Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток А. Рекомендована тематика магістерських робіт
Рекомендована тематика магістерських робіт

для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

1. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту необоротних активів.

2. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів.

3. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту малоцінних необоротних матеріальних активів.

4. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту капітальних інвестицій.

5. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту придбання і руху основних засобів.

6. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту основних засобів і їх амортизації.

7. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту основних засобів і їх переоцінки.

8. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту інвестиційної нерухомості.

9. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту запасів.

10. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів.

11. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту паливно-мастильних матеріалів.

12. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту незавершеного виробництва.

13. Організація та методика обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізації.

14. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості.

15. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками.

16. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами.

17. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з різними дебіторами та кредиторами.

18. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій.

19. Організація і методика обліку та аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків.

20. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту готівкових грошових коштів.

21. Організація і методика обліку та аудиту безготівкових грошових коштів і аналіз розрахунків.

22. Організація та методика обліку, аналізу і аудиту інших грошових коштів та їх еквівалентів.

23. Організація та методика обліку і аудиту використання коштів в іноземних валютах та аналіз їх руху.

24. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту створення і змін власного капіталу.

25. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту формування статутного капіталу.

26. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту довгострокових і поточних забезпечень.

27. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості.

28. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками (і підрядниками).

29. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з учасниками товариства.30. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства з бюджетом по податках та зборах.

31. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).

32. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства від різних видів діяльності.

33. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат на оплату праці.

34. Організація і методика обліку та аудиту нарахування заробітної плати і аналіз використання трудових ресурсів.

35. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

36. Організація і методика обліку та аудиту витрат і аналіз статей калькуляції собівартості.

37. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг) за елементами.

38. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів.

39. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів.

40. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розподілу та використання прибутку.

41. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту сукупних доходів підприємства.

42. Методика складання фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит.

43. Методика складання Звіту про рух грошових коштів, його аналіз і аудит.

44. Методика складання консолідованої фінансової звітності, її аналіз і аудит.

45. Методика складання податкової звітності, її аналіз і аудит.

46. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту операцій підприємства з об’єктами позабалансового обліку.47. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту товарообмінних операцій.

48. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту вексельних операцій.

49. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту імпортних операцій.

50. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту експортних операцій.

51. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту операцій з цінними паперами.

52. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту операцій з давальницькою сировиною.

53. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту операцій з оперативної і фінансової оренди (лізингу) майна.

54. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту на підприємствах малого бізнесу.

55. Організація і методика обліку, аналізу та контролю в бюджетних установах.

56. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту в банківських установах.

57. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту на підприємствах водного транспорту.

58. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту запасів на суднах.

59. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці плавскладу.

60. Особливості обліку, аналізу і аудиту витрат воднотранспортних послуг.

 

 

Студент має право запропонувати тему, яка відсутня у наведеному переліку. У такому випадку пропонована тема має відповідати вимогам актуальності, інноваційності. Її затвердження можливе тільки за згодою наукового керівника та завідувача кафедри.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал