Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні відомості про розмірні ланцюги


Лабораторна робота

 

Тема роботи: Автоматичний розрахунок розмірних ланцюгів за допомогою Бібліотеки розрахунку розмірних ланцюгів.

Мета роботи: Ознайомитись з основними методами розрахунку розмірних ланцюгів та основними можливостями Бібліотеки розрахунку розмірних ланцюгів. Навчитися виконувати автоматичні розрахунки розмірних ланцюгів, аналізувати отримані результати.

Матеріальне забезпечення:

1. Персональний комп’ютер, що працює під керуванням операційних систем MS Windows XP/7(Seven).

2. Система КОМПАС.

3. Текстовий редактор Word.

4. Графічна утиліта зняття копії екрана.

5. Растровий графічний редактор MS Paint.

 

Коротка теоретична довідка

Розрахунок розмірних ланцюгів

Розмірним ланцюгом називають сукупність геометричних розмірів, розташованих по замкнутому контуру, що визначають взаємне розташування поверхонь (або осей) однієї або декількох деталей і безпосередньо беруть участь у рішенні поставленого завдання.

Елементами розмірного ланцюга можуть бути проставлені розміри або відрізки. Бібліотека дозволяє виконувати розрахунки для горизонтальних, вертикальних і похилих розмірів.

Розрахунки можуть бути виконані методом максимуму-мінімуму або теоретико-імовірнісним методом.

Відхилення обчислюються для номінальних розмірів у діапазоні 0...10000 мм (ГОСТ 25346-89, ГОСТ 25347-82). Для розмірних ланцюгів, у яких хоча б один номінальний розмір не вписується в діапазон, може виконуватися розрахунок тільки номінальних значень розмірів.

Підтримуються обчислення відхилень “A” “B” “C” “CD” “D” “E” “EF” “F” “FG” “G” “H” “JS” “K” “M” “N” “P” “R” “S” “T” “U” “V” “X” “Y” “Z” “ZA” “ZB” “ZC” із квалітетами 0-18 для валів і отворів.

Загальні відомості про розмірні ланцюги

Для нормальної роботи машини або іншого виробу, що складається з декількох деталей, необхідно, щоб їх складові деталі й поверхні останніх займали одна до іншої певне положення. При розрахунку точності відносного положення деталей і їхніх поверхонь ураховують взаємозв’язок багатьох розмірів деталей у виробі. Наприклад, при зміні розмірів, на рисунку 1, зазор також міняється.

 

Рисунок 1 – Формування розмірного ланцюга

а) ескіз деталі; б) розмірний ланцюг

 

Для складання й аналізу розмірного ланцюга необхідно, щоб розмірний контур був замкнутим. Однак на робочому кресленні розміри проставляються у вигляді незамкнутого ланцюга: не проставляється замикаючий розмір, тому що він не потрібний для обробки.

Розміри, що утворять розмірний ланцюг, називають ланками розмірного ланцюга. Розмірний ланцюг складається зі складових ланок і однієї замикаючої.Замикаюча ланка виходить останньою при обробці деталі, зборці вузла або вимірюванні. Її значення й точність залежать від значень і точності інших розмірів ланцюга.

Складова ланка – це ланка, зміна якої викликає зміну замикаючої ланки, але не приводить до зміни вихідної ланки.

Складові ланки розмірного ланцюга діляться на ті, що збільшують і ті, що зменшують.

Ланка, що збільшує – це ланка розмірного ланцюга, збільшення якої при сталості розмірів інших складових ланок приводить до збільшення розміру замикаючої ланки.

Ланка, що зменшує – це ланка розмірного ланцюга, збільшення якої при сталості розмірів інших складових ланок приводить до зменшення розміру замикаючої ланки.

Вихідна ланка – це ланка розмірного ланцюга, задані номінальний розмір і граничні відхилення якої визначають функціонування механізму й повинні бути забезпечені в результаті рішення розмірного ланцюга.

Подетальні розмірні ланцюги дозволяють визначити точність взаємного розташування осей і поверхонь деталі.

Складальні розмірні ланцюги дозволяють визначити точність взаємного розташування осей і поверхонь декількох деталей у складальній одиниці.

До плоских розмірних ланцюгів відносять ланцюг з паралельними ланками.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал