобілізації металів і виникнення розчинів

2. Область транзиту

3. Область відкладення металів

Джерела вод дуже різні-метеорні, які фільтруються; океанічні, які фільтруються в донні породи;матаморфогенні води;залишкові води магм

Відкладення речовини на геохімічних барєрах-ділянки в межах якої на такій відстані зменшується інтенсивність міграції хімічних елементів.

Тимпи барєрів: природні і техногенні. Класи :механічні, фізико-хімічні(вилуговування речовини живими організмами), біогеохімічні

Окислювальні барєри :від сірководневих до окисн., від глеєвої до окисн.

Відновні барєри: осаджуються практично всі двовалентні метали. Родовища Pb Zn U Cu. Сульфатні :хлориди карбонати сульфати Ba Sr Ca.

Барєри гідротермальних систем: метали у складі хлорид них комплексів+карбонатні комплекси(лужні) фторидних(кислі)сульфідні, гідросульфідні, гідросульфідно-молібдатні. Зональні родовища Sb As Ba Ag Pb Zn Cu Bi W Mo Sn Co Ni Be

Барєри А5 А6-Залізо;А9 А10-самородна сірка;В5 В6-Сульфіди барит опал бітуми гіпс;С-золото срібло;Д10-лужні, полісульфіди, халькопіритні;Е8-каситерит рідкісні землі, цинк уран фосфор.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал