Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які виплати не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати при нарахуванні відпускних?
1. Виробничі премії

2. Основна заробітна плата

3. Допомога в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

4. + Компенсаційні виплати, пов’язані з відрядженням

 

17. Правильність утримань із заробітної плати встановлюють шляхом перевірки:

1. + Дотримання законодавства, розміру заробітної плати, арифметичної перевірки

2. Журнала-ордера за рахунком 66

3. Головної книги

4. Арифметичної

 

18. Перевірку формування фонду оплати праці розпочинають з:

1. Арифметичної перевірки нарахування оплати праці

2. Перевірки роботи з нормування та тарифікації

3. + Виявлення наявності затверджених нормативних документів з оплати праці на підприємстві

4. Перевірки дотримання трудової дисципліни

 

19. Вибуття основних засобів внаслідок стихійного лиха повинно бути підтверджено актом:

1. Ревізійної комісії

2. + Страхової компанії

3. Членів правління

4. Керівництва підприємства

 

20. Зіставленням облікових листів тракториста-машиніста з документами на виконані роботи, списання насіння на посів, добрив із розцінками, нормами виробітку перевіряють:

1. Списання пального

2. Списання добрив

3. + Нарахування оплати праці трактористу

4. Об’єми виконаних робіт

 

21. Зіставленням розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва, відомості зважування, розрахунку визначення приросту живої маси перевіряють:

1. + Повноту оприбуткування приросту живої маси, нарахування оплати праці свинарці

2. Нарахування оплати праці доярці

3. Нарахування оплати праці свинарці

4. Оприбуткування приплоду

 

22. Інвентаризацію основних засобів розпочинають з:

1. + Перевірки їх наявності на місці зберігання

2. Перевірки їх наявності за даними бухгалтерського обліку

3. Вивчення їх фізичного стану

4. Аналізу використання основних засобів

 

23. Ревізор може перевірити списання матеріальних витрат на виробничі потреби та включення їх у собівартість шляхом зіставлення даних:

1. За дебетом рахунка 27 і кредитом рахунка 23

2. За дебетом рахунка 22 і кредитом рахунка 631

3. + За дебетом рахунка 23 і кредитом рахунка 22, 20

4. За дебетом рахунка 91 і кредитом рахунка 23

 

24. Норми природних втрат зернової продукції встановлені залежно від:

1. Кліматичних умов

2. + Виду зернової продукції, способу зберігання, терміну зберігання

3. Способу зберігання

4. Терміну зберігання

 

25. При визначенні порядку списання нестач с.-г. продукції враховують:

1. Кліматичні умови

2. Умови зберігання

3. + Природні втрати

4. Якість продукції

 

26. При перевірці списання кормів враховують:1. Правильність зберігання кормів

2. + Норми витрат, кормовий раціон, чисельність поголів’я за видами, статево-віковими групами

3. Якість кормів

4. Середньорічне поголів’я

 

27. При перевірці повноти оприбуткування продукції рослинництва використовують:

1. + Контрольні обмолоти, контрольні обміри, зіставлення первинних документів з журналом вагаря, книгою складського обліку

2. Головну книгу

3. Перевірку кількості первинних документів

4. Журнал вагаря

 

28. Розмір збитку від розкрадання виробничих запасів визначають виходячи із:

1. Закупівельних цін

2. Оптових цін

3. + Незалежної оцінки майна

4. Собівартості із застосуванням коефіцієнтів

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал