Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спеціальна частина.
Житлово-комунальний технікум

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

з дисципліни «Організація робіт в садово-парковому будівництві та господарстві»

(назва дисципліни)

на тему: Планування та озеленення присадибної ділянки в смт. Бабаї, Харківської обл.

 

Студента (ки) __3__ курсу ____2____ групи

напряму підготовки 090103 Лісове і садово-

паркове господарство

спеціальності 5.09010303 «Зелене

будівництво і садово-паркове

господарство»

__Кармазя Богдана Олексійовича (прізвище та ініціали)

 

Керівник _Переходович С.С_________________

(прізвище та ініціали)

__________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

Національна шкала ________________________

Кількість балів: _____________ Оцінка ЕСТS __

Члени комісії _________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

_________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

_________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків 2015 рік

Зміст

Вступ---------------------------------------------------------------------------------4

Спеціальна частина.

1.1 Інженерний благоустрій території, яка проектується. ------------------ 5

1. Улаштування доріжок і майданчиків. Послідовність здійснення розбивки планування на місцевості. ------------------------------------------------ 5

2. Конструкції гідротехнічних та інженерних споруд. ------------- 9

3. Конструкції малих архітектурних форм і садово-паркових меблі 10

4. Каналізація і види поливу. --------------------------------------- 12

1.1.5. Освітлення об'єкта. ----------------------------------------------------------- 13

Технологічна частина. Агротехнічні роботи на об'єкті озеленення.

2.1 Посадкові роботи. ------------------------------------------------------------- 14

1. Черговість виконання посадкових робіт. ----------------------------- 14

2. Посадка дерев і кущів. ---------------------------------------------------- 15

2.1.3 Улаштування газонів і квітників. ----------------------------------------- 18

2.1.4.Догляд за деревами, кущами, квітковими рослинами та газоном. - 21

2.2 Техніка безпеки й охорона праці в будівництві. ----------------------- 23

Література -------------------------------------------------------------------------- 24

 

          30 КП 5.09010303.10.ПЗ
       
  ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА
ВИКОНАВ КАРМАЗЬ Б.О.     Планування та озеленення присадибної ділянки в смт. Бабаї Харківської обл. СТАДІЯ ЛИСТ ЛИСТІВ
ПЕРЕВІРИВ ПЕРЕХОДОВИЧ С.С.       КП
       
        ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЖКТ ХНУМГ ім. О.М. БЕКЕТОВА ГР. 3-ЗБ-2
       

  

Вступ

Під благоустроєм слід розуміти сукупність робіт і заходів, здійснюваних для створення здорових, зручних та культурних умов життя населення на території міст, селищ міського типу, населених місць, курортів і місць масового відпочинку. Благоустрій - сукупність робіт (з інженерної підготовки території) та заходів (з розчищення, осушення та озеленення території, поліпшення мікроклімату), що здійснюються з метою приведення тій чи іншій території у стан, придатний для будівництва та нормального користування за призначенням, створення здорових, зручних і культурних умов життя населення.

Благоустрій та озеленення допомагають підкреслити стрункість архітектурних конструкцій, служить прекрасним фоном для малих архітектурних форм садово-паркових скульптур, лаштунками зелених театрів і танцмайданчиків, використовується в якості живої огорожі, розділових смуг і острівців безпеки.

Благоустрій та озеленення є найважливішим складовим елементом на території і займає значний простір. Важко переоцінити значення озеленення в житті людей і формуванні міського середовища. Озеленена територія не тільки благотворно впливає на людину, а й позитивно впливає на екологію міста. При грамотному використанні території можна на довгі роки створити естетично привабливі і функціональні насадження. 

 

Спеціальна частина.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал