Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологічний процес і його відмінності від виробничого. Класифікація технологічних процесів
Тема 1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристики

План лекції:

1. Зміст понять техніки та технології. Технологія як наука та об’єкти економічних досліджень.

2. Технологічний процес і його відмінності від виробничого. Класифікація технологічного процесу.

3. Поняття технологічної системи. Структура системи, їх класифікація, властивості та техніко-економічний рівень.

Міні-лексикон:

техніка, технологія, технологічний процес, виробничий процес, технологічна система, системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів

 

Зміст понять техніки та технології. Технологія як наука та об’єкти економічних досліджень

Техніка – (перше використання терміна – Стародавня Греція V ст. до н.е.) сукупність прийомів, навичок людської діяльності. Заводська та ремісницька майстерність, знання, вміння; різні прийоми праці та застосування їх на практиці, сноровка (тлумачний словник В. Даля).

Як штучна матеріальна система Сукупність матеріальних об’єктів як результат цілеспрямованої діяльності людства

 

ТЕХНІКА Сучасні підходи
Як засіб діяльності Сукупність засобів, які створюються для здійснення процесів виробництва та обґрунтування невиробничих потреб суспільства
Як певні способи діяльності Сукупність прийомів, навичок, правил використання робіт, заводська та ремісницька майстерність

 


Множина визначень поняття «Техніка» не вичерпує об’єктивної необхідності формування нових підходів, що пов’язано з технологічним розвитком суспільства.

Поняття «техніка» в широкому розумінні цього терміна включає технологіюяксукупність прийомів і способів виготовлення та застосування техніки, перетворення природних речовин й матеріалів. Технологія відноситься як до виробничої, так і до невиробничої техніки. Вона безпосередньо пов’язана із знаннями, навичками і досвідом людства.

Технологія– у перекладі з грецького «техне» (ремесло) + «логос» (наука).

Класичне визначення технології в ХХ ст. розглядає це поняття як наука щодо способів переробки сировини і матеріалів у засоби виробництва та предмети споживання. На сучасному етапі технологічного розвитку відбувається не тільки технологізація різних сфер виробничої діяльності, але й глибокі перетворення поглядів на поняття технології. Тому технологія сьогодні – це наука про найбільш економічні способи і процеси виробництва сировини, матеріалів та виробів.

Класичне визначення технології на початку ХХІ столітті розглядає це поняття як наука та як об’єкт економічних досліджень.

 

Технологічний процес і його відмінності від виробничого. Класифікація технологічних процесівВиробничий процес Сукупність всіх дій людей і знарядь праці, які використовуються на підприємстві для виготовлення або ремонту виробів, що випускає конкретне підприємство.
Виробничий процес не може існувати без реалізації одного або декількох технологічних процесів
До виробничого процесу, крім технологічного, можуть входити і допоміжні процеси, які забезпечують реалізацію виробничого процесу в цілому (транспортування сировини, полу фабрикантів тощо; контроль за станом обладнання та його ремонт, заміна інструментарію тощо)

 

 

Технологічний процес Основна складається із виробничого процесу, яка сукупності дій щодо зміни стану предметів праці – переробкою сировини та перетворення її на кінцевий продукт.

 

Технологічний процес включає ряд етапів (стадій). Кожен етап поділяється на операції.

Технологічна операція Частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці та характеризується постійністю предметів праці, знарядь виробництва і характером впливу предмет праці.
  Може розглядатися як елементарний технологічний процес.

Сукупність менш складних технологічних процесів
Технологічний процес
Частина більш складного технологічного процесу

 

 


Для здійснення технологічного процесу складається схема, в якій надається характеристика усіх необхідних технологічних операцій. До технологічної схеми входить також схема взаємозв’язків та послідовність розташування обладнання (як основного, так і допоміжного), яке використовується в технологічному процесі.Класифікація технологічних процесів  
Вибір технологічного процесу залежить від типу виробництва. Залежно від виробничої програми та характеру продукції, що виготовляється на підприємстві, розрізняються три типи виробництва: одиночне, серійне, масове.


Фізичні Механічні Хімічні
Різні ознаки

 

1. Характер якісних змін сировини

 


Дискретні Безперервні
2. Кратність обробки сировини

 


 

Процеси із відкритою схемою Процеси із замкнутою схемою  
3. Спосіб організації

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал