Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дві альтернативні шкали попиту на курчатину, 2005 p.
(дані гіпотетичні)

    Ціна   Ринкова величина попиту,   Ринкова величина по­  
    (грн   за середнього річного доходу домо домо-   питу за середнього річного доходу домо  
    за кг),   господарства у господарства у  
    Р   30 000 грн. (тис. кг на рік) 36 000 грн. (тис. кг на рік),  
             
        Do   D1  
      110,0 U   140,0 U' '  
      90,0 V   116,0 V¢  
      77,5 W   100,8 W¢  
      67,5 X   87,5 X'  
      62,5 Y   81,3 Y'  
      60,0 Z   78,0 Z'  

 

Коли одночасно відбуваються зміна в попиті і зміна ціни, зміна обсягу попиту є чистим результатом переміщеннякривої попиту і рухупо новій кривій попиту. На рис. 9 зображено загальну зміну величини попиту Q0Q1 і вона є наслідком переміщенням кривої попиту від до D1 та руху по новій кривій попиту - з точки а до точки b відповідно до зростання ціни з P0 до P1. Збільшення

                       
   
 
P
 
 
 
P1
   
b
 
 
 
P2
 
a
 
 
   
Q


Рис. 9. Зміна обсягу попиту

попиту спричинило збільшення обсягу попиту за початкової ціни Р0 на величину Q0Q2, тоді як рух по кривій попиту D1 від а до b зумовив зменшення величини попиту від Q2 до Q1. Збільшення чи зменшення обсягу попиту повністю залежить від відносних величин цих двох змін.

Пропозиція та її визначники
Кожен ринок передбачає пропозицію, так само як і попит. Пропозиція - це кількість певного товару, яку виробники бажають виготовляти і продавати за кожної ціни протягом певного

періоду часу за інших однакових умов.

Пропозицію можна подати шкалою (схемою) пропозиції, тобто таблицею, яка показує кількість певного товару, що пропонуватимуть за кожного рівня ціни за інших однакових умов у межах деякого часового періоду. Припустімо, що шкала ринкової пропозиції курчатини є такою, як показано в табл. 3. Тоді 100 000 кг цього продукту пропонуватимуть за ціною 18 грн за 1 кг, 115 000 кг - за ціною 20 грн за 1 кг і т. д.
Таблиця З


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал