Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНОК ФАКТОРІВ СПОСОБОМ ВІДНОСНОЇ РІЗНИЦІ


Показник % виконання плану Різниця суміжних показників Фактор Розрахунок впливу факторів, тис. грн
1. Середньооблікова чисельність робітників,осіб 80,0 80 – 100 = –20 Чисельність робітників
2. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів 88 – 80 = +8 Середня кількість днів роботи
3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин 77 – 88 = –11 Середня тривалість робочого дня
4. Обсяг товарної продукції 95,48 95,48 – 77 = +18,48 Середньо-годинний виробіток
Разом   - 22,6

 

Література:

1.Економічний аналіз: Навч. посіб./Колектив авторів під керівництвом акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2003. с.52-98.

2.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посібник. — 3-є вид., випр. і доп. — Львів: Магнолія плюс, 2005. с. 48-66.

3.Економічний аналіз. Частина 1. Опорний конспект лекцій. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2010, с. 15-32.

4.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2004. с. 21-30.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал