Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика підприємства: галузева приналежність та вид діяльності, організаційно-виробнича структура і технічна база підприємства
ПП «Рукавичка» знаходиться в м. Дрогобичі по вул. Л.Українки, 2.

ПП «Рукавичка «розробляє та виготовляє надтверді зносостійкі порошкові наплавочні матеріали на основі унікальної технології, яка базується на явищі самопоширюваного високотемпературного синтезу (СВС), зареєстрованого як відкриття у 1985 р., а також надає послуги зі зміцнення, відновлення та виготовлення швидкозношуваних деталей технологічного обладнання, яке працює в умовах інтенсивного абразивного впливу.

За час існування підприємства на його базі була також розроблена технологія і матеріал для виготовлення противаг до пральних машин “Норд-ІФ” та "Rolsen", технологія і матеріал для виготовлення фрикційних дисків до пральних машин “Норд-ІФ”, проведена оптимізація складів наплавочних матеріалів для різних областей використання, розроблені і впроваджені технології наплавлення і відновлення різних типів деталей.

Основним напрямком діяльності підприємства є проведення робіт для промислових підприємств регіону щодо зміцнення, відновлення та виготовлення швидкозношуваних деталей технологічного обладнання, зварювання стальних і чавунних конструкцій. Підприємством освоєні наступні технології:

- електродугове наплавлення та зварювання;

- газополуменеве напилення та наплавлення;

- електроіскрове легування;

- аргонодугове зварювання;

- точкове зварювання;

- газове паяння.

Також ПП «Рукавичка» надає послуги приватним підприємцям та фермерам по ремонту і відновленню широкого спектру швидкозношуваного обладнання та інструменту, зокрема:

- землерийна техніка (ковші екскаваторів, бури, ножі грейдерів, асфальтні фрези та ін.),

- ґрунтообробний інструмент (стріли культиваторів, леміші плугів, стріли картоплекопачів та ін.),

- пресуюче обладнання (прес-форми, шнеки, пуансони, матриці та ін.),

- подрібнююче устаткування (били та конуси дробарок, млинові броні, корпуси мацераторів, дефібраторів та ін.),

- корпусні деталі (корпуси насосів, коробок швидкостей, редукторів, блоків циліндрів та ін.),

- зубчаті, ланцюгові та шліцьові з’єднання, в т.ч. великогабаритні (шестірні бетонозмішувачів, зірочки ланцюгових конвеєрів, ходова частина гусеничної техніки та ін.),

- чавунні деталі та деталі до автомобільної техніки (гальмівні кронштейни, картери щеплення, піввісі та ін.),

- вали, посадочні поверхні під підшипники (ковзання та кочення) та робочі елементи мехінізмів.

Співробітники ПП «Рукавичка» представляли дві доповіді на конференції Організації Об’єднаних Націй “Нові матеріали в машинобудуванні” і постійно запрошуються на щорічну міжнародну конференцію по порошковій металургії. 

Таблиця 2.1 - Економічний аналіз ефективності ремонту і зміцнення різних деталей.

Назва деталей Вид робіт Вартість робіт по відношенню до вартості нових деталей,% Ресурс роботи по відношенню до ресурсу роботи нових деталей
Робочі органи шлакодробарок ТЕС (виток шнека, розсікач, зірочка Зміцнення 100-150 3-4
Колесо млинового вентилятора ТЕС Зміцнення 40-50 3-4
Труби пульпроводів ТЕС Зміцнення 100-150 3-4
Замки бурових труб Зміцнення 10-20 2,5 – 3,5
Лемехи плугів, диски культиваторів Зміцнення 40-60 3-5
Робочі органи млинів Зміцнення 30-40 2-3
Робочі органи млинів Відновлення + зміцнення 100-120 2-3
Робоче колесо багер-ного насоса Відновлення + зміцнення 20-30 1 – 1,8
Бронедиск багерного насоса Відновлення + зміцнення 20-30 0,7-1,4
Великогабаритні шестерні Відновлення + зміцнення 20-30 0,5-0,7
Привідні зірочки Відновлення + зміцнення 40-50 2-3
Колесо кранове (реборда) Відновлення 40-50 2-2,5
Корпусні деталі Відновлення 5-10 0,5-1

 

Застосування СВС-технології дає можливість отримувати безвольфрамове покриття високої твердості і зносостійкості, яке по своїх властивостях наближається до покриттів на основі карбіду вольфраму, а за ціною наплавочні матеріали такого класу значно дешевші.

Управління підприємством здійснює директор, який несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, діє без довіреності від імені Центру, представляє його в усіх установах та організаціях.Директору підпорядковуються: директор по виробництву, заступник директора, начальник відділу дослідно-експериментального виробництва наплавочних матеріалів, начальник механічної дільниці і дільниці відновлення обладнання, начальник дільниці виробництва спец бетонів, а також завідувач науково-дослідної лабораторії.

 
 

 


Рисунок 2.1 – Організаційно-виробнича структура ПП «Рукавичка»

 

Робота фінансово-економічного відділу спрямована на своєчасний і поточний облік фінансово-господарської діяльності центру для її раціональної організації, виявлення та використання резервів з метою досягнення найвищої економічної ефективності; робота з планування техніко-економічних показників; організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності центру; контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності центру.

Діяльність відділу організаційного, кадрового та правового забезпечення

спрямована на реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперевного навчання; документальне оформлення проходження трудових відносин.

Відділ здійснює підбір, розстановку кадрів та контроль за правильним використанням їх в роботі; здійснює заходи щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.

Діяльність експлуатаційно-технічного відділу спрямована на найбільш повне задоволення потреб всіх зацікавлених сторін і вирішення завдань економічного і соціального розвитку підприємства.

Відділ виконує такі основні функції: вирішує завдання забезпечення безпеки виробничих процесів, експлуатації устаткування і будівель; організовує паспортизацію будівель, лабораторій, відділів і робочих місць; проводить для працівників ввідний інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки.

В відділі дослідно-експериментального виробництва наплавочних матеріалів проводиться підготовка і змішування сумішей для наплавлення швидкозношуваних деталей технологічного обладнання для подрібнення і транспортування шлаку ТЕС, виконується підбір (розроблення) і виготовлення наплавочних матеріалів, обладнання і пристроїв.

В механічній дільниці проводиться ремонт і відновлення зношених деталей, вузлів та інструменту, а також реставрація зношених реборд кранових коліс шляхом наплавлення матеріалу середньої твердості з ефектом самозміцнення з подальшою механічною обробкою. Для проведення робіт використовується токарні верстати 1К62, 1М61; фрезерний верстат 6Г83Г; заточний верстат 3Б3232; свердлильний верстат 211135.

Дільниця відновлення деталей спеціалізується по випуску зварювальних матеріалів, виробництву плавлених і керамічних флюсів, припоїв, литих наплавочних кілець, виготовленню порошкового дроту зі сталевої стрічки, а також проводить науково-дослідні і експериментальні роботи по створенню нових зварювальних матеріалів і технології їх промислового виготовлення.

Дільниця виробництва спецбетонів спеціалізується по виготовленню спецбетонів для виготовлення противаг до автоматичних пральних машин “Норд-ІФ” та "Rolsen".

Науково-дослідна лабораторія проводить роботи по розробленню та впровадженню нових матеріалів, технологій, виробів і послуг, проводить розроблення і виготовлення нестандартного обладнання, засобів механізації, розробляє і узгоджує технологічну і технічну документацію як для потреб підприємств України, так і для власного виробництва.

Таким чином, вище приведена організаційно-виробнича структура ПП «Рукавичка» повністю відповідає цілям і завданням поставлених перед підприємством. Вона дозволяє безпосередньо контролювати виконання тих чи інших завдань перед відділами центру, у найкоротші терміни часу отримувати необхідну інформацію за рахунок прямого зв’язку для прийняття своєчасних і правильних рішень.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал