Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЕКЦІЯ 6.1.
Питання 6.1.1. Стадії кругообігу господарських засобів

 

Господарські процеси є однією з груп об’єктів бухгалтерського обліку.

Під господарськими процесами розуміють сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання.

Господарські процеси або операції операційного циклу – постачання (придбання), виробництво, реалізація (збут), - відображають процес кругообігу капіталу, спричинений функціонуванням товарно-грошових відносин.

Вперше ідею відображення кругообігу вартостей засобів обґрунтував французький економіст Франсуа Кене (1694 -1774) (рис.1.).

У процесі постачання (придбання) відбувається зміна форми капіталу: з грошової в товарну. Підприємство для потреб за грошові кошти купує необхідні фактори виробництва (основні засоби, виробничі запаси, працю).

 

Зв


{ Г- Т } { ……….В…………} { Т¹ Г¹ }

Рс

 

 

Забезпечення виробництва необхідними матеріальними і трудовими ресурсами Процес виробництва, де створюється новий товар (готова продукція) Процес реалізації забезпечує збут товару

 

Рис. 1. Кругообіг вартостей засобів Ф. Кене

 

У процесі виробництва придбані матеріальні та трудові ресурси взаємодіють, результатом чого, з одного боку, виступають витрати на виробництв продукту (матеріальні, трудові, фінансові), з іншого – результати виробництва (готова продукція), тобто товарна форма капіталу переходить у виробничу, а потім, за винятком незавершеного виробництва, у – товарну.

У процесі реалізації товарна форма вартості знов змінюється грошовою. Ця зміна відбувається на новій основі, оскільки вироблений і проданий товар має вже більшу вартість, ніж та, що була авансована у процесі постачання (придбання) ресурсів.

 

Питання 6.1.2. Основні завдання та показники обліку процесу постачання

 

Процес постачання полягає в забезпеченні підприємства необхідними для його діяльності засобами виробництва: засобами та предметами праці, - відповідно до укладених угод і договорів щодо матеріально-технічного забезпечення.

До засобів праці відносяться основні засоби та нематеріальні активи, а до предметів праці - сировина й матеріали, паливо і запасні частини, інші матеріальні цінності.

Основні завдання бухгалтерського обліку процесу постачання:

- правильне і своєчасне встановлення обсягів закупівлі;

- документування операцій з надходження засобів виробництва;

- визначення фактичної собівартості придбаних та створених засобів виробництва;

- реєстрація операцій з надходження засобів виробництва на рахунках бухгалтерського обліку;- здійснення та контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками;

- контроль за збереженням придбаних засобів виробництва

Показники процесу постачання:

- кількість, обсяг і структура придбаних засобів виробництва;

- вартість (фактична собівартість) придбаних засобів виробництва;

- зобов’язання перед постачальниками та підрядниками за отримані засоби виробництва;

- транспортно-заготівельні та інші витрати;

- податковий кредит з ПДВ.

Питання 6.1.3. Оцінка придбаних засобів виробництва

Придбані засоби виробництва в бухгалтерському обліку зараховуються на баланс підприємства в оцінці за первісною вартістю.

Первісна вартість засобів праці (історична або фактична собівартість) включає витрати підприємства, пов’язані з їх придбанням, надходженням, спорудженням, виготовленням:

- суми, що сплачують постачальникам та підрядникам у зв’язку з отриманням засобів праці згідно договорів та угод (без ПДВ);

- суми, що сплачують постачальникам та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без ПДВ);

- суми ввізного мита;

- страхування ризиків доставки;

- установка, монтаж, налагодження засобів праці;

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням засобів праці до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісна вартість предметів праці (історична або фактична собівартість) включає витрати підприємства, пов’язані з їх придбанням, надходженням, виготовленням:

- суми, що сплачують постачальникам та підрядникам у зв’язку з отриманням предметів праці згідно договорів та угод (без ПДВ);;- суми ввізного мита;

- страхування ризиків доставки;

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням предметів праці до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

 

Питання 6.1.4. Облік господарських операцій з надходження засобів


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал