Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика фінансово-економічного стану підприємства
 

ТОВ «МТК» зареєстровано у 1991 році в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Юридична адреса: м. Житомир, вул. Промислова 17.

Вид діяльності: виробництво автомобільних причепів та скоб’яних виробів.

Проаналізуємо фінансово-економічний стан підприємства за останні три роки.

 

Таблиця 2.1. Оцінка фінансового стану ТОВ «МТК»

Показники Методика розрахунку показників Зміни
          абсолютні 5–3 відносні, %
1. Загальна вартість активів (майна). Підсумок балансу (р. 280) 39794,00 41399,00 44182,00 4388,00 11,03
2. Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів. Розділ І активу балансу (р. 080) 25585,00 26313,00 29290,00 3705,00 14,48
3. Вартість оборотних (мобільних) активів. Підсумок р.ІІ і ІІІ активу балансу (р. 260 + р. 270) 14209,00 15086,00 14892,00 683,00 4,81
4. Дебіторська заборгованість. Підсумок р. 150–210 розд. ІІ активу балансу. 3536,00 3036,00 2089,00 -1447,00 -40,92
5. Власний капітал. Розділ І пасиву балансу (р. 380) 36143,00 38996,00 42440,00 6297,00 17,42
6. Залучений капітал. Підсумок (р. 430, 480, 620, 630) розділів ІІ – V пасиву балансу. 3651,00 2403,00 1742,00 -1909,00 -52,29
7. Фондоозброєність:            
– (за оплатою праці) ф. 1 (р. 030):ф. 2 (р. 240) 8,60 8,16 6,41 -2,19 -25,51
– середньооблікового працівника ф. 1 (р. 030):ф. 5 (середньооблікова чисельність працівників) 112,59 91,27 92,80 -19,79 -17,58
8. Вартість основних засобів:            
– первісна ф. 1, р. 031 46812,00 48725,00 52689,00 5877,00 12,55
– залишкова ф. 1, р. 030 25333,00 26195,00 29233,00 3900,00 15,39
9. Коефіцієнт зносу основних засобів. ф. 1, р. 032 / ф. 1, р. 031 0,46 0,46 0,45 -0,01 -2,98
10. Матеріаломісткість господарської діяльності. ф. 2 (р. 230 : р. 280) 0,73 0,76 0,73 0,00 0,64
11. Трудомісткість господарської діяльності. ф. 2 (р. 240 + р. 250): (р. 035) 0,12 0,08 0,09 -0,02 -19,78
12. Фондомісткість господарської діяльності. ф. 2 (р. 260 : р. 280) 0,07 0,07 0,07 0,00 -6,18
13. Матеріаловіддача. ф. 2 (р. 280 : р. 230) 1,37 1,31 1,36 -0,01 -0,63
14. Коефіцієнт співвідношення:            
– необоротних і оборотних активів. ф. 1 (р. 080): (р. 260 + р. 270) 1,80 1,74 1,97 х х
– оборотних і необоротних активів. ф. 1 (р. 260 + р. 270): (р. 080) 0,56 0,57 0,51 х х
15. Середньооблікова чисельність працівників. ф. 5 (середньооблікова чисельність працівників) 90,00 40,00

 Згідно даних. наведених в табл. 2.1 загальна вартість активів підприємства на кінець 2009 року склала 44182 тис. грн. В порівнянні з 2007 роком вона збільшилась на 4388 тис. грн. або 11,03%. Це свідчить про те, що підприємство розвивається і має стабільний фінансовий стан.

Коефіцієнти співвідношення необоротних і оборотних активів та оборотних і необоротних активів свідчать, що підприємство займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше ніж оборотних), що характерно для всіх виробничих підприємств.

Середньо облікова чисельність працівників за аналізований період збільшилась на 90 чол., або на 40%, що свідчить про збільшення обсягу виробництва.

 

Таблиця 2.4. Оцінка рівня ефективності господарської діяльності ТОВ «МТК»

Показники Формула розрахунку Зміни
          абсолютні 5–3 відносні, %
1. Рентабельність (прибутковість) виробничих витрат. ф. 2 (р. 050 або 055): (р. 040) * 100 19,66 19,62 21,11 х 7,37
2. Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності. ф. 2 (р. 170 або 175+р. 200–205): (сума р. 040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 205) * 100 11,23 16,55 23,92 х 113,10
3. Рентабельність (прибутковість) підприємства. ф. 2 (р. 220 або 225): (сума р. 040,070,080,090,140,150,160,205)*100 4,62 6,81 9,85 х 113,10
4. Чиста рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). ф. 2 (р. 220 або 225): (р. 035)*100 4,40 6,27 8,73 х 98,48
5. Рентабельність активів. ф. 2 (р. 220 або 225): (р. 280)*100 5,87 9,91 15,56 х 165,26
6. Коефіцієнт окупності виробничих витрат. ф. 2 (р. 035): (р. 040) 1,20 1,20 1,21 х х
7. Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). ф. 2 (р. 070): (р. 040) 0,05 0,03 0,02 -0,02 -48,65
8. Коефіцієнт окупності активів. ф. 2 (р. 035): ф. 1 (р. 280 гр. 3 + гр. 4) 0,87 1,28 1,53 х х

 Рентабельність господарської діяльності підприємства збільшилась на 113,10%; чиста рентабельність виручки від реалізації продукції збільшилась на 98,48%, рентабельність активів збільшилась на 165,26%; адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції скоротились на 48,65%. Це все свідчить про високу ефективність ведення господарської діяльності підприємства.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал