Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Плата за забруднення навколишнього природного середовища.
 

Закон України «Про охорону навколишнього природного сере­довища» передбачає збори за викиди і скиди забруднюючих речо­вин і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва.

Збо­ри природокористувачів (включаючи громадян) за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів відносяться на витрати виробництва, а за перевищення лімітів стя­гуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, установ, організацій і громадян.

Збір, який справляється за викиди пересувними джерелами за­бруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу.

Ліміти скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного й іншого виробництва та інші види шкідливого впливу в цілому по території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

а) у випадках, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей, — спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;

б) в інших випадках — в порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Порядок встановлення нормативів збору і стягнення зборів за забруднення навколишнього природного середовища визначається по­становою КМУ від 1 березня 1999 року, якою затверджений Порядок встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору.

Такий збір справляється за:

-викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

-скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти,

-розміщення відходів. Нормативи збору за викиди ста­ціонарними джерелами забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки відходів.

Перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і ски­ди, може бути збільшений з урахуванням фактичних умов місцеви­ми радами за поданням Мінприроди.

Суми збору обчислюються його платниками на підставі за­тверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів збору та коригуючих коефі­цієнтів. Загальний ліміт викидів стаціонарними джерелами забруд­нення для забруднюючих речовин встановлюється Мінприроди терміном на п'ять років.

Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку, встанов­леному Кабінетом Міністрів України. За понадлімітні обсяги ви­кидів, скидів і розміщення відходів збір обчислюється в п'ятикрат­ному розмірі.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал