Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета роботи. до лабораторної роботи №10
Кафедра ЕПА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи №10

 

з дисципліни

“Теорія електропривода”

 

для студентів спеціальності 8.092203

“Електропривод та автоматизація промислових

установок” для всіх форм навчання

 

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія електропривода” для студентів спеціальності 8.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод денної форми навчання / Укл.: Крисан Ю.О., Лола К.В., Головань Ю.О. Запоріжжя. ЗНТУ, 2012 - 16с.

 

 

Укладачі: Ю.О. Крисан, доц., к.т.н.;

К.В. Лола, студент

Ю.О. Головань, студент

 

Рецензент: В.В. Кущ, доц., к.т.н.

 

Відповідальній

за випуск: В.І. Бондаренко, доц., к.т.н.

 

Затверджено на засіданні

кафедри “Електропривод і

автоматизація промислових

установок”

Протокол №

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10

Тема роботи

Розробка методичних вказівок до лабораторної роботи вивчення та налагодження схем контакторного керування режимами пуску, гальмування і реверсу асинхронного двигуна з фазним ротором

 

Мета роботи

Вивчення схемних рішень релейно-контакторних та мікропроцесорних систем керування асинхронним двигуном з фазним ротором.

Ознайомлення з порядком розрахунку і налагодження вказаних систем при керуванні двигуном у функції часу ЕРС.

 

1.3 Загальні відомості

Регулювання кутової швидкості АД за допомогою резисторів у колі ротора використовується для АД з фазним ротором, бо цей двигун має контактні кільця для підімкнення резистора. Це один з розповсюджених способів регулювання швидкості, оскільки має простоту реалізації. Таке регулювання називається реостатним (рисунок 1.1).

 

 

Рисунок 1.1 – Схема з резистором в колі ротора.

Здійснюється регулювання униз від основної, однозонне. Краще використання двигуна буде при регулюванні кутової швидкості з незмінним моментом навантаження, що дорівнює номінальному. Плавність регулювання визначається будовою регульовного реостата (плавне або ступінчасте). Діапазон регулювання залежить від навантаження (зменшується при зниженні навантаження), а із-за суттєвого зниження жорсткості при зростанні R2д цей діапазон незначний і складає D=(2 – 3):1. Характеристики наведені на рисунку 1.2.

 

Рисунок 1.2 – Механічні характеристики.

 

При регулюванні кутової швидкості цим способом виникають значні втрати енергії, оскільки резистор підімкнений у коло головного струму – значного струму ротора. Тому доцільно використовувати його при малому діапазоні регулю­вання швидкості й невеликій тривалості роботи на низьких швидкостях. Найбільш доцільне при цьому регулювання (з погляду втрат енергії) при вентиляторних механічних характеристиках виконавчого органу (тут при зменшенні швидкості потужність, що підводиться, знижується).Особливості механічної характеристики:

- кутова швидкість ідеального неробочого ходу w0 не змінюється при змінюванні величини R2д;

- максимальний момент двигуна Ммах при регулюванні також практично не змінюється;

- критична кутова швидкість (критичне ковзання) залежить від величини R2д, критична швидкість зменшується (ковзання зростає) при збільшенні R2д.

Остання теза дозволяє знайти шляхом підбору таку величину додаткового опору, при якій для першого моменту пуску ωкр=0 пусковий момент буде максимальним, це опір R2д4, тобто створити найсприятливіші умови пуску (характеристика 4 рисунка 1.2).

В сучасному електроприводі для створення систем керування все частіше використовуються дуже маленькі програмовні логічні контролери (ПЛК) з обмеженою кількістю входів і виходів. Їх ще називають програмовані або інтелектуальні реле. В них одного разу написані програми інсталюються і продаються як частина кінцевого продукту або системи.

 

 

Рисунок 3.14 - Загальний вигляд програмованих реле EASY500.

 

Типовими мікро-ПЛК є електронні програмовані реле німецької фірми Moeller, які нині представлені серіями EASY500, EASY700, EASY800 і багатофункціональним дисплеєм MFD - Titan. Раніше випускалися серії EASY400 і EASY600. Пристрої є малогабаритними керуючими приладами, здатними вирішувати комбінаційні і послідовні завдання. Напруга живлення пристроїв на постійному струмі: 12 В DC, 24 В DC і на змінному струмі: 24 В AC, 115/240 В АС. Напруга вхідних сигналів співпадає по виду і величині з вибраною напругою живлення. Вихідні ланки пристроїв на постійній напрузі можуть бути релейними або транзисторними, а пристроїв на змінній напрузі - тільки релейними. Зовнішній вигляд програмованого реле показаний на рисунку 1.3.Усі внутрішні функції реле реалізуються в програмній формі. По аналогії з відомими пристроями за програмними функціями зберігаються назви: таймери, реле часу, лічильники, компаратори та ін. Програма складається у вигляді малюнка електричної схеми, що містить вхідні ланки, контакти і котушки відповідних реле і ліній, що сполучають їх. Введення програми здійснюється від вбудованого пульта з клавіатурою і індикацією на рідкокристалічному (Р-К) дисплеї, від спеціального чіпа (модуля або карти пам'яті), що зберігає програму або від персонального комп'ютера (за допомогою програми EASY-SOFT). Введена програма може бути захищена за допомогою пароля. Для зручності налаштування і експлуатації під час роботи реле ділянки схеми, по яких "проходить струм", підсвічують на Р-К дисплеї. Пам'ять реле незалежна. При зникненні напруги і його наступному відновленні, конфігурація схеми і налаштування зберігаються. Є варіанти виконання реле, у яких кнопки і дисплей відсутні. Їх програмування здійснюється за допомогою персонального комп'ютера. Мова спілкування вибирається користувачем із списку мов країн, членів Євросоюзу.

Пристрій маює можливість розширення входів-виходів і обміну даними з промисловими інформаційними мережами AS-Interface, Proflbus-DP, CANopen, DeviceNET. Реле EASY800 і MFD - Titan, окрім цього, можуть бути об'єднані у власну інформаційну мережу EASY-NET, в яку можуть входити до восьми приладів, з пристроями розширення, що знаходяться на відстані до 1000м.

Програмування пристроїв EASY і MFD можна здійснювати за допомогою комп'ютера з програмним забезпеченням EASY-SOFT, а також безпосередньо за допомогою клавіш на передній панелі реле EASY або MFD з контролем символів програми, що вводяться, на дисплеї.

EASY-SOFT версії 6.0 і вище підтримують функції усіх моделей реле EASY і MFD. Послідовність роботи в цьому програмному забезпеченні наступна: створення проекту, створення схеми з'єднань, візуалізація умов роботи на дисплеї (тільки для MFD). Перевірка роботи розробленої схеми керування здійснюється в режимі "імітація". Після успішної імітації програма переписується в програмоване реле в режимі "комунікація". Для з'єднання комп'ютера з реле використовується кабель EASY-PC-CAB.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал