Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хирургиялық аурулары_каз

 

$$$001

Төменде көрсетілген операциялардың қайсысы симультанттық операцияға жатпайды:

A) Асқазан резекциясы және аппендэктомия

B) Ваготомия және холецистэктомия

C) Бағаналық ваготомия және Джабуле әдісімен пилоропластика

D) Холецистэктомия және аппендэктомия

E) Холецистэктомия және алдыңғы курография

{Дұрыс жауабы}=С

{Ауырлығы}=1

{Оқулық}=( Руководство по неотложной хирургии органов брюшной

полости/Под ред. В. С.Савельева.-М.:Триада-Х,2005.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Клиникаѓа 62 жастаѓы науқас тік ішектен қан бµлінуге, тез арықтауѓа, әр кездегі іштіњ т±рып қалуына шаѓымданады. Бірінші кезекте диагнозды негіздеу мақсатында қандай зерттеу ж‰ргізу қажет?

A) ирригоскопия

B) ректороманоскопия

C) колоноскопия

D) тік ішекті саусақпен зерттеу

E) ішек бойымен барий антеградты пассаж

{Д±рыс жауап}=D

{Ауырлық дәрежесі}=1

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқаста алкоголь ішімдігін қабылдаған соң көп реттік құсу пайда болған,

соңғы құсуы қан аралас. Болжамды диагноз:

A) Мэллори Вейс синдромы

B) Асқазан жара ауруы

C) Өңештің варикозды кеңейген қан тамырынан қан кету

D) Крон ауруы

E) Жедел панкреатит

{Дұрыс жауабы}=A

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}= (Госпитальная хирургия (руководство для врачей-интернов)/ Под ред. Л. Н. Бисенкова, В. М. Трофимова. – СПб.: Лань, 2003)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

Науқас оң жақ білектің тесілген кесілген жарақатымен келіп түсті, жарақат болғаннан бері 36 сағат өткен. Қандай хирургиялық өңдеу жүргізілген:

A) Ерте

B) Кейінге қалдырылған

C) Кеш

D) Қайталамалы

E) Екіншілік

{Дұрыс жауабы}=C

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}= (Кузин М. И., Костюченко Б. М. Раны и раневая нфекция. – М.: Медицина, 1990)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$005

Жан±ялық дәрігерлік амбулаторияѓа 16 жасар қыз бала дәрігерге келіп қаралды, обьективті зерттеу және анамнез жинау негізінде жіті аппендицитке к‰мән туылды. Лейкоцитоз - 7.200. Зәр анализі µзгеріссіз. Б±л жаѓдайда науқасты ж‰ргізу тактикасы қандай?A) ‰йінде бақылау, керек кезінде жедел жәрдем қызметкерлерін шақыру.

B) спазмалитикалық заттарды беру жолымен ауырсынуды басу.

C) стационарлық емге ауруханаѓа жіберу

D)бактерияѓа қарсы терапия қолдану

E) хирургтыњ қабылдауына қайта келу

{Д±рыс жауап}=С

{Ауырлық дәрежесі}=2

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

33 жасар науқас іштіњ тµменгі бµлігініњ ауырсынуына, лоқсуѓа, қ±суѓа, дене қызуыныњ 38С-ке дейін кµтерілуіне шаѓымданады. Ауру басталѓаннан 6 саѓаттан кейін ауырсыну оњ жақ мықын аймаѓына ыѓысты. Жаѓдайы орташа. Тілі қ±рѓақ. Іштіњ тµменгі бµлігінде ауырсынады, сол жерде Щеткина-Блюмберга симптомы анықталады. Тік ішекті саусақпен зерттегенде айқынды ауырсыну. Лейкоциттер 13 Х 10 /л., гемоглобин 118 г/л., СОЭ 12 мм/час. Сіздіњ диагнозыњыз қандай?

A) оњ жақты сальпингоофорит

B) оњ жақты б‰йрек шаншуы

C) жіті деструктивті аппендицит, диффуз­ды перитонитD) аналық бездіњ кистасыныњ айналуы

E) аппендикулярлы инфильтрат

{Д±рыс жауап}=С

{Ауырлық дәрежесі}=2

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Науқас қайталамалы тілмемен қаралуда. Науқасқа қайталамалы тілмеге қарсы қандай ем жүргізу қажет.

A) Реополиглюкин құю

B) Регионарлы баротерапия

C) Қантамыр ішілік қанды лезерлік сәулемен сәулелендіру

D) Аяқты гепаринмен электрофорездеу

E) Бел аймағы омыртқасын диатермиялау

{Дұрыс жауабы}=C

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}= (Федоров В. Д., Светухин А. М. Избранный курс лекций по гнойной хирургии. М.:Миклош, 2005)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Науқас 4 сағат бұрын кеуде клеткасының көптеген пышақпен жарақат алды. Сол жақ кеуде клеткасының жарасынан көп қан кеткен. Жағдайы орташа. Тері жамылғысы қалыпты. Тамыр соғысы минутына 92 соққы. АҚҚ 100/70 мм.с.б.б., Гемопневмоторакс жоқ. Науқасқа қандай шара қолдану керек:

A) Оң жақ плевральді пункциясын

B) Сол жақты плевральді пункциясын

C) Сол жақты торакотомиясын

D) Кеуде клеткасының жарасын алғашқы хирургиялық өңдеу

E) Сол жақты плевра қуысын дренаждау

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

24 жасар ер кісіге, 5 сағаттан кейін іштің жабық жарақатына байланысты диагностикалық лапаротомия жасалынды. Бауырдың оң жақ бөлігінің висцеральды беткейіне, өтетін диафрагмальді беткейінде көлемі 12х15 см субкапсулярлы гематома анықталады.Іш қуысында қан және басқа зақымдану жоқ. Не істеу керек:

A) Гематоманы пункция жасап босату

B) Капсуланы ашып, гематоманы босату

C) Зақымдалған бауыр паренхимасын; диаметрмокоагуляциялау немесе

гемостатикалық тігіс салу

D) Бауыр асты кеңістігін дренаждау

E) Іс-әрекет керек жоқ.

{Дұрыс жауабы}=C

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}= Бисенков Л. Н. Неотложная хирургия груди и живота. Руководство для врачей. – СПб: Гиппократ, 2002)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$ 010

Науқас 52 жаста, соњѓы 3 ай бойы оњ жақ мықын аймаѓыныњ ауырсынуына шаѓымданады.

Соњѓы уақытта іштіњ т±рып қалуы содан кейін қан аралас с±йық нәжіске ауысыуы байқалады. ‡ш к‰н б±рын ауырсыну к‰шейіп толѓақ тәрізді болды, желдіњ шыѓуы тоқтады. Жаѓдайы орташа. Тамыр соққысы минутына 90 соққы, тілі қ±рѓақ. Іші кебулі, сипаѓанда ж±мсақ, оњ жақ мықын аймаѓыныњ ауырсынуы, сол жерде ісіктік қ±рылым анықталады, іштіњ тітіркену симптомы жоқ. Қ±рсақ қуысыныњ шолу рентгеноскопиясында кµптеген Клойбер тостақаншалары байқалады. Клиникалық диагноз қойыњыз?

A) жіті аппендицит

B) оњ жақты б‰йрек шаншуы

C) механикалық обтурациялық ішек µтімсіздігі

D) оњ жақтаѓы тубоовариальді қ±рылым

E) мезентериальді қан тамырыныњ жіті тромбозы

{Д±рыс жауап}=С

{Ауырлық дәрежесі}=3

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$011

¦лтабардыњ ойық жарамен ауыратын 43 жасар науқастыњ 36 саѓат б±рын кездей соқ іштіњ пышақ с±ққандай ауырсынуы, қ±сық пайда болды. Т‰скен кезде жаѓдайы ауыр. Іші тартылѓан, тыныс алуѓа қатыспайды. Сипаѓанда б‰кіл ішініњ қатты ауырсынуы, б±лшық етініњ қатаюы, Щеткина-Блюмберга симптомы оњ мәнді. Бауыр т±йықтыѓы жоѓалѓан. Дене қызуы 36,9. Лейкоциттер 17,1 х 10 9/л. Клиникалық диагноз қойыњыз?

A) миокард инфарктісі

B) асқазан және ±лтабар ойық жарасыныњ қозуы

C) жіті панкреатит

D) ±лтабар ойық жарасыныњ тесілуі

E) жіті гастрит

{Д±рыс жауап}=D

{Ауырлық дәрежесі}=3

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

18 жасар науқастыњ 2 саѓат б±рын кездей соқ эпигастрий аймаѓында пышақ с±ққандай ауырсынуы пайда болды. Т‰скен кезде жаѓдайы орташа. Іші тартылѓан, тыныс алуѓа қатыспайды. Сипаѓанда б‰кіл ішініњ қатты ауырсынуы, б±лшық етініњ қатаюы, Щеткина-Блюмберга симптомы оњ мәнді. Бауыр т±йықтыѓы жоѓалѓан. Дене қызуы 36,6. Лейкоциттер 18,1 х 10 9/л. Клиникалық диагноз қойыњыз? Емдеу тактикасы қандай?

A) тесілген ойық жара. Ш±ѓыл операция.

B) жіті флегмонозды аппендицит. Ш±ѓыл операция.

C) жіті тасты холецистит. Дәрі дәрмектік к‰тулік ем қолдану

D) асқазан ойық жара ауруы. Дәрі дәрмектік ем қолдану.

E) жіті панкреатит. Дәрі дәрмектік ем.

{Д±рыс жауап}=A

{Ауырлық дәрежесі}=3

{Оқулық}= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Балалар аурулары_каз | Психиатрия және наркология_каз

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал