Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретические сведения. до виконання лабораторних робіт
МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 
Реєстр. №_____________________________
 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни

„Основи систеиного аналізу”

напряму підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”

 

 

Херсон 2014


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи системного аналізу” для студентів спеціальності 6.050102 „Комп’ютерні системи та мережі” /Є.В. Лєпа. — Херсон: ХНТУ, 2014. — 101 с.

 

 

Рецензент: Полищук В.М., к.т.н., доц.,

доц. каф. Технічної кібернетики ХНТУ.

 

 

Затверджені:

на засіданні кафедри ІТ

 

Протокол №__

від "___" ___________ 2014 року

 

 

Завідувач кафедри

проф., д.т.н. _____________ В.Є. Ходаков


Вступне заняття. Техніка безпеки при виконанні лабораторних робіт.

Інструкція з техніки безпеки.

1. Загальні положення.

1.1.Виконувати лабораторні роботи в лабораторіях необхідно з урахуванням основних правил по техніці безпеки.

1.2.До виконання лабораторних робіт допускаються особи, що вивчили зміст цієї інструкції і розписалися в журналі реєстрації інструктажу.

2. При виконанні лабораторних робіт ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

2.1 .Входити і виходити з лабораторії без дозволу викладача.

2.2.Доторкатися до рознімань і кабелів живлення.

2.3.Працювати вологими руками й у вологому одязі.

2.4.Переміщати компоненти обчислювальної техніки на робочому столі.

2.5.Класти сторонні предмети на стіл і компоненти обчислювальної техніки.

3. При виконанні лабораторних робіт НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ правила охорони праці і безпеки життєдіяльності.


Лабораторная работа 1

 

Тема: Одномерная оптимизация

 

Цель работы: Использовать численные методы одномерной оптимизации для поиска минимума функции

 

Теоретические сведения

Все численные методы определения экстремума нелинейной функции можно разделить на три группы.

1. Прямые методы, использующие только текущее значение оптимизируемой функции.

2. Методы первого порядка, использующие дополнительно и значения первой производной.

3. Методы второго порядка, использующие также значения второй производной.

Ниже рассматриваются прямые методы. Они не требуют непрерывности функции и существования производных.

Пусть требуется найти минимум функции одной переменной на интервале [a,b], который называется интервалом неопределенности (ИН). Эта функция унимодальна, так как содержит один экстремум на указанном отрезке.Если функция выпукла, то ИН можно сократить, вычисляя значения f(x) в двух точках интервала [a,b].

1 случай.

Если , то новым ИН будет [а1; ] . Отрезок [ ; b1] отбрасывается.

 

2 случай.

Если , то новым ИН будет [ ;b1]. Отрезок [a1; ] отбрасывается.

Процедура повторяется, сужая ИН до наперед заданной величины.

В зависимости от того, как вычисляются и различают несколько методов прямого поиска.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал