Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розслідування вбивств.
 

У процесі розслідування вбивств необхідно з'ясувати низку обставин, що сприяють встановленню істини. До них належать:

1) безпосередня причина смерті;

2) що мало місце — насильницьке заподіяння смерті чи смерть сталася з інших причин (нещасний випадок, хвороба);

3) яким способом, за допомогою яких знарядь вчинено вбивство;

4) час настання смерті (має важливе значення для встановлення багатьох обставин, зокрема часу вчинення злочину, визначення кола можливих свідків, організації оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з пошуком злочинця, та ін.);

5) місце вчинення вбивства;

6) обставини, за яких вчинено вбивство;

7) особа жертви (може бути встановлена у разі вияв­лення документів, які посвідчують особу, а також пред'яв­лення для впізнання особам, котрі першими виявили по­терпілого, або тим, які проживають поруч з місцем події; особа жертви може бути встановлена шляхом звернення до криміналістичних обліків, зокрема, до дактилоскопічно­го і обліку осіб, що безвісти зникли);

8) співучасники вбивства і роль кожного з них у вчи­ненні злочину;

9) особа вбивці (може бути встановлена шляхом опиту­вання свідків, складання суб'єктивного портрета, його по­казу по телебаченню);

10) мотиви вбивства (помста, користь, ревнощі, бажан­ня усунути конкурента, «розборки» мафіозних груп);

11) обставини, що сприяли вбивству (умисному чи нео­бережному), заходи, яких треба вжити для попередження таких злочинів.

Первісні дії при розслідуванні вбивств включають не­відкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. До оперативно-розшукових заходів належать організація пе­реслідування злочинця, опитування громадян, які перши­ми виявили труп, або тих, котрі перебували на місці зло­чину, організація спостереження на вокзалах, пристанях, улаштування засідок тощо.

Первісною невідкладною слідчою дією є огляд місця події і трупа.

Огляд місця події і трупа здійснюється з участю судо­во-медичного експерта, який виконує у цьому випадку функції фахівця.

При огляді трупа в протоколі зазначаються:

а) загальні дані (зріст, вік, стать, поза, положення);

б) одяг (його стан, ознаки, наявність слідів впливу зна­ряддя вбивства);

в) будова тіла, колір шкіри, особливі прикмети;

г) ушкодження, що є на тілі (розмір, форма, місце роз­ташування).

Велике значення має огляд ложа трупа (тобто місця його виявлення). Тут можуть бути виявлені документи, предмети, загублені злочинцем, знаряддя вбивства та інші сліди.

До первісних слідчих дій належить призначення до провадження судово-медичної експертизи.

Поряд із судово-медичною експертизою можуть призна­чатися й інші експертизи, в тому числі судово-балістична, трасологічна, дактилоскопічна, біологічна та ін.До невідкладних слідчих дій належить пред'явлення трупа для впізнання. Необхідність у цьому виникає тоді, коли іншим шляхом особу постраждалого встановити не­можливо.

До­пит свідків. До плану допиту включаються всі питання, що характеризують склад злочину.

Показання свідків мо­жуть мати значення для розшуку злочинця (опис прикмет зовнішності) та наступного пред'явлення для впізнання.

Обшук, метою якого є виявлення слідів і речових до­казів причетності особи до злочину.

Плану­вання, яке в своїй основі передбачає висунення версій, виявлення доказів внаслідок логічного аналізу їх похо­дження, ролі та значення.

Висунення загальних версій.

Залежно від одержаних матеріалів можуть бути висунуті такі слідчі версії:

а) смерть є наслідком вбивства;

б) смерть є наслідком самогубства;

в) смерть є наслідком нещасного випадку;

г) природна смерть.

Щодо мотивів вбивства можуть бути висунуті наступні версії:

а) вбивство з метою заволодіння майном потерпілого;

б) вбивство із помсти;

в) вбивство з метою приховання іншого злочину і стра­ху викриття;

г) вбивство з метою позбавитися необхідності турбува­тися про потерпілого чи з метою одержати свободу дій (вступити в інший шлюб, не сплачувати аліменти та ін.);

ґ) вбивство у сварці, бійці;

д) вбивство з необережності;

е) вбивство при необхідній обороні.

Висунення слідчих версій сприяє вирішенню наступ­них питань: 1) чи вчинено вбивство в місці виявлення тру­па; 2) шляхи проникнення вбивці до місця злочину або ви­явлення трупа; 3) діяла на місці злочину одна людина чи декілька; 4) які зміни на місці події залишив вбивця; 5) тривалість перебування вбивці на місці події; 6) час вчинен­ня вбивства (час доби); 7) положення жертви і вбивці в мо­мент вбивства; 8) які дії, крім вбивства, вчиняв злочинець на місці злочину; 9) які предмети залишив вбивця на місці злочину; 10) які сліди з місця події могли залишитись на вбивці; 11) хто і звідки міг бачити і чути, що відбувалося.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал