Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жалпы дәрігерлік тәжірибе_ каз

 

$$$001

+Геморрагиялық васкулит дегеніміз:

А) тамырлардың аутоимммундық ауруы

В) тамырлардың инфекция-токсикалық қабынуы

С) тамыр қабырғасының иммунды кешенді қабынуы

D) дәнекер тіннің жүйелік ауруының бірі

Е) тұқымқуалаушылық вазопатия

{Дұрыс жауабы}=С

{Ауырлығы}=1

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Ревматоидты артрит ауруымен диспансерлі бақылаудағы науқастарды динамикалық бақылау жиілігі жүргізіледі:

А) жылына 1 рет

В) жылына 2 рет

С) жылына 3 рет

D) жылына 4 рет

Е) жылына 5 рет

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=1

{Оқулық}=(Скрининг өткізу, ауруларды ерте анықтау, динамикалық бақылау және Қазақстан Республикасы тұрғындарын сауықтыру бағдарламасының проблемалары, тәжірибесі және болашақта дамуы, 2004ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқас 45 жаста, Рейно синдромы байқалады, яѓни саусаѓыныњ некроздық µзгеруі, ж±тынудыњ б±зылуы, µкпелік гипертензия, қол саусақтарын ж±ма алмауы, қол ±шы терісініњ тыѓыздалуы, лизис фалангысыныњ әсерінен саусақтардыњ қысқаруы. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Бюргер тромбангииті

B) СКВ

C) Ревматоидты артрит

D) Т‰йінді периартериит

E) Ж‰йелік склеродермия

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 1

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл. ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$004

55 жастаѓы науқас кеуде клеткасыныњ оњ жақ бµлігініњ жиі ауырып, ашып, ауыз қуысынан жаѓымсыз иістіњ шыѓуы шаѓымымен терапевтке ж‰гінді. Соњѓы айларда кейде дисфагия пайда болады. Жиі µкпеге суық тиюмен аурады. 6 ай б±рын инфаркт миокардын басынан µткерген. Емханалық жаѓдайда диагнозын нақтылау ‰шін бірінші нені ж‰ргізу қажет:

А)¤њеш тамырларыныњ варикозды кењеюі;

B) ¤њештік-бронхиальды жыланкµзін;

C) ¤њештіњ дивертикулын:

D) ¤њештіњ стеноз;

E) ¤њештіњ ахалазиясын.

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 1

{Оқулық} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$005

Феохромацетома кезінде криздің негізгі көріністері:

А) САҚ кенеттен жоғарғы, вегетативті симптоматика

В) САҚ біртіндеп жоғарылауы, вегетативті симптоматика

С) САҚ және ДАҚ жоғарылауы, милық симптоматика

D) буындық синдром және ДАҚ жоғарылауы

Е) симптомсыз АҚ жоғарылауы

{Дұрыс жауабы}=А

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

Созылмалы патологиямен науқасты мәліметтеудің және оқытудың тиімді әдісі:

А) науқастарға мектептерді ұйымдастыру

В) жаңа денсаулық сақтау объектілерін ашу

С) газеттік басылымдар

D) теледидар арқылы хабарламалар

Е) парақтар, биллютендер

{Дұрыс жауабы}=А

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=( Скрининг өткізу, ауруларды ерте анықтау, динамикалық бақылау және Қазақстан Республикасы тұрғындарын сауықтыру бағдарламасының проблемалары, тәжірибесі және болашақта дамуы, 2004ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Бронх қабырғаларының іріңді-қабынулы деструкциясы нәтижесінде бронхтардың қайтымсыз патологиялық кеңеюін атайды:

А) пневмония

В) бронхоэктаз ауруыС) өкпе эмфиземасы

D) созылмалы бронхит

Е) муковисцидоз

{Дұрыс жауабы}=В

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Миокард инфарктісінің диагностикасында ең спецификалық маркер болып табылады:

А) аспартатаминотрансфераза

В) аланинаминотрансфераза

С) тропонин Т,І

D) креатинфосфокиназа

Е) лактатдегидрогеназа

{Дұрыс жауабы}=С

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

Жара ауруының рентгенологиялық белгісі болып табылады:

А) Асқазанның тарылуы, барийдің қосымша көлеңкесі

В) Асқазанның кеңеюі және асқазанның босауының баяулауы

С) Мүшенің силуэтінің жанында барий көлеңкесінің қосымша көлеңкесі, біз тәрізді жара

D) Бауырдың үстінде бос газ болуы

Е) Ойықтың болуы, контрастың ішіне қарай ағуы

{Дұрыс жауабы}=Е

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

53 жастаѓы науқаста ж‰рек аймаѓында қысып ауыру сипатындаѓы ауырсынулар болып т±рады, оныњ физикалық ж‰ктемемен байланысы жоқ, алайда нитроглицерин қабылдаѓаннан кейін басылады. Науқас сонымен қатар аяқ тамырларыныњ варикозды кењеюмен ауырады. АҚ 160/90 мм сн.бѓ. дейін жоѓарылауы болып т±рады. ЭКГ-да 12 жалѓамдарда арнайы µзгерістер жоқ. Келесі диагностикалық тексеруді кµрсетіњіз:

А) Велоэргометрия.

B) Электрокардиография

C) Тәуліктік мониторлеу.

D) Коронароангиография.

E) Эхокардиоскопия

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$011

Артериялық гипертензияныњ қауіп дәрежесін баѓалањыз:

Артериялық қысым – 3 дәреже 3; 1-2 қауіп факторлары; нысананыњ, бірлескен ауру аѓзалары зақымдалмаѓан.

A) тµмен қауіп

B) орташа қауіп

C) жоѓары қауіп

D) µте жоѓары қауіп

E) асқынудыњ даму қаупі жоқ

{ Д±рыс жауап } = D

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$012

Европалық респираторлық қоѓамныњ ±сынысына сәйкес бронхиалды обструкцияныњ ауыр дәрежесі ОФВ1 мµлшеріне сәйкес:

А) мµлшерден 30% тµмен

B) мµлшерден 70% тµмен

C) мµлшерден 15% тµмен

D) мµлшерден 40% тµмен

E) мµлшерден 50% тµмен

{Д±рыс жауап } = E

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$013

РА ‰шін келесі рентгенологиялық µзгерістер тән:

А) шеміршекастылық остеосклероз

B) Шеткі фланга остеолизисі

C) "Штампталѓан" с‰йек эпифизініњ ақауы

D) с‰йек беткейі буындарыныњ узурациясы

E) Остеофитоз

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$014

Айқын шиеленусіз ревматоидты артрит кезінде ж±мысқа жарамсыздық уақыты:

А) 40-50 к‰н

B) 4 ай

C) 50-60 к‰ндей

D) 18-20 к‰ндей

E) 30-45 к‰ндей

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулықтар} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$015

Терминалды созылмалы кезењдегі б‰йректіњ жетіспеушілігі бар науқасқтыњ диеталық н±сқау барысында нені сақтау қажет:

А) Еркін сулы режим

B) Т±з 3 г/тәу.

C) Жануар ақуызы 20 г/тәу. дейін

D) Май 90 г/тәу.

E) Кµмірсулар 500 г/тәу.

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$016

Созылмалы б‰йрек жеткіліксіздігі кезінде артериалды гипертензияны емдеу ‰шін гипотензивті дәрі-дәрмектердіњ қандай тобын тањдаѓан д±рыс:

A) Тиазидті диуретик және бета-адреноблокатор

B) Бета-адреноблокаторлармен жанамаласқан фуросемид

C) Арифон ретард, допегит, кальций антагонистері

D) Клофелин, верошпирон

E) Фуросемидпен жанамаласқан капотен

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқулық } = Большой справочник лекарственных средств: справочное издание/ред. Л.Е. Зиганшина.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-3344с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$017

Қыз бала 8 жаста. Дәрігер ‰йге шақырылды. Жіті 2 к‰н б±рын ауырѓан. Шаѓымы дене қызуы бір тәуліктіњ ішінде 38-40С дейін кµтерілген, қалтырау, ішініњ ауруы болѓан. Зәр шыѓаруы жиі, зәрі б±лыњѓыр. Сіздіњ қоятын диагнозыњыз:

А) Жіті цистит

B) Жіті уретрит

C) Жіті гломерулонефрит

D) Жіті пиелонефрит

E) Зәр шыѓару жолдарыныњ инфекциясы

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық} = Поликлиническая педиатрия: учебник под ред. Калмыковой А.С.-М.,2007.-624с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$018

Созылмалы б‰йрек жеткіліксіздігі кезінде артериалды гипертензияны емдеу ‰шін гипотензивті дәрі-дәрмектердіњ қандай тобын тањдаѓан д±рыс:

A) Тиазидті диуретик және бета-адреноблокатор

B) Бета-адреноблокаторлармен жанамаласқан фуросемид

C) Арифон ретард, допегит, кальций антагонистері

D) Клофелин, верошпирон

E) Фуросемидпен жанамаласқан капотен

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқулық } = Большой справочник лекарственных средств: справочное издание/ред. Л.Е. Зиганшина.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-3344с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$019

Отбасылық дәрігердіњ профилактикалық қабылдауында 6 айлық бала. Салмаѓы-8200 грамм, бойы-66 см. Ж‰йке-психикалық дамуы жасына сәйкес дамыѓан. Энцефалопатияѓа байланысты невропатологтыњ есебінде т±р. Профилактикалық екпелерді к‰нт‰збе бойынша алады. Бала денсаулықтыњ қандай тобына жатады:

А) денсаулықтыњ I тобына

B) денсаулықтыњ II А тобына

C) денсаулықтыњ II Б тобына

D) денсаулықтыњ III тобына

E) денсаулықтыњ VI тобына

{ Д±рыс жауап } = C

{К‰рделілігі }= 2

{ Оқулық } = Поликлиническая педиатрия: учебник под ред. Калмыковой А.С.-М.,2007.-624с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$020

Бауыр циррозымен ауыратын науқаста гиперспленизм синдромы анықталды. Зертханалық зерттеу кезінде осы синдромға тән қандай өзгерісті байқауға болады:

А) АЛТ, АСТ, СФ белсенділігінің өзгерісі

В) лейкоцитопения, тромбоцитопения,анемия

С) билирубинемия

D) гипопротеинемия

Е) гипергаммаглобулинемия

{Дұрыс жауабы}=В

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$021

Белсенді созылмалы гепатитке сәйкес келетін симптомдар:

А) Сарыауру, қышу, ксантомдар, гепатоспленомегалия, сілтіліфосфатаздар мен холестирин дәрежесініњ белсенділігі жоѓары:

B) Сарыауру, анорексия, ж‰ректіњ айнуы, бауыры ж±мсақ, трансаминазѓа жоѓарѓы белсенділік және сілтілі фосфатаздарѓа жақсы белсенділік

C) Сарыауру, гепатоспленомегалия, трансаминаздыњ белсенділігініњ ±лѓаюы, гипер-гамма-глобулинемия, ж±мсақ б±лшық етті анти денелерге оњ әсер етеді.

D)Сарыауру, қалтырау, гепатомегалия, б‰йректіњ жетіспеушілігі, кома, ЭЭГ-даѓы µзгерістер және трансаминаздыњ белсенділігініњ жоѓарлауы:

E)Сарыауру (жирі емес), іштіњ жоѓарѓы оњ квадрантінде ауырсынулар бар, іші ж±мсақ,лейкоцитоз.

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық} = Внутренние болезни:учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$022

Эрадикациялық терапияны өткізудің абсолютті көрсеткіші:

А) асқазанның ойық жарасы

В) гастроэзофагеальды рефлюксты ауру

С) созылмалы холецистит

D) созылмалы панкреатит

Е) дуоденит

{Дұрыс жауабы}=А

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$023

Асқазанның және он екі елі ішек ойық жара ауруында эрадикациялық терапияның бірінші таңдамалы препараттардың комбинациясы құрайды:

А) екі дәрілік заттар

В) үш дәрілік заттар

С) төрт дәрілік заттар

D) бес дәрілік заттар

Е) алты дәрілік заттар

{Дұрыс жауабы}=В

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$024

Басқаларынан кеш дамитын ревматоидты артриттің симптомы болып табылады:

А) таңғы бөгелу

В) деформация және ісіну

С) қан сарысуында РФ

D) субхондральды остеопороз

Е) теріасты түйіндер

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$025

Жүйелі қызыл жегі кезінде қандай симптомокомплекс көп кезеңде ауру болжамын анықтайды:

А) артрит

В) тері эритемасы

С) кардит

D) васкулит

Е) неврит

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$026

Бронх демікпесімен ауыратын науқасты емдеу тиімділігін қалыпты ұстау үшін қажет:

А) ингаляциялық кортикостероидтарды жиі қабылдау

В) бета2-агонисты жиі қабылдау

С) ипратропиум бромидын жиі қабылдау

D) дене шынықтырумен айналысу

Е) саниторлы-курортты ем қабылдау

{Дұрыс жауабы}=А

{Ауырлығы}=2

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$027

Бета-адреноблокаторлардың негізгі әсеріне не жатады:

А) ЖЖЖ арттыру

В) қозғыштықты жоғарылату

С) оң инотропты әсер

D) өткізгіштікті тежеу

Е) жүрек электрофизиологиясына әсер

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$028

Гастроэзофагеальды рефлюксті ауруын диагностикалауда «маңызды» тексеру әдісі болып табылады:

А) өңешті рентгендік зерттеу

В) рН-метрия

С) өңеш эндоскопиясы

D) гистологиялық зерттеу

Е) өңеш биопсиясы

{Дұрыс жауабы}=С

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$029

Бейарнамалы жаралы колит диагнозын анықтайтын зерттеулер ішіндегі маңыздысы:

А) физикалық тексеріс

В) жасырын қанға нәжіс

С) ирригоскопия

D) нәжіс микроскопиясы

Е) ректороманоскопия

{Дұрыс жауабы}=Е

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=( Скрининг өткізу, ауруларды ерте анықтау, динамикалық бақылау және Қазақстан Республикасы тұрғындарын сауықтыру бағдарламасының проблемалары, тәжірибесі және болашақта дамуы, 2004ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$030

ЭКГ-да QRS кешенінің біркелкі деформациясы тіркелді. ЖЖЖ минутына 180 рет. Науқаста жүрек ырғағының қандай бұзылысы болуы мүмкін:

А) қарыншалық экстрасистолия

В) пароксизмальды қарыншаүстілік тахикардия

С) синустық тахикардия

D) пароксизмальды қарыншалық тахикардия

Е) пароксизмальды қарыншалар фибрилляциясы

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$031

Науқастың жағдайы нашарлап,есеңгіреу, сіреспе пайда болып, сарғаюы күшейген. Науқас бауыр циррозымен ауырады. Осы жағдайда қандай зерттеу тәсілін жүргізу маңызды:

А) бромсульфалиенді сынама

В) белок және оның туындылары

С) альфа-фетопротеин құрамы

D) қан сарысуындағы аммиак

Е) АЛАТ және АСАТ деңгейі

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$032

Қыз бала 9 жаста, эндокринологқа жіберілді. Тершењдік мазалайды. 3 айда 5 кг арықтаѓан. Объективті тексеру кезінде: эмоционалды т±рақсыз, қозѓыш, жылай береді. Қозѓалу белсенділігі жоѓарылаѓан қол саусақтарыныњ аздап дірілдеуі байқалады. Тері жамылѓылары дымқыл, ±стаѓанда ыстық, кµзін тµмен т‰сірген кезде н±рлы қабық ‰стінен аққабық аймаѓы кµрінеді. Грефе симптомы оњ. Қалқанша без диффузды ±лѓайѓан, тыѓызсерпінді консистенция, без ‰стінен тамыр шуы естіледі. Тахикардия тыныштықта, ж‰рек шекаралары сол жаққа кењейген, ж‰рек ±шы соққысы к‰шейген. Дәреті жиі. Болжамды диагнозды кµрсетіњіз:

A) Гипертириоз

B) Диффузды-токсикалық зоб

C) Гипотиреоз

D) Эутиреоидты зоб

E) Гипоталамикалық синдром

{ Д±рыс жауап } = B

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Поликлиническая педиатрия: учебник под ред. Калмыковой А.С.-М.,2007.-624с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$033

Науқас 44 жаста. Бала кезінен созылмалы бронхит диагнозымен ауырѓан. Соњѓы 4 жылда жиі жµтелге, кµп мµлшерде (тәулігіне 300 мг) қақырықты), жаѓымсыз иісі бар, кейде қақырықта қан байқалу шаѓымымен ж‰гінген. Тањертењгісін қатты жµтел мазалап, жасыл т‰сті қақырық т‰скен, кенеттен қан алас жµтеле бастаѓан. Тері қабаттары цианотитті. Тырнақтары саѓат айнегі тәріздес, кеуде клеткасы эмфизематозды. Аускультация барысында µкпеде қ±рѓақ және ылѓалды орта кµпіршікті дыбысты қорылдар, оњ жақ б±ѓанаастылық аймақта кµбірек. Сіздіњ диагноњыз:

А) Бронх демікпесі

B) Бронхоэктатикалық ауру

C) жіті плеврит

D) µкпе туберкулезі

E) µкпе обыры

{Д±рыс жауап} = B

{К‰рделілігі}= 3

{Оқулық} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$034

Науқас З. 20 жаста. Ж‰рек қаѓысына, демікпеге, тізе буынындаѓы ауырсынуѓа және ісіњкілікке шаѓымданады. Баспамен ауырѓаннан кейін пайда болѓан. Тексеру кезінде: зақымдалѓан буын ‰сті терілері ±стаѓан кезде ыстық, пальпациялау кезінде бірден ауырады, буын қозѓалыстарыныњ кµлемі шектеулі. Ж‰ректі аускультациялау кезінде-кожа над пораженными суставами горячая на ощупь, резко болезненная при пальпации, объем движений суставов ограничен. При аускультации сердца - I ‰н ±шарбаста әлсіреген, систоликалық шу, µкпе артериясыныњ ‰стінде ІІ ‰н акценті. ЭКГ: І және ІІ жалѓамдарда Р ±зын иректер. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз?

А) Жіті ревматикалық қызба. Митраль қақпашасыныњ жеткіліксіздігі.

B) Ревматоидты артрит, асқыну

C) Жіті ревматикалық қызба. Стеноздыњ басымдылыѓымен, жанамаласқан митраль ақауы

D) Созылмалы ревматикалық ауру, белсенді фаза. Қолқа қақпашасыныњ жеткіліксіздігі. E) Ауыр дәрежедегі ж±қпалы эндокардит

{ Д±рыс жауап } = A

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$035

Науқас 45 жаста, аққ±ба, дене салмаѓыныњ индексі 32, оњ жақ қабырѓа астында пайда болѓан ауырсынуѓа шаѓымданады, ж±мыртқа, майшабақ (селедка), шошқа етін жегеннен кейін ауырсыну ушыѓады. Бірнеше жылдан бері ауырады, ±стамалардыњ жиілігенін айтты. Спазмолитиктерді қабылдаѓаннан кейін ауырсыну басылады. Пальпациялау кезінде-оњ жақ қабырѓа астында айқын ауырсыну бар. Аланинаминотрансфераза — 0,8; билирубин — 32 мкмоль/л, тікелей — 20 мкмоль/л. Несепте µт дақтары табылѓан. Нәжісте стеркобилиногенніњ қ±рамы тµмендеген. Сілтілі фосфатаза — 18 бірлік. Болжамды диагноз:

А) µт жолдарыныњ дискинезиясы

B) созылмалы гепатопанкреатит.

C) Калькулезды холецистит, обструкциялық сарѓаю.

D) Гемолиздік сарѓаю, Жильбер синдром.

E) созылмалы гепатит

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$036

47 жастаѓы ер адам ж‰йке-психикалық жаѓдайдан кейін кеудеден интенсивті ауырсынуды, әлсіздікті, сезген, беті жабысқақ теріге толып кеткен. ¤з бетінше кµлікпен ауруханаѓа келген. Тексеру кезінде бозѓылт, кеудесінде қатты ауырсынуѓа әлі де шаѓымданады. ЭКГ-да синусты тахикардия, PQ 0,14 с, V1-V3 жалѓамдарында сегмент ST R ортасынан басталып Т жоѓары ирегіне кµшеді. Ш±ѓыл қанныњ ферментіне (қалыпты) анықтама ж‰ргізілді, перифериялық қан µзгермеген. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Кернеу стенокардиясы

B) Т±рақсыз стенокардия.

C) Спонтанды стенокардия.

D) Миокардит.

E) Миокард инфарктісі.

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$037

20 жастаѓы жас жігіт басыныњ ауруына, ±стамалы аяқтыњ ақсауына және тез шаршањѓыштыққа шаѓымданады. Тексеру кезінде дененіњ жоѓары бµлігі жақсы дамыѓан, тµменгі бµлігі толық дамымаѓан. АҚ қолда 190/100 мм сн. бѓ. Аяѓында тамыр соѓысы айтарлықтай әлсіреген. ЭКГ — оњ жақ қарыншаныњ гипертрофиясы. Болжамды диагноз:

А) сол жақ атриовентрикулярлы тесіктіњ стенозы

B) трикуспидалды қақпашаныњ жеткіліксіздігі

C) митраль қақпашасыныњ жеткіліксіздігі

D) µкпе артериясы саѓасыныњ стенозы

E) қолқаныњ коарктациясы

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$038

Науқас 25 жаста, басыныњ айналуына, қысқа уақытқа естен тану ±стамасына шаѓымданады. Объективті: жаѓдайы қанаѓаттанарлықтай. ¤кпесінде везикулярлы тыныс. Ж‰рек ‰ндері бітелген, ж‰ректегі систоланыњ ортасында максималды шыѓып т±рѓан дµрекі систоликалық шу оњ жақ тµсс‰йектен мойын тамырларына беріледі. ЭКГ: сол жақ қарыншаныњ гипертрофиясы. Рентгенологиялық: «ж‰зген ‰йрек» т‰ріндегі ж‰ректіњ конфигурациясы. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) сол жақ атриовентрикулярлы тесіктіњ стенозы

B) трикуспидалды қақпашаныњ жеткіліксіздігі

C) митраль қақпашасыныњ жеткіліксіздігі

D) µкпе артериясы саѓасыныњ стенозы

E) қолқа саѓасыныњ стенозы

{ Д±рыс жауап } = D

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа,2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$039

Анамнезінде ревматизмі бар 23 жастаѓы әйелде ж‰рек жаѓынан келесідей µзгерістер анықталѓан: ж‰рек ±шарбасы сол жақ орта-б±ѓана сызыѓынан 1 см анықталады, І ‰нніњ әлсіреуі, систоланыњ жартыдан кµп бµлігін алатын дµрекі систоликалық шу, ол систоланыњ жартыдан кµп бµлігін алып т±р, қолтық мањына ж‰ргізіледі. Қандай ж‰рек кемістігі туралы айтылып т±р:

А) қолқа стенозы

B) митраль жеткіліксіздігі

C) қолқаныњ коарктациясы

D) митраль стенозы

E) µкпе артериясы саѓасыныњ стенозы

{ Д±рыс жауап } = B

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Внутренние болезни:учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$040

Науқас 22 жаста, дене қызуыныњ 39°С дейін кµтерілуіне, қалтырауѓа, аздаѓан физикалық ж‰ктеме кезіндегі демікпеге, тәбетініњ жоқтыѓына шаѓымданады. Бір айдай ауырады. Тексеру кезінде: тері жамылѓылары сарѓыш, бозѓылт, аяѓында петехиалды бµртпелер бар. ¤кпесінде аздаѓан дымқыл сырыл. Ж‰рек ‰ндері бітелген, Боткин н‰ктесінде систоликалық шу, ЖЖЖ минутына 106 соққы, АҚ 120/40 мм сн.бѓ. Бауыр қабырѓа доѓасы астынан 5 см шыѓып т±р, пальпациялау кезінде ауырсынулы. Сирақтарында аздаѓан ісінулер бар. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Миокардит

B) Перикардит

C) Ж±қпалы эндокардит

D) Жабыспалы перикардит

E) Ревмокардит

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$041

58 жастаѓы әйел бронх демікпемен ауырады және ж‰йелі кортикостероидты бір жыл ішінде қабылдаѓан, соњѓы кездері жаѓдайы нашарлаѓан. Әлсіздік, тез шаршау, қимылдау кезінде демікпе пайда болѓан. Объективті: оњ жақ тµменгі бµліктерде µкпе дыбыстарыныњ т±йықталуы, везикулярлы тыныс әлсіреген. Рентгенологиялық –оњ жақтан плевралық жалқық. Плевралық пункция ж‰ргізілді, қ±рамында жоѓары лимфоциттері бар б±лыњѓыр с±йықтық алынды. Науқаста қандай ауру туындауы м‰мкін:

A) Эмпиема плеврасы

B) Поддиафрагмалды абсцесс

C) Плевропневмония

D) Туберкулезды плеврит

E) Обыр плевриті

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 3

{Оқулық} = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$042

Ер адам 45 жаста, инсоляция жоқ кезде де теріде с±р т‰стіњ пайда болѓанын айтады. Тексеру кезінде тыѓыздалѓан бауыр мен кµкбауыр пальпацияланады, гипергликемия, ЭКГ-да - аритмия. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Жильбер синдромы

В) Бадда-Киари синдромы

С) Вилсон ауруы

D) Созылмалы маск‰немдік

E) Гемохроматоз

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$043

45 жастаѓы науқас оњ жақ қабырѓа астыныњ т±йық ауырсынуына шаѓымданады, іші ‰лкейген, аяқтары ісінген, жалпы әлсіздік. 6 жыл ауырады. Кµп шылым шегеді, б±рын 15 жылдай ішімдік ішкен. Объективті: аққабықтыњ субъиктерлігі, дене терісінде телеангиоэктазия, бауыр қабырѓа доѓасыныњ шетінен 2 см шыѓып т±рады, шеттері µткірленген, тыѓыз, кµкбауыр қабырѓа доѓасыныњ шетінен 3-4 см шыѓып т±рады. Іштіњ кµлемі ±лѓайѓан, кµлдењењ жаѓдайда жайылады. Кµрсетілген мәлімдемелер науқаста қандай аурудыњ туындаѓанын байқатады:

A) Бауырдыњ энцефалопатиясы

B) бауыр циррозыныњ обырѓа айналуы

C) бауыр-б‰йрек жеткіліксіздігі

D) Порталды гипертензия

E) Ж‰рек жеткіліксіздігі

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқулық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.:Мед.информ.агенство,2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$044

Жедел миокард инфарктісімен науқастарда жүрек ырәағының қарыншалық бұзылыстарын басу үшін таңдау препараты:

А) амиодарон

В) лидокаин

С) хинидин

D) верапамил

Е) дилтиазем

{Дұрыс жауабы}=В

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$045

Жедел сол жақ қарынша жеткіліксіздігі кезінде қандай диуретик әсері жоғары болып келеді:

А) диакарб

В) маннитол

С) фуросемид

D) верошпирон

Е) гигротон

{Дұрыс жауабы}=В

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$46

Шамамен пневмония кезінде антибиотиктерді тағайындау уақыты:

А) дене қызуы қалыпты болғанға дейін

В) өкпедегі инфильтрат толық сіңірілгенге дейін

С) ЭТЖ қалыпқа келгенге дейін

D) дене қызуы тұрақтан соң 4-5 күн

Е) жөтелдің қайтуына дейін

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

 

$$$047

Өкпенің созылмалы обструкциялы ауруының ауырлық дәрежесін анықтауға сенімді зерттеу:

А) спирография

В) бронхография

С) бронхоскопия

D) өкпе ангиографиясы

Е) рентгенография

{Дұрыс жауабы}=А

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$048

Он екі елі ішек ойық жарасымен ауыратын науқастың уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімі қанша:

А) 5-7 күн

В) 9-12 күн

С) 21-28 күн

D) 45-50 күн

Е) 50-70 күн

{Дұрыс жауабы}=С

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$049

Пульс дефициті жүрек ырғағы бұзылысының қай түріне тән:

А) синустық аритмия

В) жүрекшелік экстрасистолия

С) жүрекше фибрилляциясы

D) қарыншаүстілік тахикардия

Е) қарыншалық экстрасистолия

{Дұрыс жауабы}=С

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$050

Асқазан-дуоденальды қансырауды анықтайтын диагностикалық әдіс:

А) АІТ-нің бариймен рентгеноскопиясы

В) іш қуысының жалпы шолу рентгенографиясы

С) іш қуысының УДЗ-сы

D) эзофагогастродуоденоскопия

Е) колоноскопия

{Дұрыс жауабы}=D

{Ауырлығы}=3

{Оқулық}=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Ішкі аурулары_каз

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.146 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал