Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні поняття та терміни. економічні функції держави

 

 


економічні функції держави

стабілізаційна політика

фіскальна політика

монетарна політика

політика доходів

зовнішньоекономічна політика

структурна політика

державні фінанси

державний бюджет

податкова система

податкова ставка

прямі податки

непрямі податки

акцизи

додана вартість

податковий тягар

державні видатки

дефіцит бюджету

крива Лафера

фірма

підприємство

правові форми фірми

одноосібна власність

партнерство

корпорація

основний капітал

оборотний капітал

основні засоби

фізичне зношення

моральне зношення

амортизація

норма амортизації

прискорена амортизація


нематеріальні активи

довгострокові фінансові інвестиції

оборотні засоби

засоби обігу

обігові кошти

витрати майбутніх періодів

економічні елементи

калькуляційні статті

постійні витрати

змінні витрати

загальні витрати

середні витрати

граничні витрати

прибуток

економічний прибуток

бухгалтерський прибуток

нормальний прибуток

рівень рентабельності

виторг

підприємництво

особисті доходи домогосподарства

функції домогосподарства

мотиви заощаджень

грошові доходи

натуральні доходи

диференціація доходів

крива Лоренца

децильний коефіцієнт

коефіцієнт Джині

економічна нерівність

поріг бідності

соціальний захист населення

соціальна допомога

соціальне страхування


 

 


Контрольні запитання та завдання

1. Які економічні функції виконує держава?

2. Які основні ознаки фірми у ринковій економіці?

3. Що таке підприємство?

4. Який зміст вкладають у поняття “нормальний прибуток”?

5. Що розуміють під підприємництвом?

6. Які чинники призвели до посилення диференціації доходів домогосподарства в умовах ринкової трансформації економіки України?

7. Припустімо, що Ольга, Ігор, Степан, Віктор та Олена отримують доходи у розмірі 4000; 2500; 1250 і 750 грн за місяць відповідно. Побудуйте криву Лоренца для економіки цих п’яти осіб і поясніть, який відсоток загального доходу отримують найбагатша і найбідніша групи (усе населення розділене на п’ять рівновеликих груп).

8. Крива Лоренца відображає:

а) ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві;

б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей;

в) залежність між розподілом доходу та рівнем споживання;

г) залежність між кількістю членів домогосподарства та обсягом їхніх доходів;

д) усі відповіді неправильні.

9. Вартість придбаного фірмою устаткування становить 22 тис. грн. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Строк служби устаткування – п’ять років. Визначте річні амортизаційні відрахування, якщо фірма використовує метод рівномірного нарахування зношення.10. Домогосподарство, яке складається з чотирьох осіб, у середньому за місяць отримує такі доходи: у формі заробітної плати після сплати податків –1240 грн; пенсії – 220 грн; майнові доходи – 140 грн. На харчування ця сім’я в середньому витрачає 600 грн у місяць, на оплату житла – 120 грн, транспортні видатки – 220 грн, предмети особистої гігієни – 100 грн, на одяг і взуття – 260 грн, на книги – 80 грн, а решта – заощадження. Визначте структуру доходів і видатків домогосподарства


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал