Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 2. Актуальність теми. Раціональне використання та економія сировини, матеріалів, палива, енергії є одними з найважливіших умов переведення економіки на
ВСТУП

Актуальність теми. Раціональне використання та економія сировини, матеріалів, палива, енергії є одними з найважливіших умов переведення економіки на інтенсив­ний шлях розвитку. Ці умови відіграють вирішальне значення на сучасному етапі розвитку України. Тому перед кожним підприємством стоять задачі по усесторонній економії паливно-енергетичних ресурсів, дотриманню передбачених норм витрат, широкому використанню вторинних ресурсів.

Так як витрати на матеріали, паливо, енергію займають основну части­ну собівартості, слід звернути увагу на ефективність їхнього використання, як шлях зниження собівартості продукції, яку випускає підприємство, крім того, слід звернути увагу ефективності роботи з матеріально-технічного за­безпечення виробництва. Ось чому все більш важливого значення набуває, такий напрямок діяльності органів матеріально-технічного постачання як управління ефективністю використання матеріальних ресурсів. Саме такий підхід до даної проблеми створить основу для переходу матеріально-технічного постачання на якісно високий рівень організації.

Матеріальні ресурси підприємства відіграють провідну роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних і економічний завдань щодо досягнення необхідних результатів господарювання. Ступінь забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та раціональне їх використання значною мірою зазначають організаційний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки та технології, предметів праці, створюють умови високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності підприємства.

Ефективне використання та економія сировини, матеріалів, палива, енергії є однією з найважливіших умов переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку. Ці умови відіграють вирішальне значення на сучасному етапі розвитку України. Тому перед кожним підприємством стоять задачі по усесторонній економії паливно-енергетичних ресурсів, дотриманню передбачених норм витрат, широкому використанню вторинних ресурсів.

 

Так як витрати на матеріали, паливо, енергію займають, основну частину собівартості, слід звернути увагу на ефективність їхнього використання, як шлях зниження собівартості продукції, яку випускає підприємство. Крім того, слід звернути увагу ефективності роботи з матеріально-технічного забезпечення виробництва. Оскільки підприємство несе повну відповідальність за результатами своєї діяльності, а головним фінансовим джерелом його життєдіяльності є прибуток, то потреба розраховувати і скорочувати матеріальні затрати стає життєвою необхідністю існування самого підприємства.

У зв'язку з цим особливо необхідно враховувати резерви ресурсо-забезпечення, як фактори покращення фінансового стану підприємства:Метою даного курсового проекту є проведення планування потреби в матеріальних ресурсах, розробка програми та обґрунтування напрямків зниження матеріаломісткості на ПП «Рукавичка».

Досягнення поставленої мети передбачило формування і виконання наступних наукових і практичних завдань:

· розкрити суть та економічний зміст планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

· вибрати та обґрунтувати систему показників та методику

планування матеріальних ресурсів на підприємстві;

· провести аналіз ефективностів використання матеріальних ресурсів;

· намітити напрямки і шляхи щодо зменшення матеріаломісткості на підприємстві.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і науково-правових підходів до оцінювання планування потреби матеріальних ресурсів підприємства.

Об'єктом дослідження є матеріальні ресурси.


РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСАХ


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал