Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів
Додаток до Стратегії Стратегія сталого розвитку України

 

Індикатори сталого розвитку

Економічний розвиток

 • ВВП у розрахунку на душу населення, тис. грн.
 • Індекс промислового виробництва, відсотків
 • Індекс внутрішнього сукупного реального попиту, відсотків
 • Індекс валового споживання, відсотків
 • Індекс валового нагромадження основного капіталу, відсотків
 • Частка видобувної галузі в обсягах промислового виробництва, відсотків
 • Частка обробної галузі в обсягах промислового виробництва, відсотків
 • Обсяг сукупних інвестицій у основний капітал, млн. гривень
 • Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних фондів
 • Обсяг науково дослідних та науково-технічних робіт, млн. гривень
 • Імпорт товарів і послуг, млрд. доларів США
 • Експорт товарів і послуг, млрд. доларів США
 • Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд. доларів США

Соціальний розвиток

 • Середня очікувана при народжені тривалість життя, років
 • Рівень зайнятості населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці, відсотків загальної кількості населення у віці 15-70 років
 • Доходи в розрахунку на одну особу, гривень на рік
 • Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, відсотків загальної кількості економічно активного населення у віці 15-70років
 • Рівень бідності, відсотків населення, що проживає за офіційно визначеною межею бідності

Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів

Сумарні викиди парникових газів:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях,гігограмів вуглеводного еквіваленту на рік

Загальні викиди парникових газів від промислових процесів:

 • у відсотках до бази порівняння,
 • в абсолютних одиницях,гігограмів вуглеводного еквіваленту на рік

Обсяги викидів забрудненних речовин в атмосферу:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, тис. тонн на рік

Скидання забрудненних зворотних вод у поверневих водні об'єкти:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, тис. тонн на рік

Сумарний водозабір:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, тис. тонн на рік

Споживання свіжої води на виробничі потреби:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, тис.куб. метрів на добу

Загальне відведення нормативно очищених вод:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, млрд. куб. метрів на рік

Обсяг оборотної і послідовно використаної води:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, млрд. куб. метрів на рік
 • у відсотках до спожитої природної води
 • у відсотках до ВВП

Площа сільськогосподарських угідь: • у відсотках до бази порівняння,
 • в абсолютних одиницях, млн. га
 • у відсотках до площі земельного фонду

Загальна площа лісів:

 • у відсотках до бази порівняння,
 • в абсолютних одиницях, млн. га

Наявність токсичних промислових відходів в сховищах організованного складування та на території підприєств:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, млрд. тонн

Утворення нових відходів:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, млрд. тонн

Площа об'єктів природно-заповідного фонду:

 • у відсотках до бази порівняння
 • в абсолютних одиницях, млн.га

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал