Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Захист даних
Якщо заздалегідь відомо, що деяка частина даних, введених у таблицю, змінюватися не буде, або з метою запобігання внесення несанкціонованих чи випадкових змін у таблицю виконують захист вибраних клітинок.

Для цього треба виконати команду Захистити аркуш, яка є стрічці Рецензування чи в меню Сервіс/Захист. Захист можна скасувати. Розглянемо, як деякі клітинки(стовпці) залишити незахищеними. Для цього спочатку треба їх вибрати, виконати команду Формат клітинки і на закладці Захист зняти галочку в перемикачі Захистити клітинки. Лише тепер треба виконувати захист аркуша командою Захистити аркуш.

Консолідація даних –це технологія отримання підсумкової інформації з декількох однотипних таблиць. Операції (функції) консолідації такі: сума, максимум, мінімум, середнє, відхилення від середнього.

 

 

Хід роботи

1.Запустіть програму електронної таблиці

  1. Перевірте, які задано параметри для першого аркуша
  2. Задайте режим автоматичних обчислень
  3. Ознайомтесь з головною стрічкою команд чи з панелями інструментів

5.Підготувати товарний чек, де зафіксувати купівлю декількох найменувань (шести-восьми) товарів. Вхідні дані категорію (автомобілі, книги, телевізори, косметика, комп’ютери, касети, одяг, літаки, іграшки,ліки,запчастини, продукти, овочі тощо), назву, ціну, кількість товарів задайте самостійно.

 

Виконати консолідацію даних, вважаючи, що покупку здійснено тричі з різною кількістю товарів. Визначити, скільки всього одиниць і на яку суму куплено товару з номером 1, а також скільки всього затрачено грошей.

1) Введіть дані для розв’язування задачі

2) Уведіть формули так: (скористайтеся копіюванням формул)

адреса формула
Е3 =С3*D3
Е4 =С4*D4
Е11 =SUM(E3:Е9)

3) Відформатуйте числа в стовпцях С і Е так, щоб всі грошові суми містили дві цифри після десяткової коми.

4) Скопіюйте робочу таблицю на аркуш 2

5) Поверніться на аркуш1 для ручного форматування таблиці: відцентруйте усі значення в стовпцях А і D.

6) Розграфіть таблицю: виокремте таблицю без заголовка, наведіть потрібні межі.

7) Замалюйте клітинки з числами , крім стовпця Кількість, жовтим кольором. Заголовки стовпців замалюйте червоним кольором. Заголовок таблиці «Товарний чек» виконайте великим шрифтом(18 пунктів) синього кольору.

8) Виконайте умовне форматування таблиці (стовпця Кількість):клітинки, де кількість менша, ніж 5, замалюйте блідо-червоним кольором.

9) Перейдіть на аркуш2. Задайте режим відображення формул і переконайтеся у правильності формул.10) Змініть кількість першого товару на 40: скористайтесь правилом внесення однотипних змін на всі аркуші.

11) Скопіюйте таблицю з аркуша 1 на аркуш 3.

12) Змініть на аркуші 3 вхідні дані (кількість куплених товарів у клітинках D3 і D4 збільшить удвічі) і простежте, як зміняться результати.

13) Числа у стовпці Сума відобразіть з назвою грошової одиниці (грн.)

14) На аркуші 1 захистіть усі жовті стовпці (Номер, Назва, Ціна,Сума) й аркуш (стовпець Кількість не захищайте). Переконайтеся, що зміни можна вносити лише у стовпець Кількість.

15) На аркуші 4 виконайте консолідацію (об’єднання) трьох таблиць «Товарний чек»:

· Скопіюйте стовпці А, В, С (які містять незмінні частини таблиць) з аркуша 1 на аркуш 4.

· Виокремте поряд з ними стовпці D і Е для занесення консолідованих даних

· Виконайте команди Дані/Консолідація…(Об’єднання)

· Переконайтеся, що функція консолідації – Сума

· Перейдіть на аркуш 1

· Виокремте стовпці D і Е з вхідними даними

· Виконайте команду Додати у вікні консолідації

· Повторіть попередні два пункти для аркушів 2 і 3

· Візуально переконайтеся, що список діапазонів містить посилання на три потрібні аркуші

· Натисніть ОК – отримаєте результат

 

 

6.Розв’язати задачу

Клієнт відкрив депозит у банку на деяку суму під 24% річних з умовою нарахування відсотків щомісяця та їхньої капіталізації. Яка сума буде на рахунку через один рік? Відобразити щомісячні зміни на рахунку клієнта у вигляді таблиці.

1) Перейдіть на аркуш 5 і назвіть його «Рахунок»2) Увімкніть режим відображення формул у таблиці

3) Уведіть заголовки, числа, і формули розв’язання задачі

 

Більше «вручну» нічого не вводити!

4) Заповніть номери місяців засобами авто заповнення.

5) Скопіюйте формулу з клітинки В4 вниз.

6) Скопіюйте формулу з клітинки С3 вниз.

7) Скопіюйте формулу з клітинки В4 вниз.

8) Скопіюйте формулу з клітинки D3 вниз.

 

9) Скасуйте режим відображення формул – отримаєте числові результати. Зробіть так, щоб всі грошові суми містили дві цифри після десяткової коми.

 

 

 

Контрольні запитання

1. Що таке електронна таблиця і яке її призначення?

2. Як позначають стовпці і рядки в ЕТ? Скільки їх може бути?

3. Як змінити ширину стовпця в ЕТ?

4. Які типи даних опрацьовують ЕТ?

5. Яка структура вікна ЕТ?

6. З чого складається робоча книга?

7. Яке розширення назви має файл книги ЕТ?

8. Які дії можна виконувати з аркушами ЕТ?

9. Як перейменувати аркуш ЕТ?

10. До якого краю вирівнюється текст у клітинці?

11. Як редагувати дані у клітинці?

12. До якого краю вирівнюються числа у клітинці?

13. Від чого залежить відображення чисел в ЕТ?

14. Яке призначення формул? Яке призначення рядка формул?

15. Що таке відносна адреса клітинки?

16. Як відобразити числа із символом грошової одиниці?

17. Які засоби автозаповнення таблиці ви знаєте?

18. Як виконати копіювання формули?

19. Які формати числових даних ви знаєте?

20. Що таке консолідація даних і як її реалізовують?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал