Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ МДЗ ПО ВЛАШТУВАННЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ
Для оцінки рівня організації робіт використовують ряд технічних і економічних показників. Основні із них: вартість, продуктивність праці, рівень механізації і автоматизації робіт, тривалість і безперервність будівництва.

Ці показники використовують при розробці організації будівництва і виконання робіт методом варіантного проектування, а також для оцінки якості організації робіт на діючому будівництві. В дипломному проекті техніко-економічним показником (вартість робіт) і критерієм оцінки якості роботи є - продуктивність праці. Ріст продуктивності праці забезпечує збільшення рівня механізації і автоматизації виробництва, втілення в виробництво нових досягнень науки і техніки, розроблення передової технології, високої кваліфікації робітників і інженерно – технічних працівників і високим рівнем організації робіт.

На виробництві використовують два загальних показника продуктивності праці: трудоємність робіт і виробку на одного працюючого.

Прийнявши другий варіант комплексно-механізованого загону для влаштування двошарового асфальтобетонного покриття, в якому машини погоджуються один з одним по продуктивності і технологічних параметрах, виконуємо їх зрівняння за критеріями, які наведені в таблиці 5.6 і визначаємо, який машино-дорожній загін має собівартість та найменші затрати, а виробітку однакову.

Собівартість робіт визначаємо в залежності

 

 
 


(5.17)

 

 

де См – розрахункова вартість машино-зміни, грн,

М – прийнята кількість машин, шт.,

К1 – коефіцієнтів, який враховує збільшення вартості виробництва робіт за рахунок накладних витрат, К1 =1.1,

Vзм – змінний темп загону,

∑СмМ – вартість машино-змін за варіантом, грн.

 

Виробку на одну машино-зміну визначаємо за формулою

 

 
 


(5.18)

 

Процент використання машин знаходимо шляхом множення на 100% частки від ділення (кожної машини) даних розрахункової кількості машино-зміни на прийняту кількість.

 

Рівень комплексної механізації визначаємо

 

 
 


(5.19)

 

 

де ∑MCMU – сума множення прийнятої кількості машино-змін на розрахункову вартість машино-змін і на відсоток використання машин.

Шляхом зіставлення загальних даних техніко-економічних показників встановлюють оптимальний варіант. Всі розрахунки виконуємо таблицею 5.6.

Таблиця 5.6 – Техніко-економічне зрівняння варіантів МДЗ по влаштуванню асфальтобетонного покриття

Марка машин Кількість машіно-змін Кількість оперторів Розра- хункова вартість Машино-змін по варіанту, грн Основні ТЕП
Розрахункове Прийняте Машино-змін, грн Орієнтовна варт. маш, тис. грн   Собівартість, С, грн/м, Виробка, Вр, м Відсоток використання машин, И, % Рівень комплексної механізації, УКМ, %
ДС-617                    
КамАЗ55111                    
АВG Titan373                    
BOMAG BW16R                    
HAMM GRW-18                    
  Разом              

Продовження таблиці 5.6ДС-617                    
КамАЗ-6540                    
DEMAG DF135P                    
DYNA-PAC СР-132                    
DYNA-PAC СР-271                    
  Разом                    

 Висновок: Із приведених варіантів вибираємо перший машино-дорожній загін, так як він має оптимальний варіант. В оптимальному варіанті собівартість С має бути мінімальною, а виробка В і рівень механізації РК максимальні.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал